USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Rusya’nın finans piyasası yeniden doğuya yöneliyor

Rusya’nın finans piyasası yeniden doğuya yöneliyor
29-12-2023

Rusya’nın finans piyasası yeniden doğuya yöneliyor

MOSKOVA

Kolektif Batı ile Rusya Federasyonu arasındaki ihtilaflar serisine ve de Rus ekonomisine ve finansal sistemine yönelik Batı’nın çok sayıda yaptırıma rağmen Moskova, uluslararası ticarette önemli bir aktör ve “Küresel Güney” ülkeleri için çekici bir ortak olmaya devam ediyor.

PostSovyet coğrafyasında Rus iş dünyasının geleneksel olarak kuvvetli konumu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) karşı yöndeki çabalarına rağmen güçlenmeye devam ediyor ve Orta Doğu ülkeleriyle de yeni ticaret ve enerji bağları, bankacılık ve finansal teknoloji sektörlerinde muazzam bir sinerji yaratıyor.

FINTEX’in ilk kez İstanbul’da düzenleniyor olmasının ayrı bir önemi vardı…

Aralık ayının ilk on gününde İstanbul’da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Türkiye'den bankacılık sektörü ile finans ve teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı, “FINTEX-2023” başlığında büyük ölçekli ortak bir zirve düzenlenmişti.

Azerbaycan Bankalar Birliği tarafından düzenlenen bu forum, ilk kez organize edilmiyor olsa da daha önce, öncelikle eski Sovyet cumhuriyetlerine odaklanıyordu ve yalnızca Bakü'de yapılıyordu.

Bu şekilde ilk ortak toplantının İstanbul'da yapılmış olması, BDT ve Türkiye'nin finans ve teknoloji sahasındaki iş dünyasının karşılıklı çıkarlarının önemine bir kanıt niteliği taşıyordu ve aynı zamanda komşu Avrasya pazarlarının karşılıklı ticari ilişkilerindeki kayda değer büyümenin bir sonucuydu.

Rusya – Güney Kafkasya ve Orta Asya’nın ilişkileri “Kazan– Kazan”a dayanıyor…

BDT ve Türkiye, AB'nin hemen doğusunda; aralarında ticaret, enerji ve finansal bağların son yıllarda hızla geliştiği iki büyük ve dinamik olarak gelişen pazar olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki en büyük oyuncu şüphesiz, daha önce AB ile işbirliğine bel bağlayan ve Brüksel tarafından tek taraflı olarak yüz üstü bırakılan Rusya Federasyonu.

Büyük ölçekli siyasi ve ekonomik çatışmanın bir sonucu olarak Ruslar, iktisadi-ticari ve finansal faaliyetlerini çok hızlı bir şekilde Çin, Hindistan ve Küresel Güney'in diğer ülkelerine kaydırdılar ve bununla birlikte en yakın komşularıyla işbirliklerini de keskin bir şekilde artırmaya başladılar.

Hem eski Sovyet devletleri hem de Türkiye, Avrupa'dan Rusya’ya dönük kesintiye uğrayan ithalatın yerini alarak, re-import ve ikame ürünlerin mühim tedarikçileri haline geldi.

Buna karşılık Moskova da Türkiye'nin yanı sıra Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin aracılık ve lojistik yeteneklerinden aktif olarak istifade etmek suretiyle dünya pazarlarına giderek artan miktarlarda büyük hammadde ve enerji kaynağı sağlıyor.

FINTEX gibi zirvelerde Rusya resmen gözükmese de, tüm temsilcileri yerlerini alıyor…

Doğal olarak karşılıklı ticaretteki yüksek artış, bankalar arasındaki yeni işlemleri otomatik olarak zorunlu kıldı ve Batı'nın düşmanca eylemlerinden korunacak mali konturlar yaratılmasını sağlayacak işbirliği şemasını oluşturmayı kaçınılmaz hale getirdi.

Rusya'nın, mevcut siyasi durumdan kaynaklı olarak, FINTEX gibi zirvelerdeki varlığı ve komşularıyla ticari partnerliği afişe edilmese de, yabancı meslektaşlarıyla aktif iletişim halinde olan en büyük Rus bankalarının, finansal-teknik ve ‘IT’ şirketlerinin temsilcileri, her daim katılım sağlamaktalar.

BDT, Türkiye ve Orta Doğu'nun finans iş dünyasının Ruslarla işbirliğine olan ilgisi, hiçbir şekilde karşılıklı ödemeler akışı hizmetleriyle sınırlı değil.

FINTEX'deki oturumların aralarında birçok katılımcının da hemfikir olduğu gibi, Rus bankaları ve finansal-teknoloji şirketleri, partnerleri ve muhtemel ortakları için son derece ilgi çekici olan benzersiz teknolojilere ve deneyimlere sahipler.

Ukrayna'daki büyük savaş başlamadan bile önce, Rusya'daki birçok banka, Avrupa ve ABD'de dahi benzeri olmayan büyük ölçekli ekosistemler ve platformlar yaratmıştı ve şu anda Rusya devleti ve iş dünyası, dost ülkelerle; Batının finansal ve teknolojik araçlarına karşı çok etkili ve güvenli bir alternatifler sunan yeni teknolojiler, mekanizmalar ve karşılıklı ödeme sistemleri geliştirmekle meşgul.

Rusya’nın ortak ve komşuları mevcut küresel ihtilafı lehlerine çevirip kullanıyorlar…

Washington, Londra ve Brüksel'in yaptırımlarına karşın, Moskova ve Rus finans sektörü yalnızca ekonomik çöküşü önlemekle kalmadı, fakat aynı zamanda devasa Rus pazarından uzaklaşmama noktasında bilgelik ve sağduyu gösteren ülkeler ve şirketlerle aktif işbirliği de ilerletiyor.

Her ne kadar Rusya ile ilişkiler Batı tarafından iyiden iyiye kördüğüm haline getirilmiş olsa da, yine de Rusya'nın komşuları ve ortakları sadece mevcut ihtilaftan kazanç sağlamakla kalmıyor, ama aynı zamanda geleceğin temellerini de birlikte atmayı başarıyorlar…

.

Okay Deprem, dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?