- haberler son dakika
Hüseyin Hatemi
Hüseyin Hatemi
Prof. Dr. İTİCÜHF Medeni Hukuk Profesörü... -(İÜHF'den)-
Yazarın Makaleleri
Fatıma
Fâtıma, Resûl-i Ekrem'in (s.a.) soyunu sürdüren kızı, o mübarek varlığın parçası, Nûru Resûl-i Ekrem'in (s.a.) Nûr'undan olan Emîr'ul-Mü'min'în Ali'nin (a.s.) zevcesi, Ehl-i Beyt İmamları'nın annesi,...
Tabiî Hukuk’un İslami açıklaması
Bu açıklama, öz olarak 30. Sure'nin (Rûm) 30. Ayetindedir: Tabiî Hukuk fıtrat dinidir. Dîn-i kayyımdır, evrensel ve temel ilkeleri değişmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.  İmkân bulamadığı veya aklı olmadığı için kabul...
Ne yapmalı?
Erdemli Devlet düzeni (Medîne-i Fâzıla) için sağlıklı, erdemli toplum gerekir.  İsmail Saymaz'ın 'Şehvetiyye Tarikati” kitabındaki dehşet verici oluşum ve görünümler; bir 'toplum kanseri”nin belirtisidir.  Zamanla...
Hukuk devleti düzenini sağlama ödevimiz
İnsan bu ödevini yerine getirip getirmemesi ile de sınanmaktadır. Bu ödevin yerine getirilmesi, İslami terimlerle: emr bil-ma'ruf ve nehy anil-münker ile olur.  Ne var ki neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayıramayan bir kimse, bu ödevini...
Demokratik ve sosyal hukuk devleti
Bizde Batı'dan alınmış terimler birçok inançlı kişiye itici gelir ve güvensizlik doğurur.  Bu sebeple; Hukuk Devleti düzenini istemeyenler de bu güvensizliği körükler. Buna karşılık İslâmi terimler de başkalarında güvensizlik...
Evrensel tabiî hukuk ilkelerinin kaynağı
Evrensel Tabiî Hukuk ilkeleri, demokratik ve sosyal Hukuk Devleti'nin temelidir.  Değilse o düzen Anayasa'da 'Hukuk Devleti” olarak nitelendirilse bile Hukuk Devleti değildir.  Gerçek kişilerden örnek verelim: Cılız, cesaretsiz,...
Sevgisiz hukuk devleti olur mu?
Bu sorunun cevabı bence menfî, olumsuzdur.  Sevgi, insandaki canlılık kuvveti (ruh, canlılık enerjisi) gibidir.  Ölü doğan çocuk, nasıl gelişip olgunlaşamazsa; toplumda sevgi gücü hakim değilse Hukuk...
Ahlâk, hukuktan ayrılır mı?
Başlıktaki soruyu, hareket noktamıza göre olumlu ve olumsuz cevaplandırmamız mümkündür.  Olumlu cevabı verenler şöyle düşünürler:  İlerleme ihtiyacı karşısında ahlâk yetersiz kalır. Bu sebeple önce ahlâkı iktısadî alanın...
Depreme dayanıklı düzen
Hukuk devleti, depreme dayanıklı bir yapı olarak kurulmalıdır.  Bunun için de bir 'toplumsal dönüşüm” şarttır.  Medîne-i Fâzıla (Hukuk Devleti) her şeyden önce 'sağlam kaya” üzerinde kurulmalıdır (Hazret-i İsa...
Hukuk devleti
Hukuk Devleti terimi Almanya'da, Fransız Devrimi sonrasında ve 19. yüzyıl başlarında doğdu.  Bu terimi kullananlar herhalde Fransız Devrimi sloganlarının temelsizliğini, aldatıcılığını, içten olmadığını,...


sanalbasin.com üyesidir