USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

İnsan mıyız? Öyleyse ormanlarla yüreklerimiz yanmalı..

02-08-2021

“Yaş kesen baş keser”

Mensubu olmakla şereflendiğimiz dinimizi, terbiye, töre ve edebinden dolayı tüm insanlığın saygı gösterdiği Medeniyet ve Millî vasıflarımızı bir yana bıraktık..

Allah aşkına orman yakan vicdansızlar. Orman yakanları seyredenler.. “Hükümet gider” diye her türlü kötülüğü destekleyenler.. Siz insan bile değilsiniz.

Olamazsınız.

İnsanın, ormanla yüreği yanar.

Dünyanın öbür ucunda Avustralya’da iki ay yandı ormanlar. Yüreğimiz yanmadı mı? İnsanız biz insan…

Gülümüz SAV. Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fidan bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın!” buyurmuyor mu?

Kim buradan bir ağaç keserse mutlaka onun yerine bir ağaç diksin!”, “Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi, insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur.” demiyor mu?

Kötü insanlar için de, Peygamberimiz SAV.; “Mü’min bir kul vefât ettiğinde dünyanın yorgunluğundan ve sıkıntılarından rahatlayıp Allah’ın rahmetine kavuşur. Günahkâr ve kötü biri öldüğünde ise insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata ererler.” buyuruyor. 

Ne kötü bir şey.. 

Kim için kötü? İnsan olmak isteyen için…

Peki, Mübârek Atalarımız ne demiş?

Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer.

YAŞ KESEN BAŞ KESER.

Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

- Ormansız yurt vatan değildir.

- Ormanlar milli servettir.

- Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.

Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki; “Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim.

Azîz ve Münevver Milletim!..

Çanakkale Kahramanları’nın oğulları…

1200 yıldır Barbar Batı’nın karşısında İslâm’ı ve tüm Asya’yı savunanlar…

Yavuz misâli, “Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim” diyerek, tarihte yer tutan Kahramanların Aileleri..

Türkmen, Yörük, Köçer, Kürt, Çerkez, Kazak, Avşar, Kaçar, Talış, Dağlı, Türk, Kırgız, Uygur, Pomak, Boşnak, Laz, Arnavut, Tatar, Macar, Karaçay, Özbek, Azerbaycan Türkü, Balkar…

Hâsılı Büyük Türk Milleti!..

Artık uyanma zamanı!..

Bakın Karabağ Hârekâtı’nda Anadolu’nun duâları ve gayretleri, orman yangınında Azerbaycan Türkleri’nin bizimle birlikte can siperâne mücâdelesi ne güzel bir mesaj değil mi?

Ormanlarımızı emperyalistlerin kulu, köpeği olmuş hâinler yaktı. 

Bilin ki, ormanlarımızı yakanlar ne Kürt, ne Yörük ne de başka birileri. 

Ormanlarımızı yakanlar emperyalizmin köpeği, hâin yıllardır, Kürt, Türk demeden, kadın, çocuk, öğretmen, işçi demeden katliamlar yapan PKK-YPG’li teröristler.

Orman yangınlarımızın arkasında Batı Ülkeleri (İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Yunanistan vd. var.) 

Bize yardıma kim geldi? 

Azerbaycan uçak ve söndürme ekibi ile geldi. Rusya, Ukrayna, İran uçak gönderdiler. Katar, söndürme timi gönderdi.

Orman yangınları ile düşmanlarımız ülkemizde neyi hedeflediler?

Öncelikle ekonomimize darbe vurmayı hedeflediler. 

Saldırdıkları yerler turizm bölgeleri ve turizmin en hareketli olduğu dönem.

Ülke içinde kaos, iç çatışma, Kürt-Türk kavgası gibi olaylar çıkartmak istediler. Hatta Konya’da, komşuların anlaşmazlığından kaynaklanan adî bir aile katliamına böyle bir anlam yüklemeye kalktılar.

Devlet ve hükümete karşı güvensizlik oluşturarak, siyaseti erken seçime, ülkeyi krize sokmayı hedeflediler.

PKK-PYD’ye alçak ve menfur işleri yaptırıp, dünya kamuoyunda da FETÖ ve Can Dündar tarzı diğer hâinlerle algı operasyonları yapıyor ve yayıyorlar.

Azîz Türk Milleti…

Sen tarihin hiçbir döneminde ırkçı olmadın.

İslâm ile tüm emir ve yasaklara uydun. 

Senin adın tüm dünyada Müslümanların markası hâline geldi. “Aman dileyene el kalkmaz” diyen bir Millet, ırkçı olabilir mi?

Kürt Türkleri… 

Gelelim size... 

Kürtler, Turanî bir halktır. 

Dilini kaybetmiş, Farsça’nın farklı lehçelerini konuşan Türk Boyları’ndandır. 

Afganistan’daki Kıpçak TürkleriHazara’lar, Özbekler’in bir kısmı, Tâcikler, Talış Türkleri’nin bir kısmı gibi. 

Rejim “Kürt yok!” dedi. Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Haritaları’nda sâdece Kürt Türkleri yok!

Kürt ile Türk, et-tırnak” dediler. Bu bile ahmakça!..

Türk bedeninin her yerinde Kürt var. Saçından, yüreğine, elinden ayağına kadar. 

Coğrafyaya bak!

Türk’ün olduğu her yerde Kürt var.

Tarihe bak!

Kürt hep Türk’le beraber… 

Evet, Kürt var ve Türk Bedeni’nin her yerinde ciddi sorumluluklar ifâ etti, ediyor..

Bu gün Kürtler’in çoğu Türk olduğuna inanıyor. Artık bunu söyleyin. Dile getirin…

Bir arkadaşım var. 55-60 yaşlarında.. Köylerinin bir kısmı Elazığ’da, bir kısmı Malatya’da

Diyor ki;

Eskiden kadınlar Türkçe hiç bilmezdi, erkeklerin okula gidenleri okulda, gitmeyenler askerde Türkçe öğrenirdi. Köyün başında bir yatır, hemen yanında dilek bağlanan ağaç vardı. Köyden şehire gidenlerin hepsi Ülkücü idi. Sonra biz okula gittik. Birileri bize Türk olmadığımızı, Ülkücü olamayacağımızı söyledi. Biz de Akıncı olduk. Sonra öğrendim ki, köyümdeki İslâm dışı yatır, dilek ağacı, kurşun dökme, hatta mevlid gibi birçok âdet eski Türk inançlarından kalma…” devamında da; “Ülkücü kim, Akıncı kim? Hepsi bu Müslüman Milletin edebi ve imânı ile istikbâlde güçlü olmasını istiyor. Bir mefkûrenin bile farklı adlarla bölünmesi ne acı…” dedi. 

Şunu da ifâde edelim. “Kürtler ayrı bir millettir” diyen Kürt kardeşime de saygımız sonsuz. 

Tek şartla. Bölücü olmaması şartı ile. Ayrıca, bu grup, “Kürtler Türk boyudur” diyenlere küçümseyerek bakıyor ve cehâletle ithâm ediyor. Reddediyoruz.

Herkes kökünü merak ediyorsa tarihe, töre ve terbiyesine baksın. 

Tam tersi, sözde Türkçü birileri de Kürtler’in Türk’le bırak soydaş, akraba olduğunu bile kabul etmiyor. 

Bu iki tarafın da ortak özellikleri ne biliyor musunuz? 

Ne târih biliyorlar, ne coğrafya.. Ne örf, âdet, ne töre ne de edep!..

Bundan sonra Türkçülük, Kürtçülük hatta İslâmcılık kisvesi ile bölücülük yapan hiç kimseye müsâmaha etmeyeceğiz. 

Bölen hangi tarafta olursa olsun bizden değildir. 

Millî mefkûre ve hedeflerimize zarar veriyor demektir. Müsâmaha gösterilemez.

Ormanlarımıza zarar verenler bulunmalıdır. 

Orman yakma suçu bir terör suçudur. 

En ağır şekilde cezalandırılmalıdır. 

PKK-PYD terör örgütü ve bölücü HDP’nin en çok mağdur ettiği insanlarımız Kürtler’dir. 

Türk Milleti, Kürt Kardeşlerini gerek ülke içinde gerek sınırlarımız dışında emperyalizmden kurtarmalıdır. Sınırlarımız dışındaki Kürtler, diğer dış Türkler’den farklı mülâhaza edilemez.

Azîz Milletim!

“Yaş kesen baş keser.”

Ormanlarımızı yakanlara karşı ceddimiz Fatih Mehmed Han gibi; “Ormanımda bir dalı kesenin başını keserim.” düsturu ile hareket edilmelidir.

ORMAN YAKANLARLA KÜRT TÜRKLERİ’Nİ İLİŞKİLENDİRME GAYRETİNE GİRENLER EN AZ PKK-PYD KADAR HÂİNDİR. AFFEDİLEMEZ.

Büyük bâdireler atlatan İstiklâl için bedel ödeyen yiğit Milletim.

Ferâset, inanç, imân ve vatan sevginle bu ihânetleri ve oyunlarını da bozacaksın.

Sen “PKK-HDP hâindir. Ormanlarımızı PKK yaktı” diyemeyenlere, “Ormanlarımızı rant için yaktılar!” deyip hedef saptıranlara, yanan ormanlarımıza, yanan milyonlarca canlıyı görmezden gelen entel-dantel sanatçı takımına dikkat et, oyunlarını boz… 

Sosyal medyada, bölücü, FETÖ’cü, hâin tayfaya bak.

Oyun ne kadar âdî ve alçakça… 

Gör, bil, bilen…

Azîz Milletim!..

Sana ve geleceğimize sâhip çıkanlara sen de sarıl. 

Dedikodulara bakma. 

Yalan ve iftiralara aldanma. 

İyilerin küçük kusurlarını ört. Büyük kusurlara git ve yerinde müdâhale et.

Allah CC. ihânet karşısında birlik berâberlikten bizleri ayırmasın..

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, 

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es!

Emekli Yarbay Halil MERT, dikGAZETE.com

-Strateji ve Yönetim Uzmanı-

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?