- haberler son dakika
E. Yb. Halil Mert
E. Yb. Halil Mert
Emekli Yarbay, Strateji ve Yönetim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Afganistan, Tunus, Suriye.. Aslında neler oluyor? İngiltere ile ABD’nin maksadı ve çözüm!
İdeoloji bataklığından ne gerçekler görünür ne doğrular ne de Millî Menfaatler… Mâhiyetine bakmaksızın ideolojiler artık toplumsal narkoz hâlini aldı. İdeolojiler, siyâset, tarikat, cemaat, işbirlikçi kolaycılık, emperyalizme itaat...
Saf tamahkâr, Hâin sahtekâr… Gelsin 15 Temmuzlar!..
Bir atasözü var. 'En iyi tamahkârla sahtekâr anlaşır.” diye… Nedir tamahkâr? Mal, para vb. aşırı derecede istek duyan kimse, açgözlü. Bunu yaparken de asıl amacı çalışmadan yorulmadan, kolay ve kestirme yoldan elde etmek… Sahtekâr?...
15 Temmuz ya da ‘Mescid-i Dırar!’
Ders almadığımız, Emr-i İlâhi'yi dinlemediğimizde gelinen nokta: 15 Temmuz ya da 'Mescid-i Dırar!” Geçtiğimiz Cuma günü 'Hutbe”de 'Mescid-i Dırar ve Münafıklar” anlatıldı. Tekrar hatırlatarak başlamak istiyorum....
Tarihin ve coğrafyanın tahlîli ve Afganistan önerileri
Afganistan'dan kötü haberler geliyor. ABD, İngiltere ve Müttefikleri çekiliyor. Yerini kim alacak? Kâbil Havaalanı'nın emniyetini TSK alacak. Anlaşma sağlanırsa tabiî… Türkiye, 'Pakistan benimle hareket ederse ve ABD destek verirse...
Herkesin Dinimiz, Millet ve Devlete karşı sorumlulukları vardır!
'Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez.” (Rad-11) Bir kavmin, Milletin hatta devletin durumu nasıl değişir? Çok basit.. Fertler tutumlarını, duruşlarını ve davranışlarını değiştirirlerse...
Devletsiz düzen olur mu?
 'Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye DEVLET ADAMI denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi.” demiş George Pompidou. Türkiye neresi?  Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi şartlarda,...
Devletin Çivisi… Süleyman Soylu neden hedef?
Türkiye, kâdim devlet geleneği olup değerler sistemi mahvedilen büyük bir ülke… Ülke, ideoloji bataklıklarına sokulmuş.  Her ideolojiyi kurtarıcı olarak dayatanlar, Aziz Türk Milleti'nin büyük tarihinden gelen hiçbir değere itibar...
Emperyalizmin en büyük silahı: Cehâlet, Putlaştırma, Ötekileştirme
Cehâlet, emperyalistlerin ve egemen sınıfların kullandıkları en büyük silahtır. Son 300 yılda Müslüman Halklara bakınız. İlmin tanımını yapamadıkları gibi cehâletin de tanımını yapamamışlardır. Düşünün ki, Fen, Matematik ve...
1. Dünya Savaşı devam ediyor! Filistin Cephesi’nde son durum ve Mescid-i Aksâ’nın hatırlatması gerekenler..
1. Dünya Savaşı devam ediyor. Filistin Cephesi'nde son durum Mescid-i Aksâ'nın Hatırlatması Gerekenler.. Tanımlar bizim değil. Geleneksel, Devlet; ebed-müddet mefkûremizi kaybetmişiz. Öyle bir durumdayız ki, son 200 yılda muazzam...
Geleceğimizi aydınlatacak ışık: CEDÎDCİLİK
Geleceğimizi aydınlatacak ışık: CEDÎDCİLİK  ve  Hâlen devam eden Mücâdele Bu kez uzatmayacağım. Merak edenler dipnottan CEDÎDCİLİK (Yenilik) HÂREKETİ ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. (1,2) CEDÎDCİLİK bir...
Türkçülük Günü’nün ardından..
Yaşananlar, Hatırlananlar, Dış Mihraklı Tanımlar ve Kavgalar.. 3 Mayıs Türkçülük Günü… Yıl 1944… Yeni rejim yeni bir Türk yaratmaya kararlı olduğu için, Türk'ün aslına bağlı olanlar Türkçü, Irkçı, Turancı olarak suçlandılar....
Haçlı’nın bölgemizdeki taşeronları: Ermeni + PKK, Yunan, BAE vs. vs.
-Haçlı'nın bölgemizdeki taşeronları: Ermeni (Ermenistan+PKK), Yunanistan, BAE vs.vs.vs… ABD, Ermeni Katliamı'nı söylemiş. Karar alabilirmiş. Falan filan.. Yorumları izliyorum. Kaşarlaşmış, eski büyükelçiler, 'itidalli olmak...
Ukrayna - Rusya gerginliğinde Türkiye neden arabulucu değil!
Birinci Dünya Savaşı devam ediyor!.. Suriye, Ukrayna, Kafkasya Cepheleri'nde son durum… Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerini hatırlar mısınız? Türk Devleti'nin katıldığı cepheler. Elbette başka cepheleri de vardı. A) TAARRUZ...
Kuşatmadan kurtulma çârelerimiz ve çözüm zannettiklerimiz
500 yıldır emperyalizmin örgütleyicisi, insanlığın başının belâsı, Güneş Batmayan İmparatorluk diye kabul ettirilen, adı da Birleşik Krallık olmasına rağmen, 'Demokrasinin Beşiği” diye insanlığın aldatıldığı, şimdilerde...
Çözüm: Güçlü ve Büyük TÜRKİYE
Yunanistan.. Batı'nın elleriyle Türk Katliamı yaparak kurdurduğu, şımarttığı, Anadolu'nun işgâline dahî gönderdiği kukla ve maşa devlet. ... Artık gerçek çözümü konuşalım. GÜÇLÜ, BÜYÜK, COĞRAFYASINDA VE DÜNYADA ETKİN...
Sorun sadece 103 Amiral değil!..
 Millî Cephe Karşıtları:  FETÖ Mezunu Siyâsiler, Batıcı ve İşbirlikçi sözde Kemalistler, Din Maskeli Kraliçe'nin ve ABD'nin Adamları… Tertemiz fıtratlı fedâkâr insanımızı ötekileştirilerek kamplara ayırmaya çalışıyorlar....
15 Temmuz… Vicdân, Direniş, Diriliş, Tanımlama, Karşılık, Kamçı, Yol gösterici…
15 TEMMUZ…  VİCDÂN, DİRENİŞ, DİRİLİŞ, TANIMLAMA, KARŞILIK, KAMÇI, YOL GÖSTERİCİ…  15 Temmuz… Bir dönemeç… Millî direncin, örgütsüz, plansız, adetâ Sevk-i İlâhî ile emperyalizme karşı gösterdiği tepki. Büyük...
Târihi sürecin öğrettiği: Devlet Ebed-Müddet, ya da “Ya Devlet başa, Ya kuzgun leşe”…
Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş Millet veya Milletler Topluluğu'nun oluşturduğu tüzel varlıktır. Devletin Unsurları ise; İnsan Unsuru: Halk ya da Millet unsuru da diyebiliriz. Belirli bir alanda...
Târihi sürecin öğrettiği: Düşmanı tanımak…
İnsanlara etrafında birleşilecek temelleri ve değerleri öğretmek yeter mi? Hayır!.. Bir topluma düşmanı da öğretmezseniz, göstermezseniz rehâvet başlar. Bugün Türkiye ve İslâm Dünyası'nın en büyük sorunlarından biri, ya düşman...
Târihi sürecin öğrettiği: Birlik, güç ve zorla olur!
Dünyanın büyük Milletlerini inceleyiniz. Büyük devletlerine bakınız. Nasıl büyük oldular? Büyük Milletler, tarihin eski devirlerinde ruğ, boy, beylik, hanlık vd. halinde yaşıyorlardı. Meselâ aynı yıllarda belki 10 tane Türk Devleti vardı. ...
Teklifler… Teröre karşı tek yürek ve medeniyet coğrafyasında birlik
Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti.. İttihâd için ümitle bekleyen Ümmet-i Muhammed… Ve Mazlum İnsanlık… Vatanın Bütünlüğü, İmânın Muhâfazası, Milletin Selâmeti, Devletimizin Bekâsı için dimdik duran Muhterem Gönüldaşlar… Yıllardır...
Teröre karşı tek yürek ve medeniyet coğrafyasında birlik çağrısı
KIZILELMA PLATFORMU/KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU -TERÖRE KARŞI TEKYÜREK VE MEDENİYET COĞRAFYASINDA BİRLİK ÇAĞRISI- KONULU BASIN AÇIKLAMASI Değerli Basın Mensupları, Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti.. İttihâd için ümitle bekleyen...
Devletin Çivisi-1 “Bakılmayan telefonlar ve genel görgüye yakışmayan davranışlar”
Devlet deyince anarşist birileri hemen, 'katil devlet!”, 'derin devlet” gibi tanımı ve halkımızda karşılığı olmayan, ancak entel-dantel birilerince dillenen, işbirlikçi ihânetçe süslenen sözlerle devleti küçültmeye, rencide...
Sıfırların önünde ‘1’ ya da tren katarına lokomotif olmak!..
Yugoslavya'da 1939 yılında Boşnak Müslümanlar bir İlmihâl bastırmışlar. 'Türklüğün Şartları?” - Kelime-i Şehâdet, Namaz, Zekât, Oruç, Hac.. 'İslâm'ın Şartları” diye bunları öğrettiler değil mi çocukken. ...
Aldatılan coğrafya, yok edilen medeniyet ve katliamlar
Adriyatik'ten Çin Seddi'ne.. Coğrafyanın her yerinde soydaşlarımız ve dindaşlarımız var. Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun en geniş topraklarıyla, şimdiki Bağımsız ve Özerk Türk Devletleri'nin haritalarını birleştirin. ...
Gerçek bir muharebe sahası ve Küresel Güç, Sosyal Medya
Sosyal Medya.. En etkin propaganda araçlarından biri. En etkin, algı oluşturma, insanları yönlendirme araçlarından biri.. En etkin doğru/yanlış haber yayma, iletme yöntemlerinden biri… Sosyal medya, gerçek bir muharebe sahası. En kötüsü...
Doğu Türkistan Ata Yurdumuz, Târihi ve bugünü… Alınacak dersler!
Doğu Türkistan… "Dünyaya Yayıldığımız Topraklar…" 'Kırım Kazan heder oldu Tuna Kafkas beter oldu Türkistan'da neler oldu İşitmedi kulağımız” -Ziya Gökalp- Doğu Türkistan, yaklaşık 1,8 km² alandan oluşan geniş ancak...
Asrın nîmeti küreselleşme, sosyal ağlar… Özetle; küresel savaş
İnsanlık tarihi, zulüm ile adaletin, iyi ile kötünün, iman ile küfrün, kötü ile kötünün kavgalarıyla dolu. Genel olarak, özünde menfaat ve hırs olan bu kavgalarda gâlip, istisnalar hariç, akıl, bilim, teknoloji, modern silahlara sahip...
İslâm güzeldir… Fitne -Bölücülük- haramdır!
Oğuz Ata, oğullarını etrafına topladı. 'Bana bir ok verin!” dedi. Oku orta yerinden kırdı. Sonra iki ok istedi. İkisini birlikte yine kırdı.. Sonra altı ok istedi. Okları bir araya getirdi. Sıkıca bağladı. Sonra kırmayı denedi. ...
Taassup kördür, ötekileştirme kardeşi düşman eder!
Arşivler açıldıkça, çabalayan insanlar aracılığı ile tarihin gerçeklerinden haberdâr oluyoruz. Bakıyorsunuz, bir taraf ihtişamlı Osmanlı'yı anıyor, diğer taraf yaşanan acıları, İstiklâl Harbi'nde yaşadıklarımızı.. Bir...


sanalbasin.com üyesidir