USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Politika

Erdoğan ve Ruhani’den ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani ortak bildiri yayımladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep...

Erdoğan ve Ruhani’den ortak bildiri
16-04-2016 19:56
Google News
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani ortak bildiri yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 16 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Üçüncü Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Hasan Ruhani’nin eşbaşkanlıklarında ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kalkınma Bakanı, Adalet Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı ile İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı, Tarım Seferberliği Bakanı, Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Turizm, El Sanatları ve Kültür Mirası Kurum Başkanı katılımıyla düzenlenmiştir."
"İki Cumhurbaşkanı, ülkeleri arasında ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için dayanak teşkil eden tarihi, kültürel ve dini bağları vurgulamıştır" denilen bildiri şöyle devam etti:
" İkili ilişkilerin tüm veçheleri üzerinde fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleleri görüşmüşlerdir. Görüşmeler iyi anlayış ve ortak bakış açılarının hakim olduğu sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşmiştir. Türk-İran ilişkileri ve bu ilişkilerin geleceği hakkındaki değerlendirmelerin yanısıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Hasan Ruhani’nin bu toplantısında Taraflar, İlişkilerin, güçlü siyasi irade, ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı niteliği ve halkları arasındaki kültürel yakınlıktan beslenen özgün niteliğinin bilinciyle, Karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerini, siyasi diyaloğun derinleştirilmesi, ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması ve işbirliğinin halklarının menfaatine olacak şekilde yeni alanlara genişletilmesi yönündeki kararlılıklarını yineleyerek, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin önceki toplantılarında ve ülkeleri arasındaki yüksek düzeyli ziyaretlerde alınan kararlar temelinde, Karma ekonomik ve ulaştırma komitelerinin önceki toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar ile siyasi, konsolosluk ve güvenlik istişarelerini dikkate alarak, Ulaştırmanın ekonomik ve ticari faaliyetlerin mihenk taşı olduğu gerçeğinin bilincinde olarak, bu cihetle kara, hava ve demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ihtiyacını birlikte teyit ederek,
7-9 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye’de düzenlenen 25. Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın sonuçlarını memnuniyetle not ederek, İslam Dünyası’nın karşı karşıya bulunduğu zorlukların ve bölgelerinde devam eden krizlerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla siyasi ve güvenlik diyaloglarının ilerletilmesi ihtiyacını vurgulayarak, Bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditleri teşkil eden örgütlü suçların, şiddete dayalı aşırıcılığın, terörizmin ve mezhepçiliğin her çeşidinin ve tezahürünün farkında olarak ve bölgelerinin en çok bunlardan zarar gördüğünü kabul ederek, İkili ve bölgesel konulardaki siyasi diyaloglarını her seviyede sürdürmelerinin önemini ve karşılıklı yüksek düzeyli ziyaretlerdeki ivmenin korunmasının öneminin altını çizmişler; İkili işbirliklerinin farklı veçhelerini kapsayan mevcut diyalog ve istişare mekanizmalarından düzenli olarak ve en iyi şekilde faydalanılması gerekliliğini vurgulamışlar; 30 milyar ABD Doları tutarında ticaret hacmine ulaşmak ve istikrarlı, uzun soluklu ekonomik ve ticari işbirliğini sağlamak hedefini yinelemişler; İkili ticareti artırmak için gerekli imkanların geliştirilmesinin ve ticari engellerin kaldırılmasının önemini kabul etmişler; karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve bu çerçevede, ülkelerindeki yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak birlikte çalışmak, ayrıca özel sektörlerinin Türkiye, İran ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmalarını desteklemek hususlarında mutabık kalmışlar; Enerji sektöründeki işbirliklerini geliştirmeye ve özel sektörlerin bu alanda ortak projeler geliştirmeye teşvik etmeye yönelik niyetlerini teyit etmişler; Ticari ilişkilerinin geliştirilmesini teminen sınır geçişlerinin kolaylaştırılması amacıyla ortak sınırlarındaki gümrük altyapısının ve elektronik veri değişimi çalışmalarının iyileştirilmesine yönelik kararlılıklarını ifade etmişler; İki ülke arasındaki havayolu bağlantılarının artırılması için çalışmak hususundaki istekliliklerini vurgulamışlar ve bu doğrultuda ilgili kurumları arasındaki düzenli temasların teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlar; İkili ekonomik gelişmeleri için ulaştırma koridorlarının sorunsuz işleyişinin öneminin altını çizmişler ve bu bağlamda karşılaşılan sorunların etkin bir şekilde ve karşılıklı fayda temelinde ele alınması hususunda mutabık kalmışlar; Bankacılık alanında ilişkilerini ilerletme ihtiyacını vurgulamışlar; kültür, turizm, bilim ve eğitim alanlarında işbirliğini daha güçlendirmek konusunda mutabık kalmışlar; Konsolosluk alanında işbirliğini güçlendirme ihtiyacını belirtmişler; Bölgelerindeki siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler bağlamında, halkların meşru hakları, talepleri ve beklentilerine uygun olarak bölgedeki güvenlik tehditlerini siyasi çözümler yoluyla bertaraf edebilmek için ikili ve çok taraflı istişareleri sürdürmenin önemini vurgulamışlar; Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına verdikleri önemi belirtmişler; Bölgede bireyler, gruplar ve bunların uzantıları tarafından yapılan terör saldırılarının tüm şekil ve yöntemlerini kuvvetli bir şekilde kınayarak, mevcut ikili diyalog mekanizmalarını etkin bir biçimde kullanmak suretiyle terörizmle mücadele alanında işbirliğini ilerletme ihtiyacını vurgulamışlar; Filistin halkıyla tam dayanışmalarını yeniden teyit etmişler; uluslararası topluma, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin kurulması dahil, Filistin davasına olan desteklerini artırma çağrısında bulunmuşlar; Özel Temsilcileri’nin ekonomi ve ticaret alanlarında ikili olarak anlaştıkları hususların uygulanmasının gözlenmesi ve izlenmesinin yanısıra görüş ayrılıklarının giderilmesi ile engellerin ortadan kaldırılması ve kendilerine verilen diğer her türlü
görevde oynadıkları rolü vurgulamışlardır."
Yukarıdaki hususlar ışığında ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Üçüncü Toplantısı vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani’nin huzurunda imzalanan belgeler ise şöyle sıralandı:
"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi ve İran İslam Cumhuriyeti Adli Bilimler ve İdari Hizmetler Üniversitesi Arasında Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve İran İslam Cumhuriyeti İran Metroloji Merkezi- İran Standartlar ve Sanayi Araştırma Enstitüsü (NMCI- ISIRI) Arasındaki Mutabakat Zaptı
- İran Standartlar ve Endüstriyel Araştırmalar Enstitüsü (ISIRI) İle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Metroloji ve Eğitim Alanlarında Uygulama Programı
- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Ortak Açıklama".
(İHA)
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Fenerbahçe1334+24
2Galatasaray1334+18
3Beşiktaş1325+5
4Adana Demirspor1323+11
5Trabzonspor1323+7
6Kayserispor1323+4
7Antalyaspor1319+4
8Kasımpaşa1318-4
9Çaykur Rizespor1318-6
10Hatayspor1317+3
11MKE Ankaragücü13160
12Sivasspor1315-4
13Gaziantep FK1315-6
14Fatih Karagümrük1314+2
15Konyaspor1313-5
16Pendikspor1313-13
17Başakşehir FK1312-5
18Alanyaspor1310-12
19Samsunspor138-11
20İstanbulspor138-12
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Günün çizgisi
ANKET TÜMÜ