- haberler son dakika

11 Mayıs sabahı Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da Jaudat Faizi Caddesi'ndeki 175 numaralı okulun spor salonunda saldırganın rastgele açtığı ateş  ve okulun içinde meydana gelen patlama sonucu büyük can kaybı yaşandı.

Bu menfur terörist eylemde 9 masum çocuk öğrenci ve iki öğretmen hayatını kaybetti.

Olay hem İşçi Bayramı hem de İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının yenilgisinin yıl dönümü nedeniyle Rusya genelindeki 11 günlük resmi tatilin ardından başlayan ilk iş gününde yaşandı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından okula çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Tataristan neresi?

Tataristan Cumhuriyeti, Doğu Avrupa’da, Çulman ile İdil (İtil, Volga) nehrinin birleştiği yerde bulunuyor ve Moskova'nın yaklaşık 800 kilometre doğusunda, 68 bin kilometrekare büyüklüğünde.

Tatar milliyetçiliğinin doğuşunda Yeni Eğitim Usulü arayışlarının etkisi…

19. yüzyılın sonlarına doğru Rusya Müslümanlarının ilk öğretim eğitimleri şehirlerde  medrese bünyesinde, köylerde ise camilerin yanındaki mekteplerde, geleneksel yöntemlerle yapılıyordu.

Buralarda sadece okuma yazma ve ilmihal bilgisinin yanı sıra  Kur’an’dan bazı sûreler ezberletiliyordu. “Usûl-i kadîm” denilen yöntemi yetersiz bulanlar, usûl-i cedîd adıyla Batı’daki eğitim sisteminden etkilenen bir yöntem önerdiler ve bu kişilere Cedîdciler  denildi.

19 yüzyılda Türk Dünyası içinde Ceditçilik yani yenileşme, aydınlanma hareketlerinin merkezi Tataristan'ın da bulunduğu İdil muhiti oldu. Aydınlanma fikirlerini İdil-Ural Tatarları arasında Abdünnasır Kursavi, Abdurrahim Utız-İmeni, İbrahim Helfin gibi isimler geliştirdi.

Yaşadıkları döneme özgü modern tarzda eğitim metotlarının Tatar halkının terakkisi  için Tatar mektep ve medreselerine  yerleşmesini sağladılar.

Bolşevik Devrimi sonrasında Tatar yazılı kültürü kan kaybetmeye başlar. Millî bağımsızlık duygusuyla yazdıkları eserlerle halkı aydınlatmayı amaçlayan ve Bolşevik Devrim ile yıldızları bir türlü barışmayan ve Bolşevik liderler tarafından karşı devrimci ilan edilen Ayaz İshaki, Sadri Maksudi Arsal, Abdullah Battal Taymas, F. Tuktar gibi aydınlar ülke dışına çıktılar.

Ancak emekler boşa gitmez. Ceditcilerin başlattığı aydınlanma hareketi, Tatar Milliyetçiliğinin doğuşuna ortam hazırlar. Günümüzdeki Kazan, Kırım, Azerbaycan ve Orta Asya’da yaşanan uyanış hareketleri tarihî-siyasî köklerini Cedîdcilikten alır. Hatta Kazan Türkleri’nin teşkilâtı olan Tatar İçtimaî Özegi, Sultan Galiev ve Şehâbeddîn-i Mercânî gibi Cedîdci aydınların eserlerini yayımlıyor.

Tataristan’ın etnik yapısı…

Ülkede 2 milyon Tatar kökenli, bir buçuk milyon kadar Rus kökenli insan yaşıyor. Bu iki etnik yapı dışında Tatarca konuşan Çuvaşlar, Çirmişler ve Udmurtlar yerleşik. Ukraynalılar, Mordvinler ve Başkurt Türkleri de Tataristan’daki diğer azınlıklardan. Tatarların tamamına yakını Müslüman ve Kereşenler olarak bilinen küçük bir Tatar grubu ise Ortodoks Hıristiyan.

Tataristan’ın idari ve ekonomik altyapısı…

Federe birim olarak Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nde yürütme erkinin başı, görev süresi dört yıl olan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, 25 Mart 2010 tarihinden bu yana, ilk Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev’den boşalan bu görevi yürütüyor. Başbakan Aleksey Pesoşin 17 Nisan 2017'den beri Bakanlar Kurulunu yönetiyor.

Rusya Federasyonu’nun endüstriyel üretim bakımından en gelişmiş federe birimlerinden Tataristan Cumhuriyeti, Samara Vilayeti’nden sonra Rusya Federasyonu’nda en fazla endüstriyel üretim yapılan yer.

Tataristan, SSCB döneminde savunma sanayiinin merkezlerinden biriydi. Bunun nedeni ise petrol üretimine başlamasıdır. Nitekim Tataristan’ın petrol rezervleri 1 milyar ton  civarında olup, Tatar devlet petrol şirketi Tatneft, gelir bakımından Rusya’nın 14., petrol üretimi bakımından 5. büyük şirketidir. Ayrıca Rusya’nın en büyük 100 şirketi arasında dört Tataristan merkezli şirket yer alıyor.

Petrol, doğalgaz, alçı kaynakları bakımından oldukça zengin Tataristan’daki diğer önemli sanayi dalının makine imalat sektörü olduğu söylenebilir. Bu nedenle Tataristan’a yabancı yatırımcılar da ilgi gösteriyor. Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’ne yabancı yatırımcıların gelmesi teşvik ediliyor. Tataristan’da petrol ve petrole bağlı ürünlerin yanı sıra helikopter, motorlu araçlar, vapur, lastik, elektronik malzeme, tıp ve sanayi donanımı da üretilmekte.

Kazan’daki hain eylemde dikkat çeken ayrıntı…

Batı Bloku (NATO), Soğuk Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılmasını bahane ederek Türkiye'ye ihtiyaçlarının kalmadığını her fırsatta gündeme getirdiler. Uzun süredir de Ankara - Moskova arasındaki yakınlaşmayı sabote etmek için çabalıyorlar.

Ancak her iki başkentin Bolşevik Devrimi sonrasında Türklerin İngiliz yayılmacılığına karşı etten ve kemikten duvar ördükleri Milli Mücadele yıllarına uzanan geleneksel diplomatik birikimi, bu alçak girişimleri boşa çıkarıyor.

Nitekim Kazan’da ilköğretim çağındaki çocukların devam ettiği okula baskın düzenleyen, ABD İkiz Kulelerine gerçekleştirilen saldırı günü, 11 Eylül 2001'de  doğan 19 yaşındaki terörist İlnaz Galyviev, Kazan'daki katliamı gerçekleştirirken Türk yapımı yarı otomatik pompalı tüfek kullandı. Saldırı sırasında yanında 350 mermi  olduğu saptandı.

Sultan Galiyevin ruhu dolaşıyor!..

-Mirsaid Sultan Galiev önde ortadaki beyaz kalpaklı-

Hatsan Escort PS Guard” marka 12 kalibrelik yarı otomatik av tüfeği, Türkiye'de İzmir'de üretilmiş. Bir diğer ayrıntı ise adı geçen saldırganın Tatar ve Müslüman olmasından başka, ülkedeki Batı yanlısı muhaliflerin adamı olduğu iddiaları  mevcut.

Saldırgan ile bir başka detay, taşıdığı soyadı. İlnaz Galyviev yani Galiyev. Bu size tanıdık geldi mi?

Saldırgan İlnaz Galyviev'in  soyadını taşıdığı tarihi şahsiyet,  Ulusal komünizmin fikir babası ve kurucusu Mirsaid Sultan Galiev, Orta Asya'daki Türk halklarını birleştirerek sosyalist bir Türkistan devleti kurmak istemiş Tatar lider ve düşünce adamı.

Kazan'da ünlü Tatar Bolşevik Molla Nur Vahidov'un başkanlığındaki Müslüman Sosyalistler Komitesi'ne (MÜSKOM) katıldı. Sonraki yıllarda Stalin döneminde diğer muhaliflerle birlikte tasfiye edildi.

Terörist saldırıda kullanılan Türkiye yapımı yarı otomatik  pompalı av tüfeği,  teröristin etnik ve dini kimliği, ayrıca Galiyev soyadı üzerinden verilen ikonografik mesaj nedir? Bu mesaj kim ya da kimler tarafından kime ne amaçla verilmiştir?

Saldırganın sosyal psikolojik portresi…

İlnaz Galyviev, okulunda  başarılı  ve uyumlu bir öğrenci olarak tanınıyor.

Sadece Tatarca Dil Bilgisi Öğretmeninin dersine aktif katılım sağladığı söyleniyor. Din konusunda katliam anına kadar ön plana çıkan eylemliliği yok.

Saldırı sırasında “Tanrı Benim - Ben Tanrıyım anlamına gelen yazının bulunduğu bir maske takmış. Sorgulamasında  insanlardan nefret ettiğini belirtmiş. Sabıka kaydı bulunmuyor. Silahı ise yasadışı yollardan değil bizzat ruhsat çıkararak   avcılık belgesi ile tedarik etmiş.

Nisan 2021'de okula devamsızlığı nedeni ile ilişiğinin kesildiği iddia ediliyor.  2021 Ocak ile terörist eylemi gerçekleştirdiği 11 Mayıs 2021 arası karanlık dönem. Kimi kaynaklar bu süre içinde Suriye’de IŞİD bağlantılı gruplara katıldığını ve silahlı eğitimi burada aldığını söylüyor.

Geçen yıl Ilnaz Galyaviev'e, serebral atrofi teşhisi konmuş. Serebral Atrofi hücrelerin kademeli olarak ölmesi ve aralarındaki sinirsel bağlantıların bozulması ile karakterize edilen geri dönüşü olmayan bir hastalık olarak biliniyor. Hastalığın cinayete yol açıp açmayacağı şimdilik belli değil. Adli tıp uzmanlarının raporu bunu ortaya koyacak.

Saldırganın güvenlik güçlerinin müdahalesinden önce, okuldaki  öğretmenler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği iddiası var.

Rusların Ilnaz Galyviev'in kullandığı silahın menşei, Türkiye'deki ve Suriye'deki bağlantıları ile ilgili resmi açıklama yapmaması, olayın gizemini artırıyor.

Kazan’daki katliamda ABD ve İngiltere gizli servislerinin parmağı var mı?

Yok” denilse kim inanır? Biliyorsunuz bu saldırı, 17 Ekim 2018’de Kırım’daki Kerç kentinde lise 4. sınıf öğrencisi Vladislav Roslyakov'un düzenlediği saldırıdan sonra Rusya’da yaşanan en büyük trajedi olarak kayıtlara geçti. Kerç’teki saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı. Saldırgan intihar etmişti.

Özellikle Ukrayna’da konuşlu, Washington ve Londra destekli Kırım Tatar diasporası, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un, 2014 Kırım krizi sırasında, Kırım Tatarlarının endişeleri üzerine Kırım Tatar topluluğu ve Kremlin hükûmeti arasında bir arabulucu olarak hareket etmesinden rahatsız ve bunu unutmuş değil.

İngilizler, Ukrayna üzerinden Doğu Avrupa, Karadeniz ve Hazar havzasını kontrol etmek istiyor.

İngilizler neden Tataristan’ı ödül manyağı yapıyor?

Uzun bacaklı sarı çiyanların hinliği, şark kurnazlığına taş çıkartır, beş çeker. Her türlü hile hurda bunların göbek adı. Bazen Şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına gelir. Düşünsenize adamlar, binlerce fersah uzaklıktaki Tataristan’a nüfuz etmenin yolunu bulmuşlar.

Mesela İngiltere’de düzenlenen 2018 Europe Property Awards’da Rusya’daki “en iyi yeni Otel tasarımı ve İnşaatı” ödülü, Kazan Palace by Tasigo Oteli’ne verilmiş.

Ardından 2019'da, Tataristan’ın Uluslararası Kazan Havaalanı, Best Airport Staff in Russia & CIS dalında World Airport Awards ödülünü almış. Ödül töreni 27 Mart 2019'da Londra’da düzenlenmiş.

Daha önce Uluslararası Kazan Havaalanı, arka arkaya beş kez Rusya ve BDT ülkelerinin en iyi bölgesel havaalanı olarak tanınmış ve bu başarısından dolayı da İngiliz Skytrax danışmanlık şirketinden Best Regional Airport Russia and CIS ödülünü almış.

İngiliz İstihbaratının paravan kuruluşu “İngiliz Skytrax” danışmanlık şirketi…

Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax , 1989 yılında kurulmuştur ve merkezi Londra, İngiltere'dedir. 30 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir.

Skytrax Güvenlik Akreditasyonu, müşteriler için güvenli seyahat güvencesini tanımlamak için küresel bir referans olarak kabul ediliyor. Skytrax kriter ve denetimleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO Konseyi'nin Havacılık Kurtarma Görev Gücü ile Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) tavsiyelerine uygun şekilde yapılıyor.

Alabuga Özel Ekonomik Bölgesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden de Tataristan’daki idari ve sosyal yapıya nüfuz ettikleri söylenebilir. Kullandıkları bağlantı elamanlarını bölge insanlarından  seçiyorlar. Ayrıca Tatar Türklerinin dini duyarlılıklarını kullanıyorlar ve bu amaçla Orta Asya kökenli  tasavvufi yapıları devreye sokuyorlar.

Ruslar da sütten çıkmış ak kaşık sayılmaz. İngiliz istihbaratının Soğuk Savaş döneminde devşirdiği eski Sovyet vatandaşlarının çocukları onlar için iyi potansiyel. Rusya burnunun dibinde  sorun istemiyorsa Türk İstihbaratına başvurmalı.

Tatar Diasporası lideri Vefalı Tatar Aktivistten Tataristan’daki katliamı kınama mesajı…

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı neticesinde birçok öğretmen ve öğrencinin hayatını kaybettiği elim vakadan dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz.

Bu menfür saldırı neticesinde hayatlarını kaybeden Rusya Federasyonu vatandaşlarının yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı; yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Rusya Federasyonu'na en içten taziye dileklerimizi sunarız.

Ünver Sel, KTDF Genel Başkanı, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı, Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı

.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Twitter'da takip edin: @oc32oc39 , @dikgazete

Seçilmiş Kaynakça 

https://t.co/Ynr7k2Qw5x

https://t.co/CbltWtx9Z8

http://kazan.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/219933

https://islamansiklopedisi.org.tr/cedidcilik

https://www.tatneft.ru/

https://www.kommersant.ru/doc/4804043

https://tass.ru/proisshestviya/11343113

https://tr.uni24k.com/u/13603/÷

https://tr.sputniknews.com/rusya/202105111044470970-rusyada-ates-acilan-bir-okulun-icinde-patlama-/

https://www.interfax.ru/russia/765404

https://tass.ru/proisshestviya/11349009

https://www.kommersant.ru/doc/4804007#id2052952

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57069954

https://tr.sputniknews.com/rusya/202105121044479822-kazandaki-katliam-hakkinda-bilinenler-kapiyi-iyiden-iyiye-zorladi/

https://www.gzt.com/video/jurnalist/tataristanda-okula-silahli-saldiri-9-olu-12-yarali-2191095?utm_source=twitter-jurnalist&utm_campaign=twitter-jurnalist&utm_medium=twitter-jurnalist

https://tele1.com.tr/kazanda-okula-silahli-saldiri-9-kisi-hayatini-kaybetti-388854/amp/

https://www.birgun.net/amp/haber/tataristan-in-baskenti-kazan-da-okula-silahli-saldiri-9-olu-344330?__twitter_impression=true

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tataristan-daki-bir-okulda-duzenlenen-silahli-saldirida-9-kisi-hayatini-kaybetti/2236681

https://www.haberstrateji.com/rusyada-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var/

https://tr.euronews.com/amp/2021/05/11/tataristan-da-okula-silahl-sald-r-8-ogrenci-ve-1-ogretmen-hayat-n-kaybetti?__twitter_impression=true

https://shaimiev.tatarstan.ru/eng/news/view/74419

https://tass.ru/eng/level2.html?NewsID=14762979&PageNum=0

https://www.aljazeera.com/opinions/2014/3/15/crimea-crisis-the-tatarstan-factor/

https://www.tataristangezi.com/2019/03/29/kazan-havaalanina-londrada-odul/

https://skytraxratings.com/the-first-airports-in-russia-to-be-certified-with-the-5-star-covid-19-safety-rating

https://www.airnewstimes.com/icao-nedir-ve-baslica-gorevleri-nelerdir-17015-haberi.html

https://www.kabseating.com/vehicle

https://alabuga.ru/

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Her türlü yorum, editör onayı gerekmeden anında yayınlanır. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlâka ve dini değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, yorum sahibine ya da içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Talep edildiğinde "IP no" ilgili mercilerle paylaşılır. Kısa yorumlarınızı, sayfa yenilenme süresi dolmadan “yorum gönder” butonuna tıklayıp kaydetmelisiniz; uzun yorumların, farklı sayfada yazılıp, kopyala-yapıştır şeklinde eklenmesi sayfa yenilenmesi halinde oluşan kayıpları önleyecektir.
Avatar
Ali COŞAR 2021-05-15 22:40:42

İlginç bir yazı. Eline sağlık dostum ömür bey


sanalbasin.com üyesidir