USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Ne kandil dağı ne domuz bağı, kim tanırdı Sinan Oğan’ı?

Ne kandil dağı ne domuz bağı, kim tanırdı Sinan Oğan’ı?
18-05-2023

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ı cumhurbaşkanı adayı gösterinceye kadar, sınırlı bir çevrede (ülkücü camia) tanınıyordu. Akademisyen kişiliği ve MHP milletvekilliği haricinde kamuoyu; Sinan Oğan hakkında çok az bilgi sahibiydi. Ama şimdi öyle mi?

Üçüncü bir aday olan milliyetçi Sinan Oğan, 2 milyon sekiz yüz yirmi beş bin yani oyların yaklaşık yüzde 5,2'sini aldı ve analistler, ikisinden birini desteklemeye karar verirse onun ikinci turda "belirleyici" bir rol oynayabileceğini söylüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda "Ne Kandil dağı, Ne domuz bağı" söylemi ile oyların yüzde 5'ten fazlasını alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan’ın seçimin sonucunu belirlemede kilit rol oynayacağına dair kamuoyunda bir kanaat oluştu/oluşturuldu.

Daha önce de 04-05-2023’te Sinan Oğan’ın isminin geçtiği 14 Mayıs sürprizine hazır olun! Türk Devleti'nin sol ve sağ refleksi ve Sinan Oğan!” konulu bir yazımı sizlerle paylaşmış, kulis bilgisi diyerek Sinan Oğan’ın nasıl cumhurbaşkanı olabileceğine dair konuşulanları sizlere aktarmıştım. 

Hem de “Mühim bir not: bu yazdıklarım temenni değil, kulis bilgisidir. O gözle okuyun lütfen.” diyerek. Buna rağmen neden iddialarınız gerçekleşmiyor serzenişinde bulunan okuyucu dostlar, kendi zaviyelerinden haklı olabilirler.

Önümüzdeki süreçte MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi vb. siyasi oluşumların aynı çatı altında toplanacağı bazı mahfillerde çoktan konuşulmaya başlanıldı bile.  Sonraki yıllarda ismini sıklıkla duyacağımız, yıldızı parlayan birkaç politik aktörden Sinan Oğan hakkında, tafsilatlı bir yaşam öyküsünün ilki olabilecek kısmını, genel hatları ile olabildiğimce nesnel bir bakış açısıyla sizlerin bilgisine sunuyorum. Baştan belirteyim bu yazı ne bir yerme ne de güzelleme? Çünkü kendimi tarihe karşı sorumlu hissediyorum.

Sinan Oğan’ın köyü Melikşah'ın askerleri Melikli Melekli

Sinan Oğan, 14 Mart 1969'da Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Melekli, Iğdır'ın  merkez ilçesine bağlı üç mahalleden müteşekkil. Tarihi rivayete göre Sultan Melikşah Kars ve Iğdır kalelerini fetih hazırlıklarında ordugâhını burada kurmuştu. Melekli yer adının bu söylenti ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.

Bu bakış açısına göre aslında Melikşah'a mensup, onun askeri, ahalisi, halkı anlamında ki Melikli; tarihsel süreç içinde Melekli'ye dönüşmüştür. Bugünkü Çaybaşı mevki olarak bilinen ilk yerleşim birimi oluşmuş ve daha sonra millî mücadele döneminde farklı  şehirlerden, tarım arazileri, stratejik ve jeopolitik özelliğinden dolayı göç almıştır.

Bolşevik Devrimi sonrası Rusya, 1917'den sonra Kafkasya’dan çekilince Trans Kafkasya’da Azerbaycan,  Gürcistan ve Ermenistan bağımsızlığına kavuşmuş ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Gürcistan Demokratik CumhuriyetiErmenistan Demokratik Cumhuriyeti adında  üç devlet kurulmuştu.

Melekli merkez Iğdır Millî Cumhuriyeti

Bu kaos döneminde özellikle Iğdır ve çevre köylerinde yaşayan Müslüman Türk ahali, Ermeni komitelerine karşı can, mal ve ırz emniyetini sağlayabilmek amacı ile İttihat ve Terakkili yöneticiler, bölgede görevli Teşkilatı Mahsusa mensuplarının ön ayak olması ile Ardahan ve Kars Sovyeti modellerine benzer şekilde Iğdır Millî Cumhuriyeti'ni hayata geçirdi. Dönemin zor şartları altında kısa süreli de olsa başarılı oldular.

Kasaba, 1917-1920 yılları arasında varlığını sürdüren ve Ali Ekber Tufan tarafından kurulan  Iğdır Millî Cumhuriyeti'nin merkezi oldu. Iğdır Millî Cumhuriyeti, Ekim 1917 Sovyet Devrimi ardından Iğdır ve çevresinde oluşan otorite boşluğu sonrasında bölgede yaşayan Ermenilerin teklifiyle kurulan Iğdır İcra Hükûmetinin devamı niteliğindeydi.

Ali Ekber Tufan, Milli mücadele sürecinde Iğdır Milli Cumhuriyetini kurmuş ve bu cumhuriyetin sınırlarına, Iğdır, Tuzluca, Doğu Beyazıt, Vedibasar, Serdarabat'ı dahil etmiş ve Melekli'yi merkez ilan etmişti.  Bu hükümet sadece Müslüman Türk ahalinin değil, kendi tabiiyetini kabul eden Ermeni ahalinin de can, mal, ırz emniyetini sağlamıştır.

Ekim Devrimi ardından, bölgede yaşayan Ermeni Ahalinin teklifiyle, 4 Nisan 1917 tarihinde başkanı Türk olması şartıyla 5 Türk 5 Ermeni yöneticiden oluşmuş, başkanlığına Ali (Hacı) Ekber Tufan getirilen bu hükûmet önceliği yaşama şartlarının iyileştirilmesi ve tarımsal çalışmaların düzenlenmesine vermiştir. Ali Ekber Tufan;  "Ramazanoğlu" (Melekli) olarak bilinen geniş bir aileye mensuptur. Erivan Rus Gymnasium mezunuydu.

Milis Komutanları ve Türk Ahali tarafından, Iğdır Millî Cumhuriyeti; IğdırTuzlucaAralık, ŞerurDoğubayazıt,VedibasarSerdarabat vemerkezi Melekli olacak şekilde 4 Mayıs 1918 tarihinde ilan edildi. 720 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimin ardından başkanlığına Ali Ekber Tufan seçilen bu cumhuriyet, Osmanlı ve Alman İmparatorluğu ile bağlantılı Transkafkasya Federasyonu Parlamentosu tarafından tanındı.

Wilson İlkeleri adına bölgeye gelen Amerika Genelkurmay Başkanı General James Harbord, Ali Ekber Tufan ile birlikte bölgeyi gezerek İtilaf Devletleri'ne; "Büyük Ermenistan denilen yerde Ermeni göremedim" raporunu iletmiştir. Bu durum, Lozan Barış Antlaşması sürecinde Iğdır'ın Türkiye sınırlarında kalmasında etkili olmuştur. 

Kafkasya'da Türk halkını silahlandırmak adına yapılan gizli Tiflis Türk Kurultayı'na katılan Ali Ekber Tufan, Iğdır Millî Hükûmeti birliklerini bu sayede Taşnak  çetelerine karşı savunacak hale getiren silah teminini Mehmed Emin Resulzade'nin yardımlarıyla elde etmiştir.

Karadeniz'de dolaşan Alman denizaltılarından temin edilerek Gürcistan’dan Iğdır’a getirilen silahlar ve terhis edilen Rus askerlerinin bıraktığı silahlar, Iğdır Millî Cumhuriyetinin silah gücünü oluşturdu. Iğdır ve çevresi kısa sürede  Cemiyyet-i Hayriye (Gardaş Kömeği)  üzerinden Balkanlar'dan Kafkasya'ya gizli yardımlaşma ağının merkezine dönüştürüldü.

13 Kasım 1970 tarihinde ölen Ali Ekber Tufan bugünkü Melekli-Çaybaşı aile kabristanındaki anıt mezarına defnedildi.

Erivan’dan Iğdır ve çevresine göçler…

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti iki yıl sonra bu bölgeyi yeniden kontrolüne aldı. Yeni kurulan bu üç devlet  yeni Sovyet rejiminin idaresine girdi.  Sakarya Muharebesinin  Ankara Hükûmetinin zaferiyle sonuçlanmasından sonra Sovyet Rusya’nın aracılığıyla üç Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile Kâzım Karabekir'in temsil ettiği TBMM Hükûmeti arasında 13 Ekim 1921'de Kars Antlaşması imzalandı.

Bu anlaşmaya göre her üç Cumhuriyet, Moskova Antlaşması'nı kendileri için de geçerli sayıyordu. Böylece Türkiye’nin doğu sınırı kesinleşti ve Ermeni Sorunu da sona erdi. Bu anlaşma öncesinde resmi olmayan mübadele gerçekleşmiş, Ermeni nüfus ve Türk nüfus büyük ölçüde spontan bir göçle yer değiştirmişti.

Bunun sebeplerden birisi de Ermenistan Sovyeti’nin, Ermenileri ve Türkleri tersine göçe mecbur bırakmasıdır. Bu kapsamda Revan (Erivan) ve Iğdır yöresinde demografik yapının Ermeniler lehine dönüştürülme süreci yaşandı. Ermenilerin göçe zorladığı ve Iğdır çevresine yerleştirilen Türk aileler; Azerbaycanlı hemşehrileri ile aynı inanç ve kültüre sahipti.  Sinan Oğan’ın ailesi de bunlardandı.

Caferiler, Türkmen Oğuzlar, Kıpçaklar

Sinan Oğan’ın çocukluğunun geçtiği, ailesinin yaşadığı Melekli Beldesi, Caferi mezhebine mensup vatandaşların yoğun yaşadığı Iğdır’ın merkez ve ilçelerindeki 65 yerleşim biriminden biridir. Belde merkezinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olmayan Caferi cemaate ait cami mevcuttur. 

Melekli kasabası, Iğdır ilinin en eski ve en büyük tarihi yerleşim birimlerindendir. Nihat Çetinkaya, “Iğdır Tarihi” isimli eserinde, Melekli hakkında şu bilgileri vermiştir: Kendine has hususiyetlerini canlı bir şekilde yaşatmakta olan, Türkmen/Oğuz kabileleridir. Kıpçak tesiri çoktur. Köyün gelenekleri ve sosyal hayatı Dede Korkut Destanları’ndaki hayat tarzı ile uyum içindedir. 1923 yılı kayıtlarında Melekli köy statüsündedir. Artan nüfusu sebebiyle 29 Şubat 1972 tarihli kararla belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür.

Siyasi aktör Sinan Oğan'ın baba adı Adil, anne adı Kıymet'tir. Çiftçi bir ailenin en küçük çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Iğdır’da tamamladı. Oğan, zor şartlarda çobanlık yaptı ve babasına çiftçilikte yardım etti. Çocukluğundan itibaren yetiştiği muhitin örf ve adetlerini benimsedi. Büyüklerinden gacgınlık hikâyelerini dinledi. Türk Milliyetçiliği mefkuresi ile lise yıllarında tanıştı. Serhat şehrinde yetiştiği için sınırdan girip çıkan Türk istihbaratçılarla tanıştı/ tanıştırıldı.

Sinan Oğan’ın Üniversite öğrenimi, akademik çalışmaları ve Moskova Yılları…

1989 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede, 1992 yılında Mali Hukuk/Bankacılık alanında “Azerbaycan’da Ekonomik ve Mali Sektörün Yapısal Analizi” başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı.

Daha sonra 2009 yılında, Московский государственный институт международных отношений/Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi MGİMO’da Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümünden doktora derecesini aldı.

10 yıldan uzun yakın bir süredir Türkiye’de görev yapan, halen Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği demirbaşlarından, Büyükelçilik Üçüncü Katibi ve Basın Ataşesi İrina  Sayyarovna Kasimova ile aynı üniversitede  birlikte doktora öğrencisi olduğu söylenmektedir. İrina  Sayyarovna Kasimova, Tatar asıllı bir anne ile Rus babanın kızı. Eşi de kendisi ile birlikte Ankara Büyükelçiliğinde çalışıyor.

Rusya’da neredeyse 30 sayfalık ve 13 referanslı/ kaynaklı doktora tezini 17 Aralık 2009’da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde  savundu. Tezinin Konusu "Küreselleşme Bağlamında Türk Dış Politikasında Rus Yönünün Oluşumunda İç Politik Faktörlerin Etkisi: 1991-2007"  başlığını taşıyordu.

Doktora tezini kabul eden jüri Sergey Borisoviç Druzhılovsky, Alexander Shaydatovich Kadyrbayev, Viktor Anatolyeviç Nadeıın-Raevsky isimli akademisyenlerden oluşturulmuştu.

Sergey Borisoviç Druzhılovsky, 1951 doğumlu.  Sovyetler Birliği diplomatlarından. Uzmanlık alanı Ortadoğu. Kelimenin tam anlamıyla oryantalist yani şarkiyatçı. Birçok kitabının yanı sıra “80'ler - 90'larda Türkiye Cumhuriyeti"  başlıklı ders kitabı var.

Aleksander Sz. Kadyrbajew (Alexander Shaydatovich Kadyrbayev): Tarih Bilimleri Doktoru, Tarih Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacısı. Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları profesörü Lomonosov Moskova Devleti Asya ve Afrika Devletleri Enstitüsü Üniversitesi ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Yüksek Okulu ekonomi. 160'tan fazla bilimsel makalenin yazarı. Araştırma Alanları: Orta Asya ve Çin ülkelerinin ortaçağ ve modern tarihi, Rusya-Çin ve Rusya-Orta Asya ilişkileri.

1949 doğumlu Viktor Anatolyeviç Nadeıın-Raevsky ise Rusya Federasyonu Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IMEMO) Araştırmacısı. https://russiancouncil.ru/ yazarı. Valdai Tartışma Kulübü katılımcısı. 1989'da SSCB Bilimler Akademisi Felsefe Enstitüsü'nde Felsefi Bilimler Adayı derecesi için "Modern Pan-Türkizm Eleştirisi" tezini savundu. Ermeni dostu olması ile tanınıyor. 

Sinan Oğan’ın Doktora tezinin kapağı…

Rusya karşıtı Informator Ukrayna haber sitesi yazarlarından Bogdan Zosymchuk’a göre Sinan Oğan; KGB'nin geleneksel olarak ajanlarını işe aldığı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde doktoras öğrenimini tamamladı. Tabii ki, akıcı bir şekilde İngilizce ve Rusça bildiği belirtiliyor. Savaştan önce, Putin'in Valdai'deki tartışma kulübünün düzenli konuğuydu ve Kremlin lideriyle şahsen tanışmıştı.

Bogdan Zosymchuk Türkiye’deki seçmenin kafasını karıştıracak ısmarlama değerlendirmesinde seçimlerin sonuçlanmasında önemli faktörün, Kremlin'in etkisi olduğunu söylüyor. Ona göre; uzmanların çoğu Putin'in bu mücadelede Erdoğan'ı desteklediğinden emin. 

Diyor ki; eğer öyleyse belki Moskova kendi kanallarıyla Sinan Oğan'ı etkilemeye çalışacak. Bu aday, Rusya'yı ABD için dengeleyici bir güç olarak gördüğü gerçeğini gizlemiyor ve "orada 100 yıldır hakim olan gücü tanımak gerekiyor" diyor.

Bu Boğdan öküzü, hızını alamıyor ve Sinan Oğan için Türkiye'de kendisine birden çok kez "Rus ajanı" denildiğini ve Sinan Oğan’ın bunu reddettiğini belirtiyor. Akıcı bir şekilde Rusça konuşan Oğan'ın Rusya ile yakın bağları bulunmaktadır.  Rusya'yı bir güç olarak görmeyen çoğu Türk için bu faktörün önemli olmadığını belirtmekte fayda var. Bunlar Bogdan Zosymchuk'un ifadeleri, benim değil.

Sinan Oğan’ın Ankara-Moskova ilişkilerinde sağduyunun egemen olmasını istediği zaten kamuoyunun malumu. Orta Asya’nın kaderinin Türkiye ve Rusya’nın iyi ilişkilerine bağlı olduğu düşünenlerden. Nitekim 6 Nisan 2023’te TASS ile yapılan bir röportajda, “Rusya ve Türkiye'yi birbirine ihtiyacı olan iki ülke olarak görüyoruz. Rusya Federasyonu için olduğu kadar Türkiye için de Rusya gereklidir. Rusya'da üzerinde çalıştığım doktora tezimin konusu Türk-Rus ilişkileriydi ve Rusça yazdım. İkili ilişkilerin sorunlarını bilen, yakından takip eden ve çok önemseyen bir cumhurbaşkanı adayıyım.” demişti.

Türklüğe adanmış bir ömür…

Üniversite hayatı boyu Türk dünyasının sesi olmayı ihmal etmeyen Sinan Oğan; Sovyet Rusya’nın Ermenistan ile işbirliği yaparak Türk dünyasına karşı saldırılarını sürdürdüğü sırada, 20 Ocak Katliamı sebebiyle, Taksim Meydanı’nda Türkiye’nin en büyük mitingini düzenleyen o genç olarak tanındı.

Ebulfez Elçibey ile ilk görüşmesini 1991 yılında, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmadan gerçekleştirdi. Sinan Oğan, Azerbaycan’ın bağımsızlığı sonrasında bir süre Elçibey’in Cumhurbaşkanlığı ofisinde çalıştı.   Başbakanlık ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının gördüğü lüzum üzerine 1992 ile 2000 yılları arasında Azerbaycan’da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde Dekan Vekilliği ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönem TİKA Azerbaycan temsilciliği görevini de eş zamanlı yürüttü.

Daha sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası başkanlığı yaptı. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezini (TÜRKSAM) kurdu ve başkanlığını yaptı. Kendisine Rus ajanı iftirasını atan odaklar bu sefer TÜRKSAM'ın kuruluşu sırasında   kendisine Rus ve Azerbaycan enerji şirketlerinden finans desteği verildiği yaygarasına başladılar.

Uluslararası Valdai Kulübü…

Sinan Oğan'ın Rus yanlısı olduğunu iddiasında bulunanla, Kremlin anlatılarının uluslararası siyasette tanıtıldığı Putin yanlısı politikacılar ve uzmanlar platformu Valdai Kulübü'nün faaliyetlerine katılmış olmasını delil gösterirler.

Valdai Tartışma Kulübü, Moskova merkezli bir düşünce kuruluşu ve tartışma forumu. 2004 yılında kurulmuştur ve adını Kulübün ilk toplantısının yapıldığı Veliky Novgorod yakınlarında bulunan Valdai Gölü'nden almıştır. 

2014 yılında Kulübün yönetimi Dış ve Savunma Politikası Konseyi, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Ekonomi Yüksek Okulu tarafından 2011 yılında kurulan Valdai Club Foundation'a devredilmiştir. İngiliz gazeteci Angus Roxburgh  bunu  Rus propaganda çabası  olarak değerlendirir.

Valdai Tartışma Kulübü'nün entelektüel potansiyeli hem Rusya'da hem de yurtdışında büyük saygı görüyor. Kulübün faaliyetlerine 85 ülkeden 1.000'den fazla uluslararası bilim camiası temsilcisi katılmıştır. Aralarında Harvard, Columbia, Georgetown, Stanford, Carleton Üniversiteleri, Londra Üniversitesi, Kahire Üniversitesi, Tahran Üniversitesi, Doğu Çin Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi gibi büyük dünya üniversitelerinden ve düşünce kuruluşlarından profesörler bulunmaktadır.

Messina Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, London School of Economics, King's College London, Sciences Po ve Sorbonne. Valdai Tartışma Kulübü'nün bölgesel programları - Asya, Orta Doğu, Rusya-Çin ve Avrupa-Atlantik Diyalogları - uluslararası uzman topluluğundan büyük ilgi gördü. Kulüp, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu ve Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda oturumlar düzenlemektedir.

Sadece son yıllarda, Kulübün konferanslarına Rusya ve diğer ülkelerden birçok önde gelen politikacı, uzman, kamuya mal olmuş kişi ve kültürel figür katılmıştır. Rus katılımcılar arasında Başbakan Dmitry Medvedev (2008-2012'de Rusya Devlet Başkanı olarak katıldı); Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko; Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin; Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov; Savunma Bakanı Sergei Shoigu; Cumhurbaşkanlığı İcra Dairesi Kurmay Başkanı Sergei Ivanov (2011-2016); Igor Shuvalov (2008 – 2018), Birinci Başbakan Yardımcısı; Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin ve diğerleri.

TÜRKSAM Başkanı Sinan OĞAN, The Russian News & Information Agency RIA Novosti ve Russian Council for Foreign and Defense Policy tarafından 2004 yılından bu yana her yıl organize edilen Valdai International Discussion Club toplantısına katılmıştır. 31 Ağustos -07 Eylül 2010 tarihleri arasında St. Petersburg-Moskova-Soçi’de gerçekleştirilen ve dünyanın alanında en tanınmış 40 ve Rusya'dan 60 uzmanının katıldığı toplantıda Türkiye’yi TÜRKSAM Başkanı Sinan OĞAN temsil etmiştir.

Valdai Formu’un resmi kısmı sonrasında TÜRKSAM Başkanı Sinan OĞAN sırasıyla; St. Petersburg Valisi Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Vladimir Putin ile görüşmüştür. Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Shuvalov ile de 7 Eylül tarihinde görüşmüştür.Valdai Formu Üyesidir. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. 

Sosyal medyada "Rusya'nın yeni dünya düzenine hizmet eden "Valdai Düşünce Formu"na neye hizmet etmek için katıldığını Türk Milletine açıklamak Sinan Ogan'ın boynunun borcudur." mesajları üzerine Sinan Oğan "Açıklıyorum: Türk milletine ve devletime hizmet etmek için oradaydım. Gitmeden devletimi bilgilendirdim. Dünyanın en saygın 40 uzmanı katılım sağlamıştı. Türkiye’yi temsilen ben vardım. Ülkemin çıkarlarını o platformdaki uzmanlara ve Putin’e karşı hem de Rusça savundum. O tarihte Sayın Bahçeli’ye dış politika alanında danışmanlık da veriyordum. Bu toplantıdan bir yıl sonra da aday oldum ve aday olduğum Iğdır’a MHP’nin tek birinci olduğu il ünvanını kazandırarak MHP Mv oldum. Başka sorunuz var mı?" İfadeleri ile cevap vermiştir.

MHP’den Milletvekili olması ve ihraç edilmesi…

Aydınlık gazetesinde yayınlanan biyografisinde Sinan Oğan’ın, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde kayınpederi aracılığıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nden Iğdır milletvekili seçildiği iddiasına yer verilmiştir. 14 Haziran 2014 tarihli yazısında Ali Karahasanoğlu Vakit/Akit gazetesindeki köşe yazısında, Sinan Oğan'ın 2011 seçimlerinde, kaseti çıkınca milletvekili adaylığından olan Mehmet Ekici’nin damadı olduğunu belirtir. 2011 Seçimleri öncesi "Kaset mağduru" olan ve Yozgat birinci sıra milletvekili adaylığından istifa eden Yozgatlı MHP Genel Başkan yardımcısı Mehmet Ekici, Meclis’e damadını gönderdi. MHP’den Iğdır adayı olan ve Ekici’nin kızı Gökçen ile evli bulunan damadı Sinan Ogan seçimi kazandı.

MHP eski genel başkan yardımcısı Mehmet Ekici'nin damadı olan Sinan Oğan2006 yılından itibaren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dış politika ve güvenlik konularında hazırladığı rapor ve analizlerle bilgi akışı sağlıyordu. Oğan; Devlet Bahçeli’nin davetiyle 2011 tarihinde memleketi Iğdır’dan milletvekili adayı gösterildi. AK Parti ve HDP’yi ezici bir şekilde geçerek Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2011 yılı seçimlerinde birinci olduğu tek ilden vekil seçilerek meclise girdi. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

26 Ağustos 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. İhracının üzerine partiye dava açtı ve davayı kazanarak MHP'ye yeniden döndü. 10 Mart 2017'de ise, birkaç milletvekili ile birlikte MHP'den ikici defa ihraç edildi. 

Kendiside sonraki yıllarda yaptığı değerlendirmede; "Zâten benim MHP’den ikinci defâ ihrâcımın sebebi, “Hayır” kampanyasına katılmamdı. Biliyorsunuz MHP’den ihraç edildim. Mahkemeye gittim ve partime geri geldim. Sonra, “Türk milliyetçileri referanduma ‘Hayır’ diyor” diye bir kampanya başlattım. İl il gezdim ve bir daha ihraç edildim. Çünkü ben o zaman bu sistemin yanlış olduğunu, ucûbe ve garâbet dolu bir sistem olduğunu ifâde ediyordum. Nitekim öyle de çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Sinan OĞAN, 10 Ağustos tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, 30 Temmuz 2014 tarihinde "bu seçim, Demirtaş´ın kişiliğiyle HDP'yi Türkiyelileştirdi. Bu Türkiye için kazanımdır." şeklinde konuştuğu iddia edilmiş; bu  şekilde konuştuğu, Habertürk Gazetesinden Muharrem SARIKAYA'nın köşesinde yayınlanmıştı. 

Ona o yıllarda yöneltilen ithamlardan biri de Azerbaycan milletvekili Qanire Paşayeva ile yakın dostluk ilişkileriydi. Öteki yandan Azerbaycan Kürt Cemiyyeti Fettah HAYDAROV’la olan dostluğu eleştirilmişti. Sinan Oğan Azerbaycan Terakki Madalyası ve Kazakistan Devlet Nişanı ile ödüllendirilmiştir.

Annesine veda…

30 Nisan 2015’te İstanbul’da vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Dr. Sinan OĞAN'ın annesi Kıymet OĞAN 1 Mayıs  2015 Salı günü Iğdır’da defnedildi. 81 yaşındaki Kıymet OĞAN, tedavi gördüğü İstanbul Bakırköy Sadi Konuk hastanesinde, 28 Nisan salı günü, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Cenazesi İstanbul’dan memleketi Iğdır’a getirilen 8 çocuk annesi OĞAN, Iğdır, Türkiye’nin birçok ili ve yurtdışından dışından gelen dostları ile Iğdırlı kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Melekli Beldesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

İngiliz istihbaratının adamı Mısırlı gazetecinin iftirası…

Sabir Meşhur; Mısırlı bir Fellah, bana kalırsa Kıpti. Belki inanç olarak değil ama etnisite olarak Kıpti. Yahudi olduğu da söyleniyor. Mısırda gazetecilik eğitimi aldıktan sonra İngiltere’ye kapak atıyor.

Mursi’nin ekibine monte ediliyor. Sisi’nin darbesinden sonra soluğu önce Cezayirde sonra Türkiye’de alıyor. İstanbul’da yaşıyor.  Siyasal İslamcıların el üstünde tuttukları isimlerden. 

İktidara şirin görünmeyen isteyen MİT’in içinden bir grubun, ona finans desteği sunduğu ve bilgi akışı sağladığı düşünülüyor. Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkilerini İngiliz emperyalizminin çıkarlarına göre yorumluyor.

"Youtube" hesabından günaşırı sunumlar yapıyor. 60 bini aşkın abonesi var. Bu sayı Arapça sayfasında 800 bine yaklaşıyor. Takipçi sayısı, yaptığı iddia edilen sözde gazeteciliğinden ziyade, militan bir tarafgirlikten kaynaklanıyor.

İlkokul müsameresi tadında, ortaokul bilgilerini aktarması ile uygun kitle tabanı yaratılmış görünüyor. Abdülsamet Hayal adında biri Türkçeleştiriyor videolarını. Meşakkatli bir iş. Her ikisinin de fonlandıklarına kuşku yok. Dedikodu ve spekülasyondan tetikçi yorumculuğuna uzanan bir kariyer öyküsü yani. Herbologist’in bilmediği konuşmadığı konu yok.

Bu bit yavrusu sözlükteki diğer anlamı ile yavşak Sabir Meşhur; çektiği video paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunlarının Mossad tarafından eğitildiğini iddia etmiş “MOSSAD ajanları Erdoğan’ın torunlarını eğitiyor. Şimdi ben sizi konuşurken ve siz gece gündüz bu videoyu seyrederken onlar da Erdoğan’ın torunlarını terbiye ediyor. O yüzden bu videoyu özellikle Reis Erdoğan’a iletiyorum ve O’na diyorum ki; “MOSSAD ajanları şu anda torunlarını terbiye ediyor.” demişti.

Son herzesine bakın; bu dombili kalkmış, yarım aklıyla Sinan Oğan’ı İsrail’in Tatlar kabilesinden ilan etmiş. Bazı troller de bu Mısırlı Kıpti’nin izaha muhtaç hezeyanlarını sosyal medyada paylaşıyor. Allah hepsini ıslah etsin. Akıllı olun lan, bu bit yavrusu, Erdoğan’ın torunlarını da Mossad’a eğittiriyordu.

Ailesi eşi ve çocukları…

Gökçen Oğan ile evli olan Sinan Oğan'ın Zeynep adından bir kızı, Göktürk adında bir de oğlu var. Eşi Gökçen Oğan, eşine aktif olarak destek verdiği sosyal medya faaliyetleriyle tanınıyor. Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi var. Tezinin konusu "Şangay İşbirliği Örgütü ve Bölgesel İşbirliği Girişimleri" idi.

Gökçen Oğan araştırmacı, yazar, Orta Asya Uzmanı, sunucu. Araştırma – İnceleme, Siyaset – Politika kategorilerinde eserler yazmış bir yazar. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Avrasya stratejik araştırmalar merkezi’nde (ASAM) orta asya uzmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca çeşitli araştırma merkezlerinin Avrasya danışmanlığını üstlenmiştir, bölgeye ilişkin pek çok makale ve araştırması bulunmaktadır. Orta Asya, Afganistan ve Pakistan merkezli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2016 yılında TRT Avaz’da Detay 13 isimli programı hazırlayıp sunmuştur.

Şimdilik bu kadar…

.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Seçilmiş Kaynakça

https://progorod43.ru/news/44646

https://valdaiclub.com/about/staff/

https://www.ntv.ru/novosti/204455

https://mgimo.ru/people/druzhilovskiy/

https://www.sinanogan.com/ozgecmisim/

https://yesiligdir.com/haber/detay/20426

https://russiancouncil.ru/irina-kasimova/

https://international-school.ru/diplomatiya

https://www.kommersant.ru/doc/5985049

https://rossaprimavera.ru/news/0c77a28f

https://golosislama.com/news.php?id=41632

https://www.kimnereli.net/gokcen-ogan.html

https://tass.ru/encyclopedia/person/ogan-sinan

https://mgimo.ru/about/news/announce/126221/

https://www.pnp.ru/person/sergey-druzhilovskiy/ 

https://www.youtubecom/watch?v=zaWPjf0hVRI

https://gazeteport.com/haber/index.php?id=37603

https://ru.valdaiclub.com/about experts/?filter=О

https://arminfo.info/full_news.php?id=69782&lang=3

https://www.tert.am/ru/news/2010/09/18/expert/186759

https://www.imemo.ru/about/persons/department/full?id=191

https://kimdir.tv/sinan-ogan-kimdir/sinan-ogan-kimin-damadi/

http://www.nisanyanmap.com/?yer=18397&haritasi=melekli

https://twitter.com/DrSinanOgan/status/1641571398635212809

https://twitter.com/MHP_Gundemi/status/1641540814437330947

https://www.milliyet.com.tr/gundem/sinan-ogan-kimdir-2225894

https://www.etnikce.com/igdir-merkezin-etnik-yapisi-h376.html

https://novayagazeta.eu/articles/2023/05/17/a-za-mnoiu-eti-dvoe

http://ru.hayazg.info/ Надеин-Раевский_Виктор_Анатольевич

https://bibliotekatatarska.pl/wp-content/uploads/2022/12/rocznik-9.pdf

http://wowturkey.com/tr868/Rustu_BAKMAZ_20230506_232406.jpg

http://www.erzurumgazetesi.com.tr/haber/Kahraman-Tufan-a-vefa/64352

https://yorturk38.blogspot.com/2010/07/dersimde-turkmen-asiretleri-ve-turkmen.html

https://www.gunebakis.com.tr/haber/14633328/sinan-ogan-yeni-bir-sabahin-konugu

https://haber.sol.org.tr/haber/sabir-meshur-adinda-yerli-ve-milli-olmayan-bir-trol-30054

https://www.fikriyat.com/yazarlar/mustafa-ozcan/2022/09/05/bir-laymanin-maceralari

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/04/03/969190-i-ne-drug-i-ne-vrag-a-turok

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/kilicdaroglundan-mhpli-vekile-bassagligi-182175.html

https://www.turksam.org/detay-turksam-baskani-sinan-ogan-rusya-basbakani-vladimir-putin-ile-gorustu

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/kasetle-giden-vekil-damadi-ogan-demis-ki-6455.html

https://www.internethaber.com/sinan-ogan-kimdir-aslen-nereli-kurt-ve-hdp-sozleri-olay-oldu-2294330h.htm

https://www.gazeteilksayfa.com/sabir-meshur-kimdir-sabir-meshur-nereli-ve-kac-yasinda-1-180349h.htm

https://informator.ua/ru/chelovek-ot-kotorogo-zavisit-sudba-turcii-v-chyu-polzu-naklonit-chashu-vesov-sinan-ogan

https://www.aydinlik.com.tr/haber/sinan-ogan-nereli-hangi-partili-2023-cumhurbaskani-adayi-mi-zafer-partisi-374053

https://www.sivildusunce.com/haber/misirli-gazeteci-erdoganin-torunlarini-israilin-mossad-ajanlari-yetistiriyor-h18033.html

https://haberglobal.com.tr/gundem/mhp-den-ihrac-edilen-eski-milletvekili-sinan-ogan-cumhurbaskani-adayi-olabilirim-25548

https://turkish.aawsat.com/home/article/3982696/remzi-i̇zzeddin-remzi/“valdai”-forumu-ve-rusyanın-yeni-bir-dünya-düzeni-arzusu

http://www.baskenttepusula.com/haber/sinan-oganin-kuresel-sevdasi-hdp-ve-demirtas-sevgisi-ve-bunun-azerbaycan - boyutu--672.html

https://sputniknews.com.tr/20211021/putin-valday-tartisma-kulubunde-konusuyor-yasadigimiz-donemdeki-degisimler-giderek-derinlesiyor-1050053251.html

https://medyascope.tv/2023/04/20/ata-ittifakinin-cumhurbaskani-adayi-sinan-ogan-rusen-cakira-konustu-turk-siyasetinde-gelmis-gecmis-en-buyuk-surprizi-yapacagiz/

https://www.dikgazete.com/yazi/14-mayis-surprizine-hazir-olun-turk-devleti-nin-sol-ve-sag-refleksi-ve-sinan-ogan-5587.html

https://www.dikgazete.com/yazi/erdogan-in-secim-kazandiran-stratejisi-ve-sonuclarin-dis-politikaya-yansimasi-5632.html

Ayşe Kara, Iğdır Caferileri Halk Bilimi Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, MERSİN Temmuz - 2019

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
hilmi kara
hilmi kara 4 ay önce
alttaki yorumumda biraz sabır demiştim. kendini erken bitirdi.
Sebuhi
Sebuhi 4 ay önce
Sinan Oğana Azerbaycanda sevgi bir başqadır ancaq ağlımı Sabır Meşhur qarışdırmışdı, doğrudan bu Sabır ne dine messebe qulluq edir hec anlamıram
hilmi kara
hilmi kara 4 ay önce
fazla övme biraz sabır. görelim bakalım.
Düstur
Düstur 4 ay önce
Sağdan soldan tam ortadan
enver
enver 4 ay önce
ülkemiz milletimiz için her şeyin hayırlısını istiyoruz.
Nazlı
Nazlı 4 ay önce
Umudumuzu umut ediyoruz: Ne kandily dağı ne domuz bağı yaşasın Tanrı Dağı.
Ülkücü nefes
Ülkücü nefes 4 ay önce
Şimdiye kadar okuduğum en ayrıntılı yaşam öyküsü