USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Genel

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi

AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi
25-05-2018 01:49
Google News
ANKARA (AA) - AK Parti'nin seçim beyannamesine göre turizmde kış, inanç, İpek Yolu, zeytin, Batı Karadeniz kıyı ve yayla olmak üzere 6 tematik turizm koridoru oluşturulacak.

Başta 500 plaj olmak üzere plajlarda, deniz turizmi tesislerinde ve deniz turizmi araçlarında çevre dostu mavi bayrak sayısı artırılacak.

Frigya, Kapadokya, Hitit, Troya, Aphrodisias, Söğüt, Göller Bölgesi ve GAP başta olmak üzere kültür, termal ve doğa temalı turizm gelişim bölgeleri oluşturulacak.

"Milli teknoloji hamlesi başlatılacak"
Beyannameye göre, Ar-Ge ve yenilik alanındaki harcamaların katma değere dönüşümü teşvik edilerek "milli teknoloji hamlesi" başlatılacak.

Yerlileştirme çalışmaları kapsamında, imalat sanayisinin 130 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 adet ürün grubu teknoloji düzeyine göre önceliklendirilecek.

Patent borsasının kurulma süreci tamamlanacak, sınai mülkiyet haklarının değerlemesini yapacak ve ticarileştirilmesine katkı sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.

"Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak"
Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönemler için açıklanacak, tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilmeye devam edilecek.

Tarım sigortalarının kapsamı genişletilecek, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamına mercimek ve nohut dahil edilecek, incirde ve üzümde yağmur zararı ve küçükbaş hayvanlarda yavru atma riski teminat kapsamına alınacak.

Ambalajlı ürünlerin etiketlerinde besleyici değerlere ait bilgiler zorunlu hale getirilecek.

Tarımda yenilenebilir enerji ve bilgi teknolojilerinin kullanımı desteklenecek.

Enerji ve madencilik
AK Parti, 24 Haziran seçimleri öncesinde açıkladığı seçim beyannamesinde, gelecek dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilerek enerjide kaynak çeşitlendirilmesinin sağlayacağını açıkladı.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami ölçüde faydalanılmasını teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji alanında teknoloji transferi sağlayarak yeni ve yerli teknoloji kullanımı artırılacak.

Yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin artırılması ile birlikte en az 5 bin megavat ilave kapasiteli yerli kömür yakıtlı tesis inşa edilecek.

Bor’un kullanım alanını genişletmeye yönelik araştırma faaliyetleri artırılacak. Ülkede Bor’a dayalı sanayinin gelişimini desteklemek, sürdürülebilir yenilikler ve ekonomik değer sağlamak amacıyla kısa adı BOROSİB olan BOR Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulacak.

Dış politika vizyonu
Beyannamede dış politikayla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reform ihtiyacı, terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ ile mücadele, Türk diasporası ile Avrupa'daki Müslümanların durumu öne çıkan konular arasında yer aldı.

Dünyanın beşten büyük olduğunu hatırlatmak suretiyle Ruanda'da, Bosna Hersek'te, Suriye'de, Myanmar'da olduğu gibi barış ve güvenliği ilgilendiren konularda, BMGK'nin gerekli adımları atmasını önleyen mevcut yapısı başta olmak üzere, BM Şartı'nda ve BM Sekretaryasının bürokratik yapısında reforma gidilmesi ihtiyacının takipçisi olmaya devam edilecek.

FETÖ'nün elebaşlarının yargı önüne çıkarılmasına ve örgütün yurt dışı uzantılarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Yurt dışı vatandaşlara yönelik başlatılan burs programı başta olmak üzere Türk diasporasının öncülerini yetiştirecek programlar artırılacak. Üniversitelerde diaspora gençlere ayrılan kontenjan iki katına çıkarılacak.

Filistin'e yönelik yardımlar her alanda sürdürülecek. Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü gayri hukuki ve BM kararları hilafına girişime tavizsiz olarak karşı durulacak.

Yeni Suriye ile komşuluk ilişkileri ve iş birliği yeniden tesis etmek ve Suriye halkıyla tarihi, kültürel ve beşeri bağları temelinde ilişkileri yeni bir dönem başlatmak olacak.

İİT'nin işleyişini reforme edecek bir sürecin ülke öncülüğünde Bangladeş ile iş birliği halinde başlatılması, Kudüs konusunda alınan kararların takipçisi olunması ve İİT Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezinin İstanbul'da yerleşik bir uluslararası örgüt olarak faal hale getirilmesi öngörülüyor.

Göç alanında kapasite geliştirme çalışmaları sürdürülecek.

Üniversitelerde uluslararası öğrenci ofisleri kurulacak ve uluslararası öğrencilere yönelik mevzuat iyileştirme çalışması yapılacak.
Türkiye Bursları çerçevesindeki dinamik burs programları ile ülkenin uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı payı yükselterek nitelikli öğrenci ve araştırmacıların ülkeyi tercih etmeleri sağlanacak.

Uluslararası örgütlerdeki Türk uzman personel sayısını artırılacak.

Türkiye'nin acil ve insani yardım kapasitesini daha da güçlendirilecek.

Dış politikanın vizyona dayalı ve çok boyutlu olmaya devam edeceği belirtilen beyannamede, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Avrupa Birliği (AB) hedefini stratejik bir hedef olarak görmektedir ancak Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi, diğer ilişkilerimizin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Türkiye, açılan tüm fasıllara paralel şekilde reform süreçlerini tamamlamış, çıkarları doğrultusunda iş birliğinin ötesinde AB ile entegrasyonunu gerçekleştirmiş şekilde güçlü ve etkili bir ülke olarak AB katılım hedefini sürdürmektedir."

AK Parti sağlıkta yerli çalışmalara ağırlık verecek
Seçim beyannamesinde, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirileceği, aile hekimine düşen kişi sayısı düşürüleceği, sağlıkta yerlileşme projeleri devam edeceği ve Türkiye Genom Projesi kapsamında da Türkiye'nin 'gen havuzu'nun çıkarılacağı belirtildi.

Sağlıkta yerlileşme projeleri tüm hızıyla devam edecek. Yerli aşı alanında yapılacak yatırımlarla Türkiye, aşı ithal eden ülke konumundan aşı ihraç eden ülke konumuna getirilecek. Suçiçeği, kuduz aşısı, hepatit B aşısı ve 5'li karma aşıları (DaBT-Hib-İPA) yerli aşılar olarak Türkiye'de üretilecek.

Türkiye Genom Projesi kapsamında Türkiye'deki nüfusun gen havuzunu çıkarılacak ve kişiye dayalı tıp uygulamaları geliştirilecek. Ulusal Genom Araştırma Geliştirme Merkezi (Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezi) alt yapısı kurulacak.

Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Uygulamaları kapsamında, dijital radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), hasta başı monitörü (HBM), manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografi (USG) cihazları Türkiye'de üretilecek.

"İşsizlik sigortası yeniden düzenlenecek"
AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, işsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

İstihdam oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 53'e, kadınların işgücüne katılma oranı da yüzde 41 düzeyine çıkarılacak.

Gelecek 5 yıllık dönemde yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturulacak.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında milli markalar yaratılacak.

Eğitimde kalite seferberliği başlatılacak
Eğitimde kalite konusu öncelik verilen alanların başında gelecek. Eğitimde kalite seferberliği başlatılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak.

Profesyonel Okul Yöneticiliği uygulaması başlatılacak.

İlkokula başlamadan önce her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alması sağlanacak.

Yabancı dil öğrenimi daha etkin hale getirilecek.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında ve üniversiteye giriş sınavlarında temel beceriler ölçülecek.

İlkokuldan üniversiteye öğrencilerin yurt sorunu tamamen çözülecek.

Türkiye parlak zihinlerin cazibe merkezi haline getirilecek
AK Parti'nin seçim beyannamesinde, Türkiye'nin, dünyanın her yerinden parlak zihinlerin cazibe merkezi haline getirilmesinin, tersine beyin göçünün sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Yabancı öğrencilerin ülkede düzenli kalışlarının kolaylaştırılması için, ikamet izni başvurularının üniversiteler tarafından alınması uygulaması yaygınlaştırılacak.

Türkiye'de 16 ilde 12 bin 276 kişi kapasiteli 18 geri gönderme merkezi bulunmaktadır. 7 ilde de 4 bin 50 kişi kapasiteli 8 geri gönderme merkezi inşaatı sürmektedir. 7 ilde ise 3 bin 150 kişi kapasiteli 7 geri gönderme merkezinin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Tüm inşaatlar tamamlandığında toplam kapasite, 19 bin 476'ya ulaşacaktır.

AK Parti beyannamesinde döviz politikası
Beyannameye göre, enflasyon hedeflemesi rejimi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek.

Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlıya yeni destek
Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme ve kuruluşlara yönelik sertifikasyon programı başlatılacak.

ASDEP personeli, her yıl 2 milyon hane ziyareti gerçekleştirecek, her 3 bin haneye bir ASDEP görevlisi düşecek.

Ağır kronik hastalığı nedeniyle hayatını cihaza bağımlı bir şekilde sürdüren vatandaşların elektrik giderleri ile kesintisiz güç kaynağı maliyetleri karşılanacak.

"(Şehir Dışından Gelen Yoksul Hastaların Refakatçilerinin Konaklatılması Projesi) başlatılarak, tedavi maksadıyla şehir dışından gelen yoksul refakatçilere belediyelerle iş birliği içinde konaklama imkanı sağlanacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar için daha aktif aile politikaları izlenecek, Türk aileleri, hanelerinde ziyaret edilerek, sorunlarını çözüme kavuşturmak için girişimlerde bulunulacak.

Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri 'Aktif Yaşam Merkezleri' kurulacak.

Girişimci gençler desteklenecek
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde, 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin karşılanacağı belirtildi.

Bürokrasiyi azaltıp, bilgi teknolojisi sistemlerini ve uygulamalarını geliştirerek vatandaşların hizmete daha kolay erişimi sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayıları artırılacak.

Nitelikli işgücünü yurda çekmek adına aktif politikalar izlemeye devam edilecek. Yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası işgücü ve yurt dışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

"Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınacak"
Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımlar atılacak. Bu noktada, geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınacak.

15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kalınan OHAL uygulamasını vatandaşların temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğin ve vatandaşların huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdürülecek.

Daha katılımcı bir toplumsal yapının tesisi için çerçeve bir mevzuat hazırlanacak. Bütüncül ve demokratik bir yaklaşımla, sivil toplum kurumlarının hukuki statüleri, kurumsal yapıları, faaliyetleri, kamu kurumları ile ilişkileri, mali kaynakları gibi alanlar düzenlenecek.

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve sivil topluma daha etkin hizmet sunmak amacıyla, kamudaki mevcut kurumsal yapılar güçlendirilecek, personel kapasitesi nitelik ve nicelik olarak artırılacak.

Yeni dönemde de mali disiplinden taviz yok
AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, makroekonomik ve finansal istikrar kararlı şekilde sürdürülecek, ekonominin en önemli çıpası olan mali disiplinden taviz verilmeyecek.

Uygulanacak kararlı politikalar ile enflasyon yeniden tek haneye indirilecek.

İhracatçıların finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Eximbank’ın ödenmiş sermayesi yükseltilecek.

KDV mükelleflerine hasılata dayalı daha basit sistem
AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, maliye alanında KDV mükelleflerine hasılat esasına dayanan daha basit bir KDV sistemi kullanma imkanı getirilecek.

Yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamlı bir şekilde reforma tabi tutulacak.

Taşınır rehini sistemi vergisel açıdan desteklenerek finansmana erişim kolaylaştırılacak.

Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi ve satışı kapsamında kalan 100 bin taşınmaz 160 bin kullanıcıya satılacak.

AK Parti Meclisi ve hükümeti güçlendirecek
Yeni dönem, güçlü Meclis ve güçlü Hükümet dönemi olacak. Bu iki temel kurumun kendi alanlarına yoğunlaşmalarının yanı sıra ahenk içinde çalışmaları milli hedeflerin gerçekleşmesine hizmet edecek.

Meclis ve hükümetin daha uyumlu bir biçimde çalışacağı bir döneme girilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir şahlanış dönemi başlayacak.

AK Parti, Meclisin çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç tüzüğün yeni hükümet sistemine uygun bir biçimde çalışmasını sağlayacak düzenlemelere öncülük edecek.

Yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı politika ve strateji geliştirmeye, izleme ve değerlendirmeye yoğunlaşacak, bakanlıklar daha icracı ve fonksiyonel bir yapıda şekillendirilecek, milletvekili olmayan bakanlar seçim bölgesinden çok kendi asli işlerine yoğunlaşacak.

Yeni hedef Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olacak. Kapsayıcı bir ekonomik büyüme anlayışı içinde ekonominin nimetleri daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere paylaştırılacak.

İnsanı, bilgiyi ve mali kaynakları daha etkin yönetebilen, hızlı düzenleme kabiliyetine sahip, hızlı karar alabilen ve çözüm üreten bir yönetim mekanizması oluşturulacak.

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımları ağırlaştırılacak
Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri, icra yoluyla yapılmaktan çıkarılarak çocuğun bir eşya gibi alınıp verilmesi uygulamasına son verilecek, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımları ağırlaştırılacak.

Diyarbakır, Kayseri, Konya, Sakarya, Trabzon ve Van İstinaf Mahkemeleri faaliyete geçecek.

Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarına yakın noktalarda ticareti yasal ürünler için serbest ticari bölgeler oluşturulacak.

Tüm mayın tarlaları ve patlamamış mühimmat ile kirletilmiş alanların temizliğinin yapılması sağlanarak tarım, hayvancılık, ticaret ve iskana açılacak ve ekonomiye kazandırılacak.

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanununda değişiklikler yapılacak.

Belediyelerin icrai gücü artırılacak
AK Parti'nin seçim beyannamesinde, belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin hale getirilebilmesi için belediyelerin icrai gücünün artırılacağı belirtilerek, "Bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecektir. Merkezin görev alanında olan bazı işler, yerel yönetimlere devredilecektir. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecektir. Belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

2023 yılına kadar Sıfır Atık Projesi'ni hızla yaygınlaştırarak ülkenin tamamında uygulanacak. Öncelikli olarak, Ankara ilindeki kamu kurum/kuruluşlarının hizmet binaları, eğitim, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi vatandaşın yoğun bulunduğu noktalarda sıfır atık sistemi yaygınlaştırılacak.

'7 milyar insan, 7 milyar fidan' gayesiyle, dünyadaki her insan için bir fidan dikerek, 7 milyar fidanı toprakla buluşturulacak. Şehir ormanları sayısı 2019 yılına kadar 160'a çıkarılacak.

Seçim beyannamesinde "ulaştırma" vizyonu
AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, ülkenin karayolu atardamarlarını oluşturan kuzey-güney ve doğu-batı koridorları tamamlanacak.

Yaklaşık 450 kilometrelik Akdeniz sahil yolu, vatandaşların ve turizmin hizmetine sunulacak.

Havacılık ve denizcilik sektörlerinde Türkiye, dünyanın en önemli transit merkezlerinden birine dönüştürülecek.

Geniş bant abone sayısının, 2023'e kadar 90 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Beyannamede 146 kalkınma projesi yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde 146 kalkınma projesi yer aldı.

Buna göre, FATİH Projesi yaygınlaştırılacak, İstanbul'daki AKM Projesi tamamlanacak.

Ankara'daki AKM Konser Salonu Projesi'nde çalışmalar sürüyor, İzmir Ege Uygarlıkları Müzesi Projesi'ne 2019'da başlanacak.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası Projesi kapsamında Yassıada ve Sivriada farklı bir yaklaşımla ele alınarak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülecek.

ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesi'nde seri üretim için sözleşme hazırlık faaliyetleri sürüyor, Akıncı İHA ve İnsansız Savaş Uçağı Projesi için hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde 146 kalkınma projesi yer aldı.

Beyannamede, 1 Nisan 2018 itibarıyla 2 bin 657 kilometresi otoyol olmak üzere 26 bin 17 kilometreye ulaşan bölünmüş yol uzunluğunun 2023'e kadar 36 bin 500 kilometreye çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Beyannamede, Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesini gerçekleştirmek üzere çalışmaların devam ettiği açıklandı.

Atatürk Havalimanı'nın tamamı, yeni havalimanının hizmete girmesiyle İstanbul için bir "millet bahçesi" haline dönüştürülecek. Böylece dünyadaki modern, büyük şehirlerde örnekleri olan, büyük ölçekli bir hayat alanı İstanbul'a kazandırılacak.

2018'in ortasında gaz akışının başlaması planlanan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinde, Türkiye'ye ilk etapta yıllık 2 milyar metreküp gaz akışı olması bekleniyor. Bu miktar daha sonra yıllık 6 milyar metreküpe çıkarılacak. Uzun vadede ise TANAP boru hattı kapasitesinin yıllık 31 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Cari açığı azaltacak olan proje ve programların bütününden oluşan Milat 2018 Projesi ile bilim, teknoloji ve sanayide büyük atılımlar başlatılacak.

AK Parti bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltacak
Önümüzdeki dönemde Türkiye bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, refahın ülke sathına daha dengeli yayıldığı, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getirilecek

Kalkınma politikalarının, yerleşimlerin niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması sağlanacak, ülke genelinde çok merkezli ve dengeli bir yerleşim sistemi oluşturulacak.

Nüfusun kırsal alanda tutundurulması özendirilecek. Kırsal alanda tarım-gıda işletmeleri yaygınlaştırılacak. Üniversitelerde 'kırsal kalkınma' alanında lisansüstü eğitim programları oluşturulacak.

AFAD’ın koordinasyonunda, son dönemde 500'den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve acil yardım faaliyeti icra edildi. Suriye'den Filistin'e, Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Pakistan'dan Myanmar'a, Somali'den Afganistan'a, Bosna-Hersek'ten Irak'a kadar çok sayıda ülkeye insani yardım yapıldı.
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray38102+66
2Fenerbahçe3899+68
3Trabzonspor3867+19
4Başakşehir FK3861+14
5Kasımpaşa3856-3
6Beşiktaş3856+5
7Sivasspor3854-7
8Alanyaspor3852+3
9Çaykur Rizespor3850-10
10Antalyaspor3849-5
11Gaziantep FK3844-7
12Adana Demirspor3844-7
13Samsunspor3843-10
14Kayserispor3842-13
15Hatayspor3841-7
16Konyaspor3841-13
17MKE Ankaragücü3840-6
18Fatih Karagümrük3840-3
19Pendikspor3837-31
20İstanbulspor3816-53
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Günün çizgisi
ANKET TÜMÜ