- haberler son dakika
E. Yb. Halil Mert
E. Yb. Halil Mert
Emekli Yarbay, Strateji ve Yönetim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
1. Dünya Savaşı devam ediyor! Filistin Cephesi’nde son durum ve Mescid-i Aksâ’nın hatırlatması gerekenler..
1. Dünya Savaşı devam ediyor. Filistin Cephesi'nde son durum Mescid-i Aksâ'nın Hatırlatması Gerekenler.. Tanımlar bizim değil. Geleneksel, Devlet; ebed-müddet mefkûremizi kaybetmişiz. Öyle bir durumdayız ki, son 200 yılda muazzam...
Geleceğimizi aydınlatacak ışık: CEDÎDCİLİK
Geleceğimizi aydınlatacak ışık: CEDÎDCİLİK  ve  Hâlen devam eden Mücâdele Bu kez uzatmayacağım. Merak edenler dipnottan CEDÎDCİLİK (Yenilik) HÂREKETİ ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. (1,2) CEDÎDCİLİK bir...
Türkçülük Günü’nün ardından..
Yaşananlar, Hatırlananlar, Dış Mihraklı Tanımlar ve Kavgalar.. 3 Mayıs Türkçülük Günü… Yıl 1944… Yeni rejim yeni bir Türk yaratmaya kararlı olduğu için, Türk'ün aslına bağlı olanlar Türkçü, Irkçı, Turancı olarak suçlandılar....
Haçlı’nın bölgemizdeki taşeronları: Ermeni + PKK, Yunan, BAE vs. vs.
-Haçlı'nın bölgemizdeki taşeronları: Ermeni (Ermenistan+PKK), Yunanistan, BAE vs.vs.vs… ABD, Ermeni Katliamı'nı söylemiş. Karar alabilirmiş. Falan filan.. Yorumları izliyorum. Kaşarlaşmış, eski büyükelçiler, 'itidalli olmak...
Ukrayna - Rusya gerginliğinde Türkiye neden arabulucu değil!
Birinci Dünya Savaşı devam ediyor!.. Suriye, Ukrayna, Kafkasya Cepheleri'nde son durum… Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerini hatırlar mısınız? Türk Devleti'nin katıldığı cepheler. Elbette başka cepheleri de vardı. A) TAARRUZ...
Kuşatmadan kurtulma çârelerimiz ve çözüm zannettiklerimiz
500 yıldır emperyalizmin örgütleyicisi, insanlığın başının belâsı, Güneş Batmayan İmparatorluk diye kabul ettirilen, adı da Birleşik Krallık olmasına rağmen, 'Demokrasinin Beşiği” diye insanlığın aldatıldığı, şimdilerde...
Çözüm: Güçlü ve Büyük TÜRKİYE
Yunanistan.. Batı'nın elleriyle Türk Katliamı yaparak kurdurduğu, şımarttığı, Anadolu'nun işgâline dahî gönderdiği kukla ve maşa devlet. ... Artık gerçek çözümü konuşalım. GÜÇLÜ, BÜYÜK, COĞRAFYASINDA VE DÜNYADA ETKİN...
Sorun sadece 103 Amiral değil!..
 Millî Cephe Karşıtları:  FETÖ Mezunu Siyâsiler, Batıcı ve İşbirlikçi sözde Kemalistler, Din Maskeli Kraliçe'nin ve ABD'nin Adamları… Tertemiz fıtratlı fedâkâr insanımızı ötekileştirilerek kamplara ayırmaya çalışıyorlar....
15 Temmuz… Vicdân, Direniş, Diriliş, Tanımlama, Karşılık, Kamçı, Yol gösterici…
15 TEMMUZ…  VİCDÂN, DİRENİŞ, DİRİLİŞ, TANIMLAMA, KARŞILIK, KAMÇI, YOL GÖSTERİCİ…  15 Temmuz… Bir dönemeç… Millî direncin, örgütsüz, plansız, adetâ Sevk-i İlâhî ile emperyalizme karşı gösterdiği tepki. Büyük...
Târihi sürecin öğrettiği: Devlet Ebed-Müddet, ya da “Ya Devlet başa, Ya kuzgun leşe”…
Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş Millet veya Milletler Topluluğu'nun oluşturduğu tüzel varlıktır. Devletin Unsurları ise; İnsan Unsuru: Halk ya da Millet unsuru da diyebiliriz. Belirli bir alanda...
Târihi sürecin öğrettiği: Düşmanı tanımak…
İnsanlara etrafında birleşilecek temelleri ve değerleri öğretmek yeter mi? Hayır!.. Bir topluma düşmanı da öğretmezseniz, göstermezseniz rehâvet başlar. Bugün Türkiye ve İslâm Dünyası'nın en büyük sorunlarından biri, ya düşman...
Târihi sürecin öğrettiği: Birlik, güç ve zorla olur!
Dünyanın büyük Milletlerini inceleyiniz. Büyük devletlerine bakınız. Nasıl büyük oldular? Büyük Milletler, tarihin eski devirlerinde ruğ, boy, beylik, hanlık vd. halinde yaşıyorlardı. Meselâ aynı yıllarda belki 10 tane Türk Devleti vardı. ...
Teklifler… Teröre karşı tek yürek ve medeniyet coğrafyasında birlik
Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti.. İttihâd için ümitle bekleyen Ümmet-i Muhammed… Ve Mazlum İnsanlık… Vatanın Bütünlüğü, İmânın Muhâfazası, Milletin Selâmeti, Devletimizin Bekâsı için dimdik duran Muhterem Gönüldaşlar… Yıllardır...
Teröre karşı tek yürek ve medeniyet coğrafyasında birlik çağrısı
KIZILELMA PLATFORMU/KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU -TERÖRE KARŞI TEKYÜREK VE MEDENİYET COĞRAFYASINDA BİRLİK ÇAĞRISI- KONULU BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti.. İttihâd için ümitle bekleyen...
Devletin Çivisi-1 “Bakılmayan telefonlar ve genel görgüye yakışmayan davranışlar”
Devlet deyince anarşist birileri hemen, 'katil devlet!”, 'derin devlet” gibi tanımı ve halkımızda karşılığı olmayan, ancak entel-dantel birilerince dillenen, işbirlikçi ihânetçe süslenen sözlerle devleti küçültmeye, rencide...
Sıfırların önünde ‘1’ ya da tren katarına lokomotif olmak!..
Yugoslavya'da 1939 yılında Boşnak Müslümanlar bir İlmihâl bastırmışlar. 'Türklüğün Şartları?” - Kelime-i Şehâdet, Namaz, Zekât, Oruç, Hac.. 'İslâm'ın Şartları” diye bunları öğrettiler değil mi çocukken. ...
Aldatılan coğrafya, yok edilen medeniyet ve katliamlar
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne.. Coğrafyanın her yerinde soydaşlarımız ve dindaşlarımız var. Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun en geniş topraklarıyla, şimdiki Bağımsız ve Özerk Türk Devletleri'nin haritalarını birleştirin. ...
Gerçek bir muharebe sahası ve Küresel Güç, Sosyal Medya
Sosyal Medya.. En etkin propaganda araçlarından biri. En etkin, algı oluşturma, insanları yönlendirme araçlarından biri.. En etkin doğru/yanlış haber yayma, iletme yöntemlerinden biri… Sosyal medya, gerçek bir muharebe sahası. En kötüsü...
Doğu Türkistan Ata Yurdumuz, Târihi ve bugünü… Alınacak dersler!
Doğu Türkistan… "Dünyaya Yayıldığımız Topraklar…" 'Kırım Kazan heder oldu Tuna Kafkas beter oldu Türkistan'da neler oldu İşitmedi kulağımız” -Ziya Gökalp- Doğu Türkistan, yaklaşık 1,8 km² alandan oluşan geniş ancak...
Asrın nîmeti küreselleşme, sosyal ağlar… Özetle; küresel savaş
İnsanlık tarihi, zulüm ile adaletin, iyi ile kötünün, iman ile küfrün, kötü ile kötünün kavgalarıyla dolu. Genel olarak, özünde menfaat ve hırs olan bu kavgalarda gâlip, istisnalar hariç, akıl, bilim, teknoloji, modern silahlara sahip...
İslâm güzeldir… Fitne -Bölücülük- haramdır!
Oğuz Ata, oğullarını etrafına topladı. 'Bana bir ok verin!” dedi. Oku orta yerinden kırdı. Sonra iki ok istedi. İkisini birlikte yine kırdı.. Sonra altı ok istedi. Okları bir araya getirdi. Sıkıca bağladı. Sonra kırmayı denedi. ...
Taassup kördür, ötekileştirme kardeşi düşman eder!
Arşivler açıldıkça, çabalayan insanlar aracılığı ile tarihin gerçeklerinden haberdâr oluyoruz. Bakıyorsunuz, bir taraf ihtişamlı Osmanlı'yı anıyor, diğer taraf yaşanan acıları, İstiklâl Harbi'nde yaşadıklarımızı.. Bir...
Kendini tanı, düşmanı tanı, dik dur!
Dünya Tarihi'ne bakın. İnsanlık, savaşlarla büyümüş.  Elbette çığırtkanlığını yapmıyoruz. Savaş, zorluk, kıtlık, kan ve gözyaşı. Ancak, çare ararken birçok yeni şey bulunmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın gâlibi,...
Hicret, 27 Nisan 2007 Muhtırası! Yeniden Tertiplenme ve “En iyi savunma taarruzdur”
Hicret… Hayat-ı İdâme, güçlenme, görevi ifâ, yeniden tertiplenme için gerekli tüm çalışmaların yapılması.. Hicret, yeni bir yurt, yeni bir duruş, yenilenen mücâdele şekli ve teşkilâtlanması… Nahl-110; Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye...
Partisiz Cumhurbaşkanı mı? Nerede? Ne zaman? Ve AKPARTİ’ye diyecekler!
Türkiyemiz… Kore, Türkmenistan vb. gibi izole yaşamıyor.  Yaşayamaz da.. Dünyanın en büyük Medeniyet Devletlerinden birinin, Osmanlı'nın doğrudan mirasçısı.. 100 yıl bu mirâsı reddetmeyi denedi.  Hayır!..  Ezelî düşmanları...
Milletimizin temel değeri: Ordu Millet
Binlerce yıllık tarihimizden gelen Millî Mirastır değerlerimiz.  Dört temel değer oluşmuş. Din. İslâm… Millet. Töre, örf ve geleneklerimiz… Vatan. Şehid kanı, yetim malıdır…  Devlet. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe… Bu...
Millî Çözüm arayışlarına, medeniyet coğrafyamızın entegrasyonu
Türk Tarihi'ne bakınız!.. Zaferlerle dolu… Gülümüz SAV'den önce de İslâm Ahlâkı ile yaşamış bir millet Türk Milleti. Puta tapmamış, tek Tanrı'ya inanmış. Yaşadığı coğrafyada düşman sâdece Çin var. Rus diye bir...
Barış, güçle dâim olur! Tâkibi ve teminâtı şarttır
Karabağ Savaşı, Azerbaycan TSK'nin kesin ve ezici zaferi sonucu yapılan bir anlaşma ile bitti. Anlaşmanın tarafları, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya… Bu anlaşma ile Ermenistan, işgâl ettiği Karabağ'dan çıkacak. Hankendi ve çevresinde...
Azerbaycan Türk Ordusu Zaferi ve Sonuçlar
Turan Coğrafyası'na bakınız! Türkiye'miz baş, Azerbaycan boyun, Türkistan, Altay, Yakut, Afganistan vd. gövdedir.  Stalin'in Zengezur Koridoru'nu Azerbaycan'dan alıp, Ermenistan'a vermesi ile Nahçivan'la Azerbaycan...
Uyanış Basamakları: Sakarya.. Kıbrıs.. Karabağ..
Uyanış gerek!.. Uyanışa vesile olmak gerek… Uyanmadan ayağa kalkılır mı? Ayakta kalmak için güçlü olmak gerekmez mi? Ya güçlü olmak için.. Birlik olmak gerekmez mi? Birlik için mâziden ders almak gerekmez mi? Aziz Milletim!.. 'Girmeden...


sanalbasin.com üyesidir