USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Türkiye Yüzyılı için Nizamiye Medreseleri açılmalı

Türkiye Yüzyılı için Nizamiye Medreseleri açılmalı
03-06-2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Gençlerle Buluşma” adlı programda (28.04.2016) yaptığı konuşmada; “Cumhuriyetle medreselerin kapatılması daha büyük boşluğa neden olmuşturder.

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte; Türkiye’nin geçmişi ile olan bağları koparılmış, hafızası sıfırlamıştı.

Geçmişi hatırlatan unsurların başında medreseler gelir. Devleti kuran irade; medreseleri “çağın gerisinde kaldığı, laik eğitim sistemi ile bağdaşmadığı, eğitimde ikiliğe yol açtığı” iddiası ile kapatır. Elbette; tüm kurumlarda olduğu gibi medreselerde de bozulma, yozlaşma oldu. Ama bu, medreselerin tamamen kapatılması için bir gerekçe değildi.

Medreselerin toplumdaki karşılığı, kapatılınca anlaşılır. Yerine ikame edilen sistem, duyulan ihtiyacı tam karşılamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en yetkili merci olarak, herkesin bildiği durumu tescil etti. Medreseler, bu toplum için yerine başka bir sistem ile ikame edilemeyecek kadar önemli bir kurumdu.

Ta ilk günden itibaren İslam Dini, halkalar halinde medrese usulü eğitim ile kitlelere ulaştırıldı. Büyük İslam Coğrafyasında, medeniyetin yayılması ve tüm dünyaya örnek teşkil etmesinde medreseler rol oynadı.

Zulüm yine kol geziyor. Putperest/ şirk düzeninin elebaşları; insan olan ne varsa, insana insan olma vasfı yükleyen tüm değerlere hoyratça saldırıyor.

İnsanlık, İslam Medeniyeti ile buluşmaya hasret. Yitirilen sadece insanlık değil; aynı zamanda kul olma vasfı, varoluş gayesi de kaybediliyor.

Karamsar değiliz. Dünya, zulme karşı iyiliklerin etrafında dönüyor

Dün İstanbul’un fethine giden yolu tarif eden Hacı Bayram Veli vardı. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli; onlarca insan bu toprağa hakkın mayasını çalmıştı.

Osmanlı Devleti’nin çöküş yıllarında; devleti ayakta tutmaya çalışan Abdulhamit Han’a; “Sakın idareyi bırakma, devam et” diyerek tavsiyede ulunan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin yolundan gidenler yine devlete sahip çıkıyor.

İnsanlığı ne servet ne de ekonomik zenginlik ne de teknolojik ilerleme kurtaracak. Her ilerleme, her çağ atlama; insanlığı tüketiyor. Küresel şirk fırtınası devam ediyor. Zaman zaman etkisini azaltsa da üzerimize gelmeye devam edecek.

Öncelikle içerisi toparlanmalı; cinsiyetsizleştirme, sapkınlık, ahlak dışı olan ne varsa mücadele edilmeli.

Öze dönüşü düzenleyecek, hızlandıracak ve rakibe çalım atacak kadroların yetiştirilmesi, eğitilmesi elzem. Bize ait olan nesillerimizin korunması, inancımızın tanıtılması ve yayılması en zorunlu gereklilik.

Cumhurbaşkanı da tüm bunların farkında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışında (15.04.2022) yaptığı konuşmada: “Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet, maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı, milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin kıymetini bilememiştir. Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz. Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyor, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini de kaldırmış oluyoruz” der.

Cumhurbaşkanının hedefinin; son iki yüzyılın üzerimize vurduğu derin darbeyi onarmak ve insanlığa yeni bir çıkış yolu sunmak olduğu bilinmekte.

Türkiye Yüzyılı”; iç boş bir söylem değil.

Büyük Selçuklular döneminde Vezir Nizamülmülk’ün öncülüğünde Nizamiye Medreseleri kurulur. En büyüğü Bağdat’ta açılan Nizamiye Medresesi, birçok şehirde faaliyete geçer. Mimari açıdan farklı bir sitil ile inşası yapılan medreseler; eğitim kalitesi ile dönemin Avrupa’sını bile etkilemiştir.

Nizamiye Medreseleri; devrin siyasi ve dini hayatı üzerinde etkili olmuştur. Nizamiye Medreseleri, devletin himayesinde yapılandırıldı.

İslam Dinine iliştirilmeye çalışılan, Kur’an ve Sünnet’ten kopuk fikri/ mezhebi akımlar ile mücadele edilmiştir. Siyasi birliğin temininde bu medreseler aktif rol aldı.

İstanbul'un fethinin 600. yıldönümü olan 2053 yılı için Cumhurbaşkanı Erdoğan; bir vizyon belirledi. Türkiye Yüzyılı 2023 sıçrama noktası.

Türkiye, 2053’e kadar Küresel Güç olma iddiasını gerçekleştirecek. Türkiye merkezli bir sistem kurulacak.

Türkiye, bu iddiasını gerçekleştirmek için bilgi birikimine ve insan gücüne sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Nizamiye Medresesi’ni örnek alan daha gelişmiş ve günümüz şartlarına uygun bir Medrese Projesi başlatmalıdır.

Bu proje ile hem ülkemizde hem gönül coğrafyamızda hem de dünyanın dört bir köşesinde inşa süreci başlatılmalıdır.

Neoliberalizmin çatışma ortamına sürüklediği insanlığın kurtuluşu bizim elimizde, Cumhurbaşkanımızda, doğal/sosyal liderlerimizde.

Büyük Değişime hazır olun, Afiyette Kalın.

.

Mehmet Yıldırım, dikGAZETE.com

.

-Rey Nizamiye Medresesi 

https://tccb.gov.tr/haberler/410/43789/islam-dunyasinin-umudu-turkiyedir.html

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/136492/cumhurbaskani-erdogan-ayasofya-fatih-medresesi-nin-acilisini-yapti

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/121803/-2023-hedeflerimize-2053-ve-2071-vizyonumuza-uygun-bir-turkiye-yi-milletce-el-ele-insa-edecegiz-

https://islamansiklopedisi.org.tr/nizamiye-medresesi

.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?