USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Çift yönlü devlet yapılanması ve bu tür bir yapılanmanın faydaları neler olabilir!

Çift yönlü devlet yapılanması ve bu tür bir yapılanmanın faydaları neler olabilir!
24-04-2022

Çift Başlı Kartal sembolü misali, çift yönlü devlet yapılanması ne anlama gelmektedir! Bu tür bir yapılanmanın faydaları neler olabilir!..

- Birinci aşamada işleyişin sağlam temellere oturtulabilmesi için devlet kurumlarının sağlıklı bir bedene kavuşturulması olmazsa olmazlardandır; çünkü sistemin, uluslararası alanda savunulması ve desteklenmesi ancak bu şekilde sağlanabilir kanaati hakimdir.

- Lakin işleyişin ekonomik boyutunu da ticaretin kıran kırana yaşandığı rekabet içerisinde sağlıklı bir işleyişe kavuşturmaksa yine olmazsa olmazlardandır.

- Diğer bir sac ayağı olarak görülmesi gereken iş gücü çeşitliliğinin ve istikrarının güçlü hale getirilmesi de yine olmazsa olmazlardandır.

Saydığımız her üç açıdan güçlenebilmek ve bu üç kategorideki senkronizasyonu başarabilmek, ülkenin dış dünyaya açılımlar ve atılımlar yapabilmesi açısından temel dinamikler olarak görülmelidir kanaati hakimdir.

Peki bu senkronizasyonu kim ne şekilde sağlayacaktır!?

Nasıl ki devlet içerisinde güçler dengesinin kurulması gerekiyorsa, geniş bir platformda da bu üçlü dengenin kurulması ve uyumlu çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.

İdari kurumlar, ticari kurumlar, işgücünün istikrarı ve sağlıklı yapısı şeklindeki üç ana başlık, devletin temsiliyetidir kanaati hâkim kılınmalıdır.

Devamında bu ‘üçlü gurup’un yine kendi içlerinde iki aşamada yapılandırılarak, ülke içi işleyiş ve ülke dışı işleyiş olarak kategorize edilmesi hem kendi kendine yeten hem de global ticarette rekabet gücü yüksek yapılar şeklinde yükselmelerini tetikleyecektir.

İçerideki işleyişin sağlıklı temellere kavuşturulması, ülke içi refahın yükselmesini sağlarken, ülke dışı alanlarda yapılandırılan sektörlerin kuracağı uluslararası ilişkiler ve ortaklıklar ise hem dış dünya ile olan entegrasyonu hızlandıracak hem de dış dünyanın sosyoekonomik itme gücünü yurt içine aktaracaktır.

Böylelikle iç işleyişten elde edilen ekonomik itiş gücü ile dış dünyadan elde edilecek olan ekonomik gücün itme kuvvetinin birleştirilmesi, uzun soluklu devlet politikalarının hayata geçirilmesinin zeminini bizlere sunacaktır.

Akıllı devletler, diğer devletlerde oluşturdukları diasporaları kanalı ile elde ettikleri ekonomik etki gücünü kullanarak politik hamlelerine yol açmaktadırlar.

Türk diasporası, dünyanın en büyük diasporaları arasındadır!..

Bu diasporanın, sağlıklı bir rotaya kavuşturulmasının önüne sürekli engeller koyan ve kendi bünyelerine entegre etmeye çalışan devletler, bu gücün farkında olduklarını defaatle tekrarladıkları hamleleri ile ilan etmektedirler.

Yapılması gereken en etkili hamle ne olmalıdır” diye sorulacak olursa…

İlk etap olarak; Türkiye cephesinden başlatılmakla birlikte Türk diasporasının bir ayağının Türkiye içine betonlanması, Türkiye’nin ciddi sıçramaları rahatlıkla yapabileceği gerçeğini bizlere göstermektedir diyebiliriz.

İkinci etap olarak; hem Türkiye dışına açılım yaptırılan ekonomik gücün, diaspora ile birlikte entegre edilmesi, ardından bu birlikteliğin diğer ülkelere ait ekonomik güç ile entegre edilmesi, global bir hamle yapabilme şansını da bizlere verecektir kanaatindeyiz.

Dünya ile sağlıklı bir şekilde bütünleşmenin adı ve yöntemi bu olsa gerek, siz ne dersiniz!

Anadolu toprakları, tüm dünyanın gözlerini diktiği ve bir şekilde alan sahibi olmak istediği vazgeçilmez stratejik ülke toprağıdır.

Yeraltı ve yer üstü tüm kaynakların karşılıklı (takasının) ticaretinin yapıldığı sosyal, kültürel ve teknolojik etkileşimin en üst seviyede olduğu, tabiatın insanoğluna tüm imkanları sunduğu bu alan, tüm dünyanın buluşma sahası neden olmasın ki?

Yaşadığımız tüm gerginlikler ve karşılıklı çatışmalardan doğan ticari aksaklıkların, bu yöntem ile çözüme kavuşturulması yönünde çalışmalar acilen planlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.

Saygılarımla.

.

Ali Karani, dikGAZETE.com

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?