Halil Emrah Macit
Halil Emrah Macit
Yazarın Makaleleri
Sır diye bir şey kalmadı
Öncelikle 'Akıllı Tasarım Nedir?” sorusuyla başlayalım. Akıllı tasarım, evrimin gayesel bir içerik taşıdığını iddia eden 'evrimsel” bir yaklaşımdır.  Canlı genomlarındaki bilginin kökeninin ancak tasarımla açıklanabileceğini...
Maddede kurtarılan milletin ruhta batırılışı
Can kayıplarının, acı hatıraların ve büyük travmaların ardından toplumlarda yeni durumlara ayak uydurabilmek ve değişiklikleri kabul edip içselleştirebilmek sanıldığı kadar kolay değil!  Yeni bağlantılar ve projeler için gereken...
1 Kitap... 1 Film...
Diğer adı ‘Gayriresmi Diplomasi' (Track II Diplomacy) de olan Politik Psikoloji, ‘Disiplinlerarası ve Çözüm Odaklı' olarak siyasi partilerin seçmen ve lider davranışlarını, grup dinamiği, kitle psikolojisi gibi konuları merkeze...
Terörün psikolojik kaynakları
Her insan ortalama bir 'benlik” ve 'kişilik” algısına sahiptir ve bu 'benlik” algısı, sembolik olarak diğer insanlarla etkileşimimizden kaynaklanır ve tecessüm eder. Kısacası bizleri belirleyen biraz da diğerleri ile olan...
AKP’nin inşaat takıntısı
Neolitik devrimin kendini duyurmasıyla, insan hayatının örgütlenişinde ve insanın anlam dünyasında meydana gelen radikal değişiklikler, tarihsel dönemeçlerden geçip evrilerek günümüzün post-endüstriyel tüketim toplumuna kadar gelmiştir. ...
Kuş Bakışı Türk Dış Politikası
Bir siyaset bilimci olarak bana, özel yetişmiş kalifiye personeliyle bugün 'Türkiye'nin en ‘kritik' kurumu hangisidir” diye sorarsanız size ‘Dışişleri Bakanlığı' derim.  Özel olarak disiplinler arası bir eğitim...
Hazine yılansız olmaz!
Amerikan Yerli mitolojilerinin yanı sıra Mezopotamya, Mısır, Çin, Japonya, Afrika, ve bütün bir Avrupa halk öykülerinde karşımıza çıkan mutasyona uğramış hayvan ve insan melezleri, hilkat garibeleri, yarı insan yarı boğa canavarlar, köpek...
İntikam soğuk yenen bir yemektir! Kasım Süleymani'ye bedel olarak...
- ABD ve İsrail, Kasım Süleymani'yi şehit edecek kadar akli dengelerini yitirmişse, yakında bedel olarak aynı ayarda bir istihbarat generalinin kellesini vermeye hazır olsun! 1999 yılında dönemin MİT patronu sayın Şenkal Atasagun beyin...
Abbasî vezirinden Vali atanan oğluna Siyasî Nasîhatnâme
Abbasî halifesi Me'mûn'un (v. 218/833) veziri Tahir b. Hüseyin'in (v. 207/822), halife tarafından Rakka ve Mısır valisi olarak atanan oğlu Abdullah'a (v. 230/844) yazdığı mektubun, İslami dönem Arap edebiyatının siyasi mektup...
Shalom Alaykum
Animalizm'de ve Animizm'de; grup içerisinde "Alfa" diye tabir edilen "baskın" karakterdeki kurda meydan okuyan yalnız kurt, bu meydan okuma neticesinde ortaya çıkan mücadeleyi kaybettiğinde yalnızlaşır ve gruptan dışlanıp ötekileştirilerek,...
Anne ben CIA ajanı mıyım?
Felsefeci ve siyaset teorisyeni Gabriel Rockhill'in 'The CIA Reads French Theory: On The Intellectual Labor of Dismantling The Cultural Left” adlı makalesiyle Michel Foucault, Jacques Lacan ve Roland Barthes gibi Fransız aydınlarının isimlerinin...
Gün Sonu Raporu
Fransız sembolist şair ve yazar Paul Valery "Hayatta en hızlı eskiyen şey yeniliktir" derken, günümüzün her gün yaklaşık 500 milyon ‘tweet' ile her an değişen trendlerini kastetmemişti muhtemelen.  Belki sanatsal beğeninin toplumsal...
Vefatının 100. yılında Filibeli Ahmed Hilmi'nin “A'mak-ı Hayal”i
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'yi, vefatının 100. yılında anmak ve bu vesileyle Türk edebiyatına kazandırdığı başyapıtı 'A'mak-ı Hayal” (Hayalin Derinlikleri) üzerine, -konusunun genişliği ve derinliği itibarı ile...
51. Bölge’nin sırrı
ABD'nin büyük oyununu görün! Winston Churchill'in ve Samuel Adams'ın gizli örgütü! Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, On Üç Koloni'nin Büyük Britanya Krallığı'ndan ayrı olarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri...
Bir intihar mektubu
Dünyevi hayatımız, ilkel ölüm içgüdüsü (Thanatos) ile ilkel yaşam içgüdüsü (Eros) arasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak ilerleyen bir karşıtlık, çatışma ve salınım içerisindedir; tıpkı zihnimizde havlayan siyah ve beyaz iki...
Duygu siyaseti ve algı mühendisliğine dair
Duygu Politikaları Aracılığıyla Yeniden Yapılandırılan Sessiz Toplum İlk ABD'li bilgisayar korsanlarından en meşhuru olan Kevin Mitnick adına 2000 yılında gösterime giren bir film yapıldı. Filmde bütün bir sistemi ele geçiren bir...
Greta’nın derin öfkesi!
-Antropomorfizm ve Derin Pagan Öfke- : Yazının başlığı arkadaşlarımın ısrarla izlemem ve takip etmem yönünde öneride bulundukları 'Midnight Sun” adlı dizi ve 'Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Yok oluşumuzun...
An Bilgisi
Sinemanın, hikâye anlatıcı ozanlık rolünü küçümsemeyelim; hatta önemseyelim ama Homeros, Hesidos, Heredot ve Ksenofon gibi tarihçi ve ozanların somut belge ve kaynakları varken ve Sümeroloji halen tam çözülememiş, esrarı bol bir muammayken...
Bölgede asayiş berkemal
Arkasında 604 ölü, 4 bin 152 yaralı ve 2 bin 262 enkaz bırakan '7.2” büyüklüğündeki 23 Ekim 2011 Van Depremi'nin yaraları sarılırken geriye acı hatıralar, yerlerinden yurtlarından olan halk ve unutulmak istenen büyük bir doğal...
Amerikan 'NSA' bizim İçişleri'ne model olabilir mi?
İstanbul SBF'deki öğrencilik yıllarımda Türkiye'nin sayılı uluslararası ilişkiler profesörlerinden Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu'nun ders kontenjanına kabul edilmiş ve ABD uzmanı bir asistanının yaptığı sınavda 'National...


sanalbasin.com üyesidir