USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Emperyalistlerin yolu

Emperyalistlerin yolu
05-02-2022

Emperyalistlerin muhtelif çok zengin metodlarına tarih şahit olmuştur. 

Kendi ideolojilerini benimseyecek halkın aydınlarını ikna ederek işe başlarlar ki o ülkenin söz sahibi olabilecek kişilerinin, kendi ülkelerine gelmelerini sağlayarak, orada eğitirler. 

Mamafih “Hedef ülke”nin toplumunun duygu ve düşüncelerini önceden biçimlendirerek yönlendirirler. 

Sonrasında o ülke insanları kendiliklerinden, gönüllü olarak, iyi bir hareket ettiklerini sanaraktan tüm olanaklarını emperyalistlere açarlar. 

Temellerini var olan sahayı iyi tanıyabilmek için evvelden araştırmalarını derin yaptırırlar ki geri tepmemesini sağlarlar.

Uzun süreli lakin hissiz propagandalar başlatılarak basın, medya, siyasi, politik senaryolar peş peşe sürdürülür.

Gözleri ilerisini göremeyecek kadar körleştirilen toplumular politikacılar, aydınlar hayran olup aşırı benimseyerek ve kaçınılmaz olarak bilahare halkına aşıladıkları düşünce, artık şu olur; “Batılılar ve Batılı fikir, düşünceye sahip insanlar övülmeye, yüceltilmeye amansız fazlasıyla layıktırlar!”  Tersini dürüstçe muhalif edenler de elbet tarihte azınlıkta da olsa olmuştur özellikle “Aux rives du Bosphore” isimli kitabın yazarı J. De Beauregard, 1896 senesinde Venedik üzerinden Belgrad'a, Sofya'ya Filibe'ye ve Edirne üzerinden İstanbul'a ulaşarak, tarihsel mekanları, idari ve beşeri çirkinlikleri tesbit etmişlerdir ki mühim bir sav'ı vardır; “İngiltere, Ortadoğu!daki egemenliği için ‘Müslüman fanatizmi’ni kışkırtmakta ve katliam zeminini hazırlamaktadır.

Bir başka çok önemli yollarından biri olan borçlanma idi ki zamane İngiliz Büyükelçisi Stratford Canning, Sultan Abdülmecid'e şu öneriyi getirir; “Dış borç alınız!..”. 

Canning, bağnaz bir Hristiyan ve koyu bir Türk düşmanıydı ki Ağustos 1858'de Sultan'a bir muhtıra sunmuştur; “Kapsamlı bir reform planı ve dış borç almanın yararları” idi. 

Elbet yıllarca çabalayan emperyalistlerin istediği an en sonunda gelecek ve Devlet-i Aliye'den azar azar koparılmaların başlangıcını temsil etmiştir.

Kalkınma planına uzanacak en doğru yolun bu muhtıraların sürdürülmesi yalanını yıllarca dayatmaları sonucu koca ülkeyi sömürgeleri haline getirirler.

.

Volkan Yaşar Berber, dikGAZETE.com

-Araştırmacı Yazar-Tarihçi-

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?