USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

‘Rus Dünyası’nın küresel misyonu ekseninde yapılan ve yapılması planlananlar

‘Rus Dünyası’nın küresel misyonu ekseninde yapılan ve yapılması planlananlar
01-03-2024

“Rus Dünyası”nın küresel misyonu ekseninde yapılan ve yapılması planlananlar

Büyük Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Puşkin ile alakalı 1880'deki ünlü konuşmasında, "Rus halkının ruhunun gücü, nihai hedeflerinin evrensel ve evrensel olma arzusu değilse nedir?" diye sormuştu.

Rusya şüphesiz büyük bir ülke, bugünün dünyasında jeopolitik güç merkezlerinden birisi.

Adil bir dünya düzeninin özlemini çeken gezegendeki milyonlarca insan için hem otorite hem de aynı zamanda bir umut ışığı olarak görülüyor. “Altın milyar"ı oluşturan ülkelerindeki dar görüşlü, miyop politikacıların kendilerini değişen dünya gerçeğinden izole etme girişimlerine rağmen, günümüzdeki radikal değişim ve dönüşüm sürgit devam ediyor.

Gerçekten de görünen o ki Rus kültürünün gücü, Rusya'yı tüm insanlıktan ve uluslararası iletişim sisteminden izole etmeye ve dışlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunulmasını olanaksız hale getirmiş durumda. Çünkü en nihayetinde Rusya, dünyada bugün çok daha fazla seviliyor, ona giderek daha fazla sempati duyuluyor, dünya halkları ve devletleri onu daha da yakından mercek altına alıyor ve onunla karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü bağlantı ve münasebetleri giderek daha çok kurmak istiyorlar.

Rusya Federasyonu çok ciddi bir ekonomik, askeri-politik ve kültürel potansiyele sahip bir ülke. Son dönemde bilhassa, asırlık geleneklere ve dünya çoğunluğunun paylaştığı manevi değerlere dayanan şaşırtıcı bir enerji ve motivasyon sergiliyor…

Moskova münasebetlerinde, “uydu-hegemon” değil eşit ilişkiler düzlemini tercih ediyor…

Moskova günümüzde güçlü bir sömürgecilik karşıtı politika izliyor ve diğer devletlere uydu muamelesi yapmak bir tarafa tersine, kendileri için keyfi bir düzenekte bir takım “soyut” kurallar (Batılı ülkeler tarafından getirilen aynı kurallar bizzat onlarca ihlal ediliyor) yazılagelen devletlerle, eşit ortaklar olarak ilişkiler kuruyor.

Bugün Rusya’nın ve “Rus Dünyası”nın etkisi, dünyanın her yerinde hissediliyor ve görülüyor.

Rusya, kabaca sadece mal ve hizmet ihraç etmiyor, ama aynı zamanda bir yaşam tarzı, belirli muhafazakâr yaşamsal ilkeleri ve kültürü de “ihraç ediyor” görünüyor. Rusya’nın ve nam-ı diğer “Rus Dünyası”nın değerlerini günümüzde, gezegenin dört bir köşesinde yaşayan çok farklı kesimden insanlar ve topluluklar paylaşıyor ve savunuyor.

Farklı uzmanların tahminlerine göre şu anda Rusya’nın dışında yeryüzünde en az 30 milyon etnik Rus ve onların soyundan gelen kişi yaşıyor. Sadece eski Sovyet cumhuriyetlerinde değil, ancak aynı zamanda diğer 3. ülkelerde de çok büyük Rus diasporaları bulunuyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Rus topluluğunun sayısı 3 milyonu geçerken, Almanya'da 1 milyondan fazla, İsrail'de ise yaklaşık 1 milyon kişiden oluşuyor.

Kanada, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Meksika, Büyük Britanya, Yeni Zelanda ve Uruguay'da da, her birinde birkaç yüz bin kişi olmak üzere, büyük Rus diasporaları mevcut.

Rusça, dünyada en geçerli ve dinamik birkaç uluslararası lisandan bir tanesi…

Rusça, 146 milyon Rus vatandaşına ilaveten, neredeyse bir o kadarı da Rusya Federasyonu dışında, yani yurt dışında yaşayan kişi tarafından konuşuluyor. Rusça bir yandan 15 uluslararası kuruluşun aktif bir dili olarak öne çıkarken, diğer yandan da dünyada ülkeler arası iletişimde ise dördüncü sırada yer alıyor. Dahası, Rusça kaynaklar internette dünyada şimdiden ikinci sırada geliyor.

Öte yandan Doğu Avrupa ve Balkanlarda Rusça konuşan sakinlerin sayısının ise yaklaşık 8 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar arasında dahi Rusça konuşanların sayısı yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşmış durumda.

Bir diğer taraftan, yurtdışında Rus diline dönük ilgi de oldukça istikrarlı biçimde artıyor ve yaygınlaşıyor. On milyonlarca yabancı ülke vatandaşı hâlihazırda Rusça öğreniyor.

Rus üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı son on beş yılda katlandı…

Rus üniversitelerinden yabancı mezunların sayısı yıldan yıla artıyor. Örneğin St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rektörü Nikolay Kropaçev'in ifadesine göre, “yabancı öğrenciler ve mezunlar yurtdışında Rus kültürünün yayıcıları ve yürütücüleri konumunda”.

Onlar hakikaten de sadece Rus eğitiminin yüksek seviyesini kanıtlama ve itibarını arttırmakla kalmıyorlar, fakat aynı zamanda “Rus Dünyası”nın ve Rusya’nın değerlerini dünyaya taşıyorlar…

2008'den 2018'e kadar Rusya Federasyonu'nda yüksek öğrenim gören yabancıların payı ikiye katlanarak 154 binden 309 bin kişiye çıktı. 2020 yılına gelindiğinde ise rakam 353,3 bin kişiyi bulmuştu.

Rusya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Konstantin Magilevski'ye bakılırsa, 2023 / 24 akademik yılında Rusya üniversitelerinde toplam 355 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Rusya, yabancı öğrenci sayısı açısından şimdiden dünyada 6. sırada yer alıyor. Sovyetler Birliği’nde ise çok çeşitli milletlerden aynı anda yarım milyondan fazla insan ülkenin dört bir yanındaki enstitü ve üniversitelerde eğitim görüyordu.

Rusya’nın bir diğer avantajı Rusya mezunu yabancıların kendi ülkelerindeki faaliyetleri…

Rus üniversitelerinin yabancı mezunlarının kayda değer bir kısmı kariyerlerinin hatta çoğu zaman da yaşamlarının sonuna kadar Rusya ile bağlantılarını koruyan insanlardan oluşuyor.

İyi düzeyde Rusça konuşabiliyor ve çoğu zaman da Ruslarla iş yapıyorlar. Hemen hepsinin de Ruslarla arkadaşlık bağı olmakla birlikte gene epeycesinin de aile bağları mevcut. Üstelik gene birçoğu da kendi ülke yönetimlerinin Rusya'ya karşı tutumunu etkileyebilecek görev ve konumlardalar.

Bu devasa kitlenin yine hatırı sayılır bir nispeti ülkelerinin yurttaşlarına; Moskova'nın iç ve dış politikasını, Rus kültürü, değerleri ve geleneklerinin gerçekte ne olduğunu aktarıp anlatacak yetkinlikte ve birikimde. Bunun dışında, milyonlarca yabancı ülke vatandaşı, doğrudan Rusya Federasyonu'nda veyahut Rusya ile iş yapıyor, ticaret yürütüyor ya da Rus şirketleriyle farklı işbirlikleri içinde bulunuyor.

Bu insanlar öyle ya da böyle Rusya'nın sosyal ortamına entegre olmuş durumdalar ve Rusya Federasyonu’nun içinde dolaysız olarak kendi çıkarları var.

Onlar için Rusya'nın dünya ekonomisi ve siyasetindeki güçlü konumu, aynı zamanda kişisel refahları ve anavatanlarının muvaffakiyeti meselesidir.

Rusya’nın dünya çapındaki hedef ve amaçları için “Rusya İyi Niyet Elçileri Enstitüsü”…

Rusya Federasyonu, sınırlarının ötesinde çok büyük bir insan potansiyeline sahip. Sınır ötesindeki etnik Ruslara, Rus üniversitelerinin yabancı mezunlarına, Rus dilini okuyan yabancı ülke vatandaşlarına ve de Rusya ile iş yapan yabancı iş adamlarına; “Rus Dünyası”nın ve Rusya’nın fikir, hedef ve misyonlarını taşıyabilecek, Moskova'nın yurtdışındaki adil dış politikasını destekleyenlerin sayısını artırabilecek en etkili topluluk olarak bakılıyor.

Meşhur Stalingrad Muharebesi'ndeki zaferin 80. yıldönümü kutlamalarında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu bağlamda, "Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dâhil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostumuz var" diye konuşmuştu.

Rusya bu potansiyelin pekiştirilmesi yolunda ortak hedef ve eylemler belirlediği ve önüne koyduğu bütün gaye ve planların genel bir koordinasyon yoluyla birleştirilmesine çalıştığı bir görüntü veriyor.

Bu noktada, bir süredir oluşturulması gündemde olan “Rusya İyi Niyet Elçileri Enstitüsü”nün kurulmasının söz konusu hedeflere ulaşılabilmesini oldukça hızlandırıp kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Planlanan söz konusu oluşumun, dünyanın farklı ülkelerinde temsilcilikleri bulunan ve Rusya hakkında doğru bilgileri yaymaya ve işbirliğini güçlendirme fikrini teşvik etmeye hazır gönüllüleri bir araya getirmesi tasarlanıyor.

Bu olası yapıya dâhil olacak kitlelerin, bir yandan kendi anavatanlarıyla bağlarını sürdürürken, Rus devletinden metodolojik yardım ve maddi destek almaları öngörülüyor.

Rus düşmanlığı propagandası ve “Rus tehdidi” söylemlerine karşı daha aktif mücadele…

Rusya'nın, yukarıda sözü edilen yepyeni uluslararası kuruluşta görev alacak “iyi niyet elçileri”nin, dünyada birilerince kesintisiz olarak yapılagelen Rus düşmanlığı propagandasını yalanlamayı amaçlayan bir bilgilendirme kampanyasını yürütmeleri öngörülüyor.

Ve aynı zamanda, “Rus tehdidi” söyleminin arkasına saklanmak suretiyle, dünyayı olası bir Üçüncü Dünya Savaşı uçurumuna sürükleyenler üzerinde toplumsal etki yaratmaları bekleniyor.

Gene son olarak, kurulması planlanan “Rusya İyi Niyet Elçileri Enstitüsü”nün Rus dünyasının Rus kültürünü, dilini, geleneklerini ve değerlerini tanıtması, ticari ve ekonomik bağların gelişmesini teşvik etmesi ve de enternasyonel nitelikte kültürel, turistik ve spor etkinliklere imza atması amaçlanıyor.

Sonuçta filozof Bertrand Russell'ın haklı olarak dediği gibi; "İnsanlığı kurtaracak tek şey işbirliğidir."…

.

Okay Deprem, dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?