E. Yb. Halil Mert
E. Yb. Halil Mert
Emekli Yarbay, Strateji ve Yönetim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Teklifler… Teröre karşı tek yürek ve medeniyet coğrafyasında birlik
Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti.. İttihâd için ümitle bekleyen Ümmet-i Muhammed… Ve Mazlum İnsanlık… Vatanın Bütünlüğü, İmânın Muhâfazası, Milletin Selâmeti, Devletimizin Bekâsı için dimdik duran Muhterem Gönüldaşlar… Yıllardır...
Teröre karşı tek yürek ve medeniyet coğrafyasında birlik çağrısı
KIZILELMA PLATFORMU/KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU -TERÖRE KARŞI TEKYÜREK VE MEDENİYET COĞRAFYASINDA BİRLİK ÇAĞRISI- KONULU BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti.. İttihâd için ümitle bekleyen...
Devletin Çivisi-1 “Bakılmayan telefonlar ve genel görgüye yakışmayan davranışlar”
Devlet deyince anarşist birileri hemen, 'katil devlet!”, 'derin devlet” gibi tanımı ve halkımızda karşılığı olmayan, ancak entel-dantel birilerince dillenen, işbirlikçi ihânetçe süslenen sözlerle devleti küçültmeye, rencide...
Sıfırların önünde ‘1’ ya da tren katarına lokomotif olmak!..
Yugoslavya'da 1939 yılında Boşnak Müslümanlar bir İlmihâl bastırmışlar. 'Türklüğün Şartları?” - Kelime-i Şehâdet, Namaz, Zekât, Oruç, Hac.. 'İslâm'ın Şartları” diye bunları öğrettiler değil mi çocukken. ...
Aldatılan coğrafya, yok edilen medeniyet ve katliamlar
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne.. Coğrafyanın her yerinde soydaşlarımız ve dindaşlarımız var. Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun en geniş topraklarıyla, şimdiki Bağımsız ve Özerk Türk Devletleri'nin haritalarını birleştirin. ...
Gerçek bir muharebe sahası ve Küresel Güç, Sosyal Medya
Sosyal Medya.. En etkin propaganda araçlarından biri. En etkin, algı oluşturma, insanları yönlendirme araçlarından biri.. En etkin doğru/yanlış haber yayma, iletme yöntemlerinden biri… Sosyal medya, gerçek bir muharebe sahası. En kötüsü...
Doğu Türkistan Ata Yurdumuz, Târihi ve bugünü… Alınacak dersler!
Doğu Türkistan… "Dünyaya Yayıldığımız Topraklar…" 'Kırım Kazan heder oldu Tuna Kafkas beter oldu Türkistan'da neler oldu İşitmedi kulağımız” -Ziya Gökalp- Doğu Türkistan, yaklaşık 1,8 km² alandan oluşan geniş ancak...
Asrın nîmeti küreselleşme, sosyal ağlar… Özetle; küresel savaş
İnsanlık tarihi, zulüm ile adaletin, iyi ile kötünün, iman ile küfrün, kötü ile kötünün kavgalarıyla dolu. Genel olarak, özünde menfaat ve hırs olan bu kavgalarda gâlip, istisnalar hariç, akıl, bilim, teknoloji, modern silahlara sahip...
İslâm güzeldir… Fitne -Bölücülük- haramdır!
Oğuz Ata, oğullarını etrafına topladı. 'Bana bir ok verin!” dedi. Oku orta yerinden kırdı. Sonra iki ok istedi. İkisini birlikte yine kırdı.. Sonra altı ok istedi. Okları bir araya getirdi. Sıkıca bağladı. Sonra kırmayı denedi. ...
Taassup kördür, ötekileştirme kardeşi düşman eder!
Arşivler açıldıkça, çabalayan insanlar aracılığı ile tarihin gerçeklerinden haberdâr oluyoruz. Bakıyorsunuz, bir taraf ihtişamlı Osmanlı'yı anıyor, diğer taraf yaşanan acıları, İstiklâl Harbi'nde yaşadıklarımızı.. Bir...
Kendini tanı, düşmanı tanı, dik dur!
Dünya Tarihi'ne bakın. İnsanlık, savaşlarla büyümüş.  Elbette çığırtkanlığını yapmıyoruz. Savaş, zorluk, kıtlık, kan ve gözyaşı. Ancak, çare ararken birçok yeni şey bulunmuş. Birinci Dünya Savaşı'nın gâlibi,...
Hicret, 27 Nisan 2007 Muhtırası! Yeniden Tertiplenme ve “En iyi savunma taarruzdur”
Hicret… Hayat-ı İdâme, güçlenme, görevi ifâ, yeniden tertiplenme için gerekli tüm çalışmaların yapılması.. Hicret, yeni bir yurt, yeni bir duruş, yenilenen mücâdele şekli ve teşkilâtlanması… Nahl-110; Sonra gerçekten Rabbin, işkenceye...
Partisiz Cumhurbaşkanı mı? Nerede? Ne zaman? Ve AKPARTİ’ye diyecekler!
Türkiyemiz… Kore, Türkmenistan vb. gibi izole yaşamıyor.  Yaşayamaz da.. Dünyanın en büyük Medeniyet Devletlerinden birinin, Osmanlı'nın doğrudan mirasçısı.. 100 yıl bu mirâsı reddetmeyi denedi.  Hayır!..  Ezelî düşmanları...
Milletimizin temel değeri: Ordu Millet
Binlerce yıllık tarihimizden gelen Millî Mirastır değerlerimiz.  Dört temel değer oluşmuş. Din. İslâm… Millet. Töre, örf ve geleneklerimiz… Vatan. Şehid kanı, yetim malıdır…  Devlet. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe… Bu...
Millî Çözüm arayışlarına, medeniyet coğrafyamızın entegrasyonu
Türk Tarihi'ne bakınız!.. Zaferlerle dolu… Gülümüz SAV'den önce de İslâm Ahlâkı ile yaşamış bir millet Türk Milleti. Puta tapmamış, tek Tanrı'ya inanmış. Yaşadığı coğrafyada düşman sâdece Çin var. Rus diye bir...
Barış, güçle dâim olur! Tâkibi ve teminâtı şarttır
Karabağ Savaşı, Azerbaycan TSK'nin kesin ve ezici zaferi sonucu yapılan bir anlaşma ile bitti. Anlaşmanın tarafları, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya… Bu anlaşma ile Ermenistan, işgâl ettiği Karabağ'dan çıkacak. Hankendi ve çevresinde...
Azerbaycan Türk Ordusu Zaferi ve Sonuçlar
Turan Coğrafyası'na bakınız! Türkiye'miz baş, Azerbaycan boyun, Türkistan, Altay, Yakut, Afganistan vd. gövdedir.  Stalin'in Zengezur Koridoru'nu Azerbaycan'dan alıp, Ermenistan'a vermesi ile Nahçivan'la Azerbaycan...
Uyanış Basamakları: Sakarya.. Kıbrıs.. Karabağ..
Uyanış gerek!.. Uyanışa vesile olmak gerek… Uyanmadan ayağa kalkılır mı? Ayakta kalmak için güçlü olmak gerekmez mi? Ya güçlü olmak için.. Birlik olmak gerekmez mi? Birlik için mâziden ders almak gerekmez mi? Aziz Milletim!.. 'Girmeden...
Millî Birliğimize düşman unsurlar ve hâl tarzlarımız
Genel Türk Tarihi'ne bakın. Kardeş kavgalarıyla dolu maâlesef. Ya İslâm Tarihi? İslâm Tarihi'nde durum çok daha kötü.. Mâlumlarınız, sosyal medya en etkin okul oldu. Bilen de yazıyor, söylüyor. Bilmeyen de. Diyorsunuz ki, 'Fitneyi...
Bir gönül hikâyesi: ASRİAD
Değerli Dostlar!.. Size hep ülke gündemi, çevre, medeniyet coğrafyamız, Ümmet-i Muhammed'in İttihâdı, Türk Birliğinin İhyâsı gibi konularda yazdım. Esasında bu konuların tam da orta yerinde; İhlâs, Sâmimiyet, Sadâkat,  Fedâkarlık,...
Libya'da, Suriye'de, Irak'tayız, Akdeniz'de, Azerbaycan'dayız! Türlü oyunlardan bu günlere...
SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE YAKIN TARİHİMİZDEN BAKIŞ Aziz Milletim!.. Bu günü anlamak için YAKIN TARİHİ doğru analiz etmek gerekir. 200 yıldır, milletimiz ve devletimiz büyük çalkantılardan, emperyalizmin türlü oyunlarından bu günlere...
Türkiye ve Azerbaycan… Ateşkes tuzağından kurtulunmalı!..
Ateşkes… 30 yıldır ateşi biz kestik… Biz öldürüldük, tecâvüze uğradık… Bosna'da, Karabağ'da… Öncesinde yıllarca Kıbrıs'ta… Emperyalizm, topraklarımızda uydu devletler kurdu. Tıpkı şimdi Kürdistan kurmak istiyor...
Karabağ Harekâtı: Hedef, Nahcivan ile birleşmek olmalıdır!
Büyük Selçuklu'dan sonra maâlesef, Kafkasya, Hazar Bölgesi, büyük toplanma bölgemiz Horasan başta olmak üzere, Doğu ve Kuzey Türklüğü ile Batı Türklüğü (Osmanlı) arasındaki ilişkiler zayıfladı. Bundan en çok mağdur olanlar...
Kızılelma Platformu ve Kardeşinle Ol Türkiye Grubu basın açıklaması
Açıklamaya Katkı veren ve imza koyan STK Aşağıdadır. Kengeş Eğitim ve Yardımlaşma Derneği KAFKASDER Çeçen Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Türkistan Elleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İsmail Gaspıralı...
Erdoğan’a düşmanlığın arkasındaki gerçek hedef Büyük Türkiye
Güçlü ve Büyük Türkiye… Olur mu? Elbette olur… Hunlar'la, Göktürkler'le, Cengiz Han'la, Atilla'yla, Altınordu'yla, Selçuklu'yla, Osmanlı'yla kurulan Büyük Dünya Devletleri yeniden kurulur mu? Elbette kurulur…...
Akdeniz, Akdeniz.. Gelen düşman değil! Biziz..
Akdeniz'de ne mi oluyor? 'Hasta Adam” gözünü açtı, ayağa kalktı, yürümeye başladı, kendisini öldürmeye çalışanlardan çaldıklarını istiyor.  Emperyalist güçler ve köleleri -kendi halklarına ve dindaşlarına ihânet...
Kışla'daki subaya, Cami’deki hocaya, Mektep’teki öğretmene ve medyaya sahip çık!
KIŞLA/SUBAY, CAMİ/HOCA, MEKTEP/ÖĞRETMEN Milletimizin aileden sonra üç eğitim kurumu olmuş, bu kurumlarda hizmet edenlere fevkalâde hürmet edilmiştir. Hangi kurumlar bunlar? Cami, Kışla, Mektep… Yani; Dînî müesseseler, Silahlı Kuvvetler...
Can Azerbaycan yalnız bırakılamaz!
Hürriyet, asaletin en önde talebidir. Özgürlük, ruhlardan doğar. Özgür yaşamak isteyen toplumlar bunun kavgasını verir, tıpkı Azerbaycan gibi. Azerbayacan'ımız, 1. Dünya Savaşı sonrası Rusya (SSCB) tarafından işgal edildi. Osmanlı'nın...
Akdeniz, Fransa, Yunanistan, Mısır.. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-û salâh!
Akdeniz, Fransa, Yunanistan vs. savaş çıkar mı? Akdeniz'de ne mi oluyor? Hasta Adam gözünü açtı, ayağa kalktı, yürümeye başladı, kendisini öldürmeye çalışanlardan çaldıklarını istiyor.  Emperyalist Güçler ve köleleri -kendi...
Zaferleri ve mâzisi insanlık tarihi ile başlayan Kahraman Türk Ordusu…
Zaferleri ve mâzisi insanlık tarihi ile başlayan Kahraman Türk Ordusu '30 Ağustos Taarruzu ve Zaferi” kutlu olsun! Tarihte süreklilik vardır.  Ne birilerinin ifade ettiği gibi Osmanlı'da her şey mükemmeldi. Ne de birilerinin söylediği...


sanalbasin.com üyesidir