USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

KENEVİR üretiminin öncülüğünü de Atatürk’ün kurmuş olduğu Orman Çiftlikleri yaptı!

KENEVİR üretiminin öncülüğünü de Atatürk’ün kurmuş olduğu Orman Çiftlikleri yaptı!
10-11-2022

Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde muhafaza edilen belgeler, Atatürk tarafından kurulmuş olan Yalova’dakiBaltacı”, Silifke’dekiTekir”, Tarsus’taki Piloğlu” ve Adana’dakiDörtyol PortakalÇiftlikleri’nde kenevir ekimi konusunda ciddî çalışmalar yapıldığını gösteriyor.

Belgelerden, üretimin sonraları sadece bu çiftliklerle sınırlı kalmadığı; Kastamonu ve Sinop’ta da kenevir ekildiği, elde edilen ürünün urgan ve halat imâlinde kullanıldığı görülüyor.

Arşivdeki belgeler arasında, çiftlik idarecilerinin çiftliklerin o senelerde sahibi olan ve tamamını sonradan devlete bağışlayacak olan Atatürk’e tarım faaliyetleri konusunda her ay gönderilen raporlar da yer alıyor.

Çiftlik müdürlerinin yanısıra Ticaret Borsası da her ay, aynı şekilde ayrıntılı bir rapor hazırlıyor; Türkiye’deki tarım üretiminin gözden geçirildiği bu raporlarda Orman Çiftlikleri’ndeki faaliyetlere de yer veriliyor ve raporların tamamı Atatürk’e sunulmak üzere Riyaset-i Cumhur Kâtib-i Umumîsi, yani Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Bey’e yollanıyor.

Tamamı binlerce sayfa olan bu raporlar üzerinde sadece göz gezdirilmekle de olsa yapılacak küçük bir çalışma, kenevir üretimine verilen önemi ve elde edilecek üründen halat ve ip elde edilmesi için yapılan çabaları da gösterecek mahiyettedir…

Kenevirden uyuşturucu elde edilmesini önlemeye yönelik uluslararası anlaşmalara taraf olmasına rağmen kenevirin faydalarından istifade maksadı ile üretimden vazgeçmeyen, hattâ bu işi 1930’lu senelerde bizzat zamanın cumhurbaşkanının, yani Atatürk’ün sahibi olduğu çiftliklerde ve ciddî şekilde devam ettirmeye çalışan Türkiye, sonradan ne oldu da 2000’ler sonrası dışarıdan kenevir ithal etmeye mecbur kaldı?

Ülke sathında 2017'den bugüne kurduğumuz Kenevir Enstitüleri ile Kenevir üretimini her yıl 10 misli arttırarak, algıları kırarak yolumuza devam ediyor ve 1930’lardaki hayâlin 100. yılında gerçekleşmesini el birliği ile başaracağımıza inanıyor, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istikametinde "Muasır Medeniyetlerin üzerine ulaşma yolunda azimle başaracağımıza" inanıyorum.

Ruhun Şad Olsun ATAM.

Selâm & Saygılarımla

.

Dr. Erdem Ulaş, dikGAZETE.com

-ASAM Kendir Enstitüsü Başkanı-

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?