USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

‘Savaş İstihbaratı’ üzerinden ‘HAMAS - İsrail’ karşılaştırması

‘Savaş İstihbaratı’ üzerinden ‘HAMAS - İsrail’ karşılaştırması
05-12-2023

“Savaş İstihbaratı” Üzerinden “HAMAS & İsrail” Karşılaştırması 

Savaş, genellikle rasyonel verilere, matematiksel analizlere ve somut gerçeklere dayanan bir arenadır. Bu alanda başarılı olmak için teolojik, duygusal ve romantik motivasyonlar elbette önemli olabilir; ancak, başarı için temel faktörler genellikle rakamlar ve gerçeklerle ilişkilidir. Bu nedenle, savaşın rasyonel ve matematiksel bir boyutu olduğunu söylemek mümkündür.

Savaşın başarısı için rasyonel veriler, stratejik planlama, kaynak yönetimi ve karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar.

Doğru ve güncel verilere dayanmak, stratejik kararların etkili bir şekilde alınmasını sağlar.

Matematiksel analizin sıklıkla kullanıldığı bir platformdur savaş. Rakamlar, askeri güç, lojistik, stratejik konumlar, istihbarat verileri ve diğer faktörler üzerinde yapılan matematiksel analizler, karar alıcıların daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olur.

Ve bu dinamikler, gerçekçi ve objektif değerlendirmelere dayanmalıdır. Düşmanın güçleri, zayıflıkları ve niyetleri gibi faktörlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, stratejik üstünlük elde etmede kritiktir.

Şu anda devam eden İsrail ve HAMAS arasındaki çatışma, savaşın doğasını anlamak için güçlü bir örnek sunmaktadır. Bu çatışmada, Savaş istihbaratı’nın önemi, belirleyici bir hale gelmiştir.

İstihbaratı, güncel ve doğru bilgilerle donatmış olmak, stratejik planlamanın ve karar alma süreçlerinin temelini oluşturur.

Rasyonel verilere dayanmak ve Savaş istihbaratı’nı etkili bir şekilde kullanmak, kazananla kaybedeni belirleyebilir.

İsrail ve HAMAS çatışması, bu gerçeği bir kez daha ortaya koymaktadır. Savaş istihbaratı’nın gücü ise rakamlarla, gerçeklerle ve etkili stratejilerle birleştiğinde ortaya çıkar.

Peki, bu 'Savaş istihbaratı' ürünleri nasıl oluşturuluyor?

Daha doğrusu HAMAS 'Savaş istihbaratı' yürütmede ne kadar güçlü?

Özelliklede İsrail istihbaratına karşı.

Matematik, sayılar ve rasyonel veriler bize ne söylüyor?

İsrail ve HAMAS arasındaki gerilimi düşününce Savaş İstihbaratı’ formülünün sonunda yazan nedir?

Bu faktı tek tek incelemek, bizi en doğru sonuca götürecektir.

Ki formülümüzün sağlamasına ihtiyaç duymayalım;

'Savaş istihbarat verilerimizi' mükemmelleştirmek için ihtiyacımız olan ilk ve en önemli dayanak 'teknik istihbarat verileri’dir.

Ve bunları en yüksek kalitede elde edebilmek için elektronik-muharebe-dijital bilgi istihbaratı ve uydu sistemlerinin muazzam çalışması gerekir.

Uydu görüntüleme, stratejik bilgi toplamada önemli bir rol oynar.

Bir tarafın uydu kapasitesi düşükse, stratejik hedefleri izleme ve analiz etme yeteneği sınırlı olabilir. Ya da hiç olmayabilir.

Eğer teknolojik olarak düşman unsurlarının gerisinde kalınmışsa, bu alanda toplanabilecek veriler, çok kısıtlı olacaktır ve toplanan bilgiler, düşmanın görmesine izin verilen veriler olacaktır, bu nedenle de güvenilir kabul edilemez.

Bu konu üzerinden bakınca HAMAS güçlerinin, İsrail İstihbarat Servislerine göre teknolojik istihbaratı ne seviyededir?

Savaş İstihbarat ürünlerinin yaratılması’nda diğer önemli faktör; İstihbarat Toplama Kapasitesi’dir.

Düşman faaliyetlerini tespit etmek, izlemek, analizler oluşturmak ve değerli bilgileri elde etmek için teknolojik istihbarattan sonra en önemli noktadır.

Eğer bu konuda düşman unsurlarının arkasındaysanız çanlar yine sizin için çalmaya başlamış demektir.

İstihbarat toplamada en önemli konu, alanda / sahada olan aktif insan kaynaklı bilgi konaklarınızdır.

HAMAS’ın bu konuda çok büyük eksikleri var diyemeyiz.

Hatta İsrail İstihbarat Servislerine göre biraz daha avantajlarının olduğunu söylersek çok da yanlış olmaz.

Ancak sayıca fazla ve güvenilir konaklarınızın olması yeterli değildir.

Alan ile merkez arasında kesintisiz ve güvenli bir muhabere kanalınız yoksa düşmanın kolaylıkla duhul edebileceği frekanslar kullanıyorsanız ne yazık ki bunun da bir önemi kalmaz.

Bir başka sorun ise alandan ya da sahadan gelen ham istihbarat verilerini kimlerin -nasıl- değerlendirip, analiz edeceğidir.

Eğer bu analiz departmanınızda işinin ehli insanlar yoksa siz yine magazinsel bilgi çöplüğünde elmas aramaya devam edersiniz.

Bir diğer önemli konu ise İnsan Kaynaklarınız ve o kaynaklarınızın savaş istihbarat ürünü oluşturmada ne kadar yetenekli?  olduğudur.

Teknolojik ya da alandan gelen verileri değerlendiren hatta o cihazların başında oturan ve sahada bilgi toplayan kaynaklarınızın durumu nedir?

İstihbarat toplama, analiz ve değerlendirme konularında eğitim ve tatbik görevler ne durumdadır?

Kendi iç yapısı hakkında ne kadar yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir?

İç tehditleri önceden belirleme ve karşı önlemler almak konularına ne kadar hâkimdir?

Personel yapısı, düşman niyetlerini anlamada ne kadar pratik ve analitiktir?

Gelecekteki ya da savaşın seyrine göre bir sonraki oluşacak tehlikeyi görmede ne kadar gerçekçidir?

Evet, tüm bu soruları HAMAS için soruyoruz…

Ve düşmanı olan İsrail İstihbarat Servisleri ile kıyasladığımızda sonuç ne çıkıyor?

Savaş istihbarat ürünü’ oluşturan departmanınızdan isteyeceğiniz bir sonraki önemli başlık; Elektronik Harp ve Düşman İstihbaratına Karşı Tedbirler’dir.

Bu bölümünde kusursuz ve sıfır hataya yakın çalışması gerekir.

Yoksa bir anda üstünüzdeki şirin ve mavi gökyüzü kararabilir.

Düşman unsurları, sizin tarafınızın iletişim sistemlerine yönelik elektronik harp yöntemlerini kullanabilir.

Elektromanyetik spektrumda girişimler, sinyal bozulması veya elektromanyetik saldırılar, iletişim ağlarını etkisiz hale getirebilir.

Kullandığınız frekansları kapma veya karıştırma tekniklerini kullanabilir.

Bu, iletişim sistemlerinin düzensiz çalışmasına ve istihbarat toplama çabalarının sekteye uğramasına neden olabilir.

İstihbarat toplama çabalarınızı engellemek veya yanıltmak amacıyla karşı tedbirleri alabilir.

Bu, sahte bilgi yayma, sinyal karıştırma veya gizli faaliyetleri ortaya çıkarmak için karşı istihbarat operasyonlarını içerebilir.

İletişim sistemlerinizde kullanılan şifreleme yöntemlerini çözmeye veya iletileri engellemeye yönelik çabalarını artırabilir.

Bu, iletişim güvenliğini zayıflatabilir ve düşmanın istihbarat toplama faaliyetlerine olanak tanıyabilir.

Tüm bu kritik datalar, düşmanın eline geçtikten sonra iletişim hatlarınıza veya güzergâhlarına saldırabilir, bu da iletişim kopukluklarına ve bilgi akışının kesilmesine yol açabilir.

Peki, HAMAS kadrolarının, iletişim sistemlerini koruma, güvenlik önlemlerini artırma ve elektronik harp tehditlerine karşı dayanıklılığı ne durumdadır?

Evet, ne yazık ki bu da gol değil…

Tüm bunların iyi sayılabilecek’ durumda olması için önce sizin kendinize ait bir iletişim alt yapınız olması gerekir.

Peki, var mıdır?

Düşük bant genişliğiniz var ise eğer düşman rahatlıkla ağlarınıza girebilir.

Yüksek bant genişliğine sahip olmanız muhakkaktır.

O var mı?

Ve tabii ki ekipman ve teknolojinizin de güvenirliliğinin kabul edilebilir bir seviyede olması lazımdır.

HAMAS bunların hangisinde düşmana karşı daha iyi durumdadır?

Tüm bunların yanında Savaş istihbarat ürünleri’ni oluşturmak için; coğrafi zorluklar, sınırlı gözetleme kapasiteleri, arazi şartları, doğal ve yapay engeller, yetersiz elektronik gözlemler, iklim koşulları, alan ve sahanızın sınır güvenliği, coğrafi olarak uzak bölgelerdeki faaliyetlere hızlı bir şekilde tepki verme yeteneği, düşmanın gizli faaliyetlerini tespit etme ya da düşmana karşı girdiğiniz operasyonları başarı ile bitirme gibi ilgi çekici birçok başlık da vardır.

HAMAS bu parametrelerin kaçında İsrail istihbarat servislerine karşı üstünlük kurmuştur?

Ne yazık ki sadece bunlarla da kalmıyor.

Diğer çok önemli bir başlık ise Lojistik Zorluklar’dır.

Bu konu, ‘Savaş istihbarat ürünleri’ oluşturmada ne kadar etkin diye soruyorsunuz.

Açıklamama izin verin; sınırlı ya da etkisiz ulaşım altyapısı, istihbarat birimlerinin hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesini zorlaştırabilir.

Bu durum, istihbarat faaliyetlerinin etkin bir şekilde koordine edilmesini engelleyebilir.

Zorlu toprak şartları, dağlık araziler veya nehir geçişleri gibi coğrafi engeller, istihbarat birimlerinin hareketliliğini sınırlayabilir.

Bu durum, izleme ve keşif görevlerini zorlaştırabilir.

Sınırlı yakıt kaynakları veya bakım kapasitesi, istihbarat birimlerinin araçları ve ekipmanlarıyla ilgili sorunlara neden olabilir.

Bu durum, ulaştırma sınıfı araçların sık sık arıza yapmasına veya kullanılamaz hale gelmesine yol açabilir.

Lojistik planlama yetenekleri zayıf olduğunda, istihbarat birimleri doğru zamanda ve doğru yerde olmayabilir.

Bu, stratejik bilgi toplama operasyonlarının etkinliğini olumsuz etkileyebilir.

Hasım unsurların kontrolündeki bölgelerden geçilmesi gerektiğinde ulaşım güvenlik’ sorunları ortaya çıkabilir.

Bu, istihbarat birimlerinin hareketliliğini tehlikeye atabilir.

Bu zorluklar, HAMAS tarafının istihbarat faaliyetlerini planlamasını, koordine etmesini ve etkili bir şekilde yürütmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, lojistik yeteneklerin güçlendirilmesi, taşıma araçlarının bakımının düzenli yapılması ve operasyonlara uygun planlamanın yapılması önemlidir.

Yerel basında okuduğumuz kadarıyla sanırım HAMAS, burada da pek başarılıdır diyemeyiz.

Şimdi Savaş istihbarat ürünü’ oluşturmada karşılaşabilecek en büyük ve en son zorluğa geldik; Karşı İstihbarat Faaliyetleri.’

Düşmanın etkili bir istihbarat sistemi olabilir.

Diğer tarafın istihbarat faaliyetleri, düşmanın karşı istihbarat çabaları nedeniyle tehlikeye girebilir.

Düşman, kendi faaliyetlerini korumak ve karşı tarafın istihbarat faaliyetlerini engellemek için aktif bir şekilde karşı istihbarat çabalarını artırabilir. Bu çabalar, gizli bilgilere ulaşmayı zorlaştırabilir.

Öte yandan, hasım taraf yanıltıcı bilgiler veya dezenformasyon kullanarak diğer tarafı kandırabilir ve yanlış izlenimler oluşturabilir.

Bu durum, doğru bilgilere ulaşmasını engelleyebilir.

Düşman, sizin insan kaynaklarınıza sızabilir ve istihbarat toplama çabalarınızı tehlikeye atabilir.

Bu durum, sizin içyapınızın gizliliğini riske atabilir. Bu yüzden kendi sisteminize hâkim olmanız şarttır.

Düşman, gelişmiş teknolojik araçlar ve sistemler kullanarak elektronik istihbarat faaliyetlerinizi engelleyebilir veya izlemenizi zorlaştırabilir.

İnsan kaynaklarınızın güvenliği eksikse, bu durum, düşmanın casusluk faaliyetlerini kolaylaştırabilir.

Kaynaklarınızın güvenliği sağlanmadığında, içeriden bilgi sızıntıları daha olası hale gelir.

Düşman, istihbarat toplama yöntemlerinizi keşfederse, bu yöntemlere karşı, kontr önlemler alabilir ve istihbarat toplama çabalarınızı sınırlayabilir ya da tamamen ortadan kaldırabilir.

Ve bu durum, sizi savaşta kör-sağır ve dilsiz bir hale düşürüp, düşmanın merhamet ve insafına bırakabilir.

Peki, HAMAS, İsrail İstihbarat Servislerine karşı, karşı istihbarat faaliyetlerinde ne durumdadır?

Asıl soru budur sanırım…

Evet, tüm bu veriler ışığında formülün, ‘eşittir’inin sonuna ne yazabiliriz?

HAMAS’ın bu savaşta başarılı olabileceğini yazabilir miyiz mesela?

Din kardeşlerimizin, dualarımız ve hatimlerimizle bu kavgayı kazanabileceğini söyleyebilir miyiz?

Deterjan ve gazlı içecekleri logarlardan dökerek olur mu bu iş?

‘Yeşil sarıklılar’ın yardımlarını ne kadar daha beklemeliyiz?

Kaç ‘kahve’ ve ‘restoran’ daha basmalıyız?

Yoksa bu veriler ve rasyonel değerlerle oturup mantıklı ve realist bir barış planı mı hazırlamalıyız?

Orada ve ortada bir zulüm var, kan var, şiddet ve insanlık suçu var.

Ancak bu savaş, eldeki bu bilgilerle ne kadar daha sürer?

Kaç çocuk daha ölür?

Kaç kadın dul kalır, kaç aile dağılır, kaç ev yok olur, kaç insan daha ölür?

Bu savaşın, Savaş istihbaratı’ açısından analizi bu durumdayken nasıl sonuçlanacağını kestirmek için ne kadar daha yazıp-çizmek gerekir?

.

Serkan Yıldız, dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
admin
admin 3 ay önce
Tabii ki bu siteden dilediğiniz her şeyi paylaşabilirsiniz... Site "paylaş" butonları (Facebook, Twitter/X, WhatsApp ve Telegram) yazı ve haberlerde onun için var...
Prof. Dr. U.
Prof. Dr. U. 3 ay önce
Öncelikle Sayın Yazarı tebrik ediyorum.

Böylesine önemli bir konuyu bu kadar güzel işleyen, analiz eden bir yazı daha ne okudum, ne gördüm. Bir iğne oyası ile yapılan dantel gibi işlenmiş. Müsaadeniz olursa paylaşmak isterim.

Başarılarınızın devamını dilerim.