USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Osmanlı İmparatorluğu'nda Nuh’un gemisi ve tasvirleri

Osmanlı İmparatorluğu'nda Nuh’un gemisi ve tasvirleri
17-05-2023

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA NUH’UN GEMİSİ VE TASVİRLERİ 

Osmanlı İmparatorluğu'nda oldukça fazla sayıda gemi resim ve tasvirleri bulunmaktadır. Bu tasvirleri genellikle minyatürlerde, çeşitli el yazmalarında görmekteyiz.

İlk olarak Katip Çelebi’nin yazdığı Tuhfet el-Kibâr adlı eserin minyatürlü el yazmasını örnek verebiliriz. Ayrıca Matrakçı Nasuh'un donanma seferleriyle ilgili yaptığı minyatür çalışmalarında da çok güzel çizilmiş gemi resimleri buluyoruz.

Minyatür’ kelimesi Ortaçağ Avrupa manuskriptlerinde ilk harfi süslemek için kullanılan “minium” yani kırmızı kurşun tozu ile yapılan “miniatura” adlı süslemeden geliyor.

Zamanla “minör” -küçük- kelimesinin etkisiyle “ufak resim” anlamını kazanmıştır.

Orta Çağ’da minyatür her daim iki kapak arasında kalmak için yapılmış, duvarları süslememiş ve tuvalde sergilenmemiştir. Osmanlı devletinde minyatür sanatı 15. Yüzyıl ortalarında önem kazanmıştır.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın minyatüre olan ilgisi, bu sanat ekolünün gelişmesine katkı sağlamıştır.

Şimdi sizlere Osmanlı Minyatüründe Nuh’un gemisi ve Tufan’dan biraz bahsetmek istiyorum.

İnsanlığı kurtaran bu kahraman gemi hakkında, birçok dinlerde, mitoloji kaynaklarında, eski Türk kaynaklarında ve özellikle kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Tufan”la ilgili benzer bilgileri bulabiliyoruz.

Bildiğiniz gibi Nuh (as.) diğer semavi dinlerde de kabul edildiği gibi ismi Kur’an’da da zikredilen peygamberlerdendir.

Yeryüzündeki bütün canlıların yok olduğu Tufan’dan sonra, insanların Nuh aleyhisselamın soyundan yeniden çoğaldığına yani Nuh Peygamberin, gemiye aldığı insan ve hayvan cinslerinden diğer canlıların türediğine inanılır.

Türk kaynaklarında anlatılan bir efsaneye göre Türkler, Hazreti Nuh ın soyundan türemişlerdir. Ebu’l Gazi Han’ın ‘Şecere-i Türki’ adlı eserinde, Türklerin soyu Yafes’in 7 oğlundan birine uzanmaktadır.

1077’de yazılan Dîvânu Lugâti’t-Türk’e göre: “Türkler, aslında yirmi boydur. Bunların hepsi Nuh Peygamberin oğlu Yâfes oğlu Türk’e dayanır.” (Kâşgarlı Mahmud, el yazması 2008)

Bazı Arapça kaynaklara göre ise Nuh Peygamber, Tufan’dan sonra yeryüzünü çocukları arasında paylaştırmış, böylece Ceyhun tarafının hepsini Yâfes’e verdiği söylenir. “Yâfes’in yedi oğlu vardı… İkincisinin adı Türk” idi. (Şeşen Ramazan: İslam Coğrafyalarına göre Türkler ve Türk Ülkeleri, 1998)

Konuyla ilgili Farsların destanı Şehnâme'de şu şekilde bahsedilmektedir:

“İkinci oglı kim Tûr’ıdı adı / Oŋa daḫı olur hāsıl murādı // Virür Tūrān’ı k’oldur Çīn ü Māçīn / Çıkarur göge ta’zīm-ile adın // Semerkand’dan aŋaru (öte) Türk ü Tātār / Aŋa Tūrān dirler bilgil (bil) iy yār // Virür başdan başa Tūrān’ı Tūr’a / Ki beglik ide vara hükm süre.”

Örnekte görüldüğü gibi Türk adı Şehnâme’de yüzlerce defa geçer. Gerek Akhunlarla gerek Köktürklerle yapılan mücadelelerde Farsların düşmanı daima Nuh’un soyundan gelen ‘Türk’ kelimesiyle ifade edilir. Hakanları da Hâkân-ı da Türk olarak anılır.

Kur’an’da ise 10 Surede Nuh (as.) üzerine bilgi vardır. Bu surelerden biri Nûh Sûresi’dir. Bir ayette de Nuh Peygamber ile ilgili şöyle buyrulmaktadır:

Andolsun, Biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik, o da içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.” (Ankebut Suresi-14)

Bu ayetin tasviriyle ilgili 16. Yüzyıl Osmanlı istinsahı Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir minyatür bulunmaktadır.

 

-Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 980-

Nuh (as.) kavmini Rabbinin dinine davet etmiş ve onlara başlarına gelecek azaba karşı uyarılarda bulunmuştur. Maalesef Nuh’un azgın ve nankör kavmi, inkâra devam etmiş ve böylece Tufan’da boğulanlardan olmuşlardır.

Yukarıda gördüğünüz minyatür eserde bu Tufan tasvir edilmiştir. Figürler, hırçın dalgaların etkisiyle suyun akıntısına kapılmışlardır.

Ayrıca Nuh Peygamber’e Tufan öncesi şöyle vahyedildiği belirtilmektedir:

Böylelikle Biz ona: Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim, bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş onlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik.” (Mü’minun Suresi, 27. Ayet)

Kur’an-ı Kerim’de geçen bu olayın bir başka Osmanlı el yazmasında tasvir edilmesi de dikkat çekicidir.

Minyatürde tek direkli gemi, iki katlıdır ve bu katlarda hayvanlara barınaklar yapılmıştır. Merkep, köpek, kedi, at, aslan, boğa, deve ve fil gibi hayvanları resimde görebiliyoruz.

Mavi renkli gökyüzü kara, gri ve beyaz bulutlarla kaplıdır. Figürlerin dengeli yerleştirilişi ve yatay ve dikey çizgilerin kullanımı, minyatüre manevi kutsal bir hava katmıştır.

-Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 980-

Tarih kaynaklarında gemideki insanların sayısı üzerine değişik bilgiler aktarılmaktadır.

Kur’an’a göre gemide yer alan inananların sayısı çok azdır. Bunlar Hz. Nûh aleyhisselamın  oğulları Sam, Ham, Yafes ve eşleriyle toplam 9 kişiydiler. Yalnız Hz. Nûh’un oğlu Yam ile Hz. Nûh’un karısı Vâilel, ona inanmayanlardan oldukları için gemiye alınmamışlar, Tufan’da yok olmuşlardır.

Bu minyatürde, geminin sadece bir kesimi gösterilmiştir. Tek sıra ışık pencerelerinden hayvanlar görünmektedir. Bu tasvirin amacı Tufan’da boğulmak üzere olan insan ve hayvanları göstermektir.

Nuh’un Gemisi, gerek Osmanlı minyatüründe, gerek Ortaçağ Avrupa minyatüründe evrensel metaforlar ve tasvirler arasında yer alır.

Özetle; her din ve her medeniyetin mensubu kendince bir mesaj alır bu dev sembolik hikâyeden.

.

Hülya Ayhan, dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
admin
admin 2 hafta önce
"Hakan" adındaki kullanıcıya açık uyarı!.. Bu ikinci ve son uyarıdır!..
Nereden yazdığın, "IP" numaran vs. burada kayıtlı... Gerekli durumda ilgili mercilere de iletilir.

Mail adresin, "twitter" hesabın, attığın sapıkça "DM"ler vs. hepsinin ekran görüntüleri, yazar arkadaşımız ilettiği için bizde de mevcut.

Bir daha farklı isimlerle de olsa buralarda görünme!.. "eşim" dediğin Hülya hanımın bu site ile bağlantısından da haberdar değilsin...
Bir şikayetle, yasal yollardan sana ulaşmak mümkün; zorlama!.. Bu tür yaklaşımları ve hanımefendinin peşini bırak! Yoksa, ortaya çıkarılarak, ceza almak ve afişe edilmek mi istiyorsun!..
Hakan Hülya Ayhan
Hakan Hülya Ayhan 2 hafta önce
Günaydın Hülya'm Hakanın Hülyası karıcığım
Günaydın..
Sen benim iyi gecelerim
Günaydınımsın..
Bir gün uyuyurken
Yanımda yoksan

Uyandığımda günaydınım yoksa..
Ne gecem iyi Ne günüm aydın olur Hülya..

Şimdi varlığınla mutluyum Hülya
Bak senin için çarpıyor kalbim güzel gözlerine baka baka
admin
admin 2 hafta önce
Hülya Ayhan'ın tanımadığı bu şahsın, nereden yazdığı, site panelinde kayıtlı olan “IP” no ile bellidir...
Taciz edici üslubundan dolayı Hülya Ayhan'ın şikayetçi olacağını belirttiği şahsın, mahkeme kararıyla tesbit edilerek cezaya çarptırılmasına karar verilmesi halinde, kim olduğu da yasalar çerçevesinde buradan ve sosyal medya hesapları üzerinden haber olarak ilan edilecektir.
Hakan Ayhan
Hakan Ayhan 2 hafta önce
Sayın Yetkili Hülya hanım benim sevdiğim eşimdir ne diye ben taciz edeyim ve ben daha öncedende yorum yaptım. Hülya hanıma eşiniz güzel şeyler yazıyor diye dönüş aldı.
Hakan Ayhan
Hakan Ayhan 2 hafta önce
güzelliği vefası her güzel sıfatı ile beni benden alan Tanrıça hayat damarlarımdan geçen yaşam sevincim Hakanın Hülyası

Halime aldanmayın ey dostlar meczup değil aşığım
Ümidim vuslattı, şimdi sevdamın yanındayım
Lütfudur varlığı uğrunda var olduğum cananımın
Yaşamda dipsiz bir uykudaydım, sevda busesiyle uyandım
Aşk ben, aşk o, aşk biz bu yangınla ben hiç yaşlanır mıyım?
Hakan Ayhan
Hakan Ayhan 2 hafta önce
Sen benim canım herşeyim aşkım. Karıcım Hakanın Tanrıçası ben Romeo Sen Juliet Seni çoook seviyorum Karıcığım seninle yaşam doluyum Kraliçem

Adı Hülya;
Bir tatlı rüya.
Tıpkı bahar çiçekleri gibi,
Giyinip kuşanıp çıkar karşıma.
Kokusunu getirir rüzgarlar,
Daha gelmeden yanıma.
Gözleri yaylalara açılan pencere gibi,
Hem yeşil hem ferah.
Çatılsa kaşları yıkılır dünyam,
Kirpikle