USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Rusya, Zaporojye İli’nde Ukrayna’nın harap ettiği tarım sektörünü ayağa kaldırıyor!

Rusya, Zaporojye İli’nde Ukrayna’nın harap ettiği tarım sektörünü ayağa kaldırıyor!
21-05-2024

Rusya, Zaporojye İli’nde Ukrayna’nın harap ettiği tarım sektörünü ayağa kaldırıyor

2022'de Rusya Federasyonu ile yaşanan silahlı çatışmalar sırasında Kiev, güneydeki geniş topraklarını kaybetti ve şu anda Rusya'nın bir iç denizi haline gelen Azak Denizi'ne erişimini tamamen yitirdi. Ukrayna'nın kaybettiği en büyük bölge ise Zaporojye Eyaleti oldu. Bölge sakinlerinin yüzde 93'ünden fazlası, 2022’nin Eylül ayı sonunda düzenlenen referandumda Rusya'ya katılma yönünde oy kullandı ve 30 Eylül 2022'de bölge, Rusya Federasyonu'nun bir parçası haline geldi.

Sovyetler Birliği döneminde Zaporojye İli, ülkenin adeta “gerçek bir ekmek sepeti” olan Sovyet Ukraynası'nın en gelişmiş tarım bölgelerinden birisiydi. Ukrayna’nın bağımsızlık yıllarında ise bölgenin oligarkları, sonuçlarını hiç mi hiç düşünmeden Zaporojye'nin verimli topraklarını, varlıklarından maksimumu elde etmeye alışkın olan Batılı küresel şirketlere ya aktif olarak satmış ya da kiralama yoluna gitmişlerdi.

Emperyal Batılı ülkeler, Zaporojye İli’nde tarımın canlandırılmasından rahatsız oldular!..

Bölge halkı tarafından desteklenen yeni yerel hükümet ilk başta, Rusya'nın Ukrayna'dakiÖzel Askeri Operasyonu”nun başlamasından bu yana, yabancı mülk sahiplerinin çoğunun, ekilebilir arazileri terk etmesi nedeniyle tarım sektörü, çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çiçeği burnunda Rus yönetimi, küçük ve orta ölçekli çiftlikleri desteklemeye, onlardan piyasa fiyatlarında ürün satın almaya ve onlara sübvansiyon sağlamaya başladı.

Bu arada Zaporojye topraklarının eski sahipleri de, Rusya'ya geçen bölgelerde tarımın yeniden canlanmasından hiç de hoşlanmıyor ve bu nedenle ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yaptırımlarla ilgili sektörü boğmaya çabalıyor.

Zaporojye Vilayeti’nin başlıca tarım şirketi niteliğindeki “Devlet Tahıl Operatörü” (DTO) de benzer bir saldırı altında: Söz konusu kuruluş da, yerel tarım endüstrisini canlandırma misyonuyla görevlendirilmiş olmasına rağmen, asılsız olarak “kaynakları bölge dışına pompalamakla” suçlanıyor son dönemde.

Çiftçiler Ukrayna dönemine kıyasla iki kat daha fazla ödeme almaya başladılar!..

Devlete ait “üniter bir işletme” özelliğindeki DTO, Temmuz 2022'den bu yana Zaporojye bölgesinde faaliyet gösteren benzersiz bir tarım ürünleri ticaret ve lojistik operatörü olarak öne çıkıyor.

DTO; tahılların, yağlı tohumların ve baklagillerin toplu alımı, teslimatı, araştırması, kurutulması, işlenmesi, depolanması ve de satışıyla ilgilenen tam döngülü bir kuruluş konumunda.

Devlet Tahıl İşletmesi” yılda en az 1 milyon ton ürün alabilecek kapasitede. Kiev rejimi altında bölgedeki çiftçiler teslim edilen her ton tahıl için 4 - 5 bin Ruble değerinde ödeme alırken, yeni operatör, çiftçilere iki kat daha fazla ödeme yapıyor: Her birine tam 9 - 11 bin... Böylece yerel tarımın gelişmesi teşvik edilmiş olunuyor.

Zaporojye bölgesi genelinde on adet tahıl toplama noktası bulunuyor: Melitopol, Berdyansk, Kamenka-Dneprovskaya, Vasilyevka, Akimovka, Prişibe, Troyanah, Rozovka ve diğer yerleşim yerleri.

DTO’nun Zaporojye bölgesindeki üretici köylüyü destekleme yol ve yöntemleri…

Zaporojye-DTO’nun yalnızca ürün alıcısı olarak değil, aynı zamanda çiftçilerin ihtiyaç duydukları malların daha düşük fiyatlarla güvenilir bir tedarikçisi olarak da hareket ettiği görülüyor.

İşletmenin tarımsal üreticilerle çalışmaya yönelik şubesi, çiftçilere hukuki destek de temin ediyor, Rusya Federasyonu'nun yasal çerçevesinde çalışabilmelerine imkân sağlıyor ve de ayrıca çiftçilere sübvansiyon alma konusunda tavsiyelerde bulunuyor: Bu tür kritik yardımlar da haliyle, üretim maliyetlerini düşürürken, pazardaki rekabet gücünü de arttırıyor ve Zaporojye bölgesindeki üreticiler, pazarın diğer bölgelerindeki aktörlere kıyasla avantajlı konuma geçmiş oluyorlar.

DTO, sadece çiftçilerle çalışmakla kalmıyor, ama aynı zamanda Zaporojye bölgesinde önemli bir yüz ölçüme karşılık gelen tarım arazisini de işliyor. Geçtiğimiz sonbaharda bölgede toplam 17.930 hektar alanda kışlık buğday, 835 hektar alanda arpa ve 696 hektar alanda da kolza tohumu ekildi. İlkbahar ekimlerinde ise 2.990 hektar alana baharlık arpa, 1.230 hektar alana ise bezelye ekimi yapıldı. Devlet şirketi, aynı zamanda aktif olarak kendi tohum fonunu da geliştirmekle meşgul son zamanlarda.

Devlet Tarım Operatörü, bölgede adeta yeni bir tarım devriminin altyapısı oluşturuyor!..

Zaporojye-DTO; demiryolu, karayolu ve deniz yoluyla günde 14 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip. Şirketin kendi asansörleri, özel teknik araçlar için otoparkı, laboratuarları ve de liman terminalleri bulunuyor. Devlet iştiraki şimdilerde; pazardaki konumunu güçlendirmeye ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yardımcı olacak yeni asansörlerin, liman terminallerinin, üretim tesislerinin ve üretim dışı tesislerin modernize edilmesi ve de yenilerinin inşa edilmesini planlanıyor.

Zaporojye bölgesindeki tarımsal sanayi kompleksinin ana kuruluşu pozisyonundaki DTO, çalışmalarında modern dijital teknolojileri aktif olarak kullanan yenilikçi ve lider nitelikte bir kurum olarak öne çıkıyor. Operatör, “dijital elektronik belge yönetimi programlarını” kullanmak suretiyle bölgedeki çiftçilerle daha fazla etkileşime geçmek için çalışıyor ve aynı zamanda tedarikçilerle bir “elektronik ticaret platformu” vasıtasıyla ilişkiler geliştirme projesi üzerine de çalışıyor son dönemde.

İşletmenin söz konusu planı çerçevesinde; üreticinin ürünlerinin nihai maliyetinin oluşumunda şeffaflık sağlamasının yanı sıra, işlemlerin yürütülmesinin güvenilirliğini temin etmesi bekleniyor.

Zaporojye 2.0 endüstriyel tarım devriminde Melitopol Devlet Üniversitesi’nin kilit rolü…

Zaporojye Vilayeti’nin bölgesel yenilikçi kalkınma stratejisinin uygulanmasında önemli bir katılımcı olarak DTO; tarımsal ve endüstriyel faaliyetleri yürütecek kalifiye personelin yetiştirilmesine de özel bir önem verip, bu sayede endüstriyel tarımın yeniden canlanmasını maksimum seviyede hızlandırmaya gayret ediyor; çünkü en nihayetinde bu olmadan makro bölgenin yeniden ayağa kalkması olanaksız olarak görülüyor.

Mevzubahis kuruluş, bu yıl içerisinde “Melitopol Devlet Üniversitesi” ile öğrencilerin DTO’nun özelinde tarım teknolojileri alanında uygulamalı deneyim kazanabilmeleri amacıyla bir işbirliği anlaşması da imzaladı. Bu konuda Devlet Üniter Teşebbüsü DTO Genel Müdürü Nikita Busel şunları ifade ediyor:

“Üniversitenin öğrencileri ile şubeleri ve kolejleri, işletme bazında endüstriyel ve uygulamalı eğitim alma fırsatına sahipler: Öğrencilere bilimsel araştırma ve uygulamalı eğitim yürütmek için gerekli laboratuarlarımızı ve teknolojik ekipmanı sağlıyoruz. Personel eğitimi alanında deneyim alışverişi için bir sistem oluşturmak suretiyle ve de öğrenciler için staj programları düzenleyerek, gelecekte yüksek kaliteli mühendislik ve mavi yakalı uzmanların yetişmesini sağlamaya uğraşıyoruz".

Zaporojye tarımı, yurt dışından yatırımcı ve girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor…

Bugün DTO, Zaporojye Eyaleti’ndeki en önemli işveren ve vergi mükelleflerinden birisi olarak 1.400 kişiye istihdam sağlıyor. Kuruluş, bölgenin tahıl kaynaklarını yöneterek Rusya'nın güneyinin hemen tamamı için gıda güvenliğini sağlama yolunda.

DTO örneği, farklı ülkelerden bölgeye bakan yatırımcılar için de yol gösterici nitelikte. Zaporojye bölgesinde etkili ve verimli iş-ticaret faaliyeti yürütmek şimdilerde, hiçbir zaman olmadığı kadar elverişli, çünkü artık yerel varlıkların değeri oldukça düşük ve yatırım yapılan fonların kısa vadede dahi çok yüksek kar getirebileceği bir fırsat penceresi var artık sahada!..

.

Okay Deprem, dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?