Dr. Begüm Burak
Dr. Begüm Burak
Yazarın Makaleleri
Garabetler: Kahve daveti ve fizikçi “Sosyal Bilimci”
Türk Dil Kurumu'na göre 'garabet”  gariplik, tuhaflık veya yadırganacak garip bir yön olması olarak tanımlanıyor. Garabet kelimesini çarpıcı derecede garip, özellikle rahatsız edici bir şekilde tuhaf olan durumlar için de kullanabiliriz. ...
Post-modern darbe sürecinde totaliter rejim aracı olarak medya
Ünlü siyaset bilimci Ahmet Taner Kışlalı (1939-1999) 'Siyaset Bilimi” isimli kitabında devleti, 'dışarıda ve içeride toplum adına hareket edebilen, bu amaç için güç kullanan, toprağı ve insan unsuruyla birlikte tüm bir ülkeyi...
Zihin gazetemden manşet ve haberler -2
Geçtiğimiz yazıda 'Zihin gazetemden manşet ve haberler” başlığı ile gündeme dair kendi bakış açımdan bir derleme sunmaya çalışmıştım. Bu yazıda da devam edeceğim. Bildiğimiz gibi gündem yine çok yoğun. Yine gerginlik ve maalesef...
Zihin gazetemden manşet ve haberler
2023'e yaklaşırken Türkiye 'şaha kalkmaya” devam ediyor. Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ekranlarda canlı yayında izledik. 'Milli Uzay Programı” halk ile paylaşıldı.  'Yüce Türk milleti 2023 vizyonunun...
Huntington ışığında Türkiye siyasetini okuma denemesi
Bu yazımın temel çıkış noktasını, Türk siyasetinin, içinde bulunduğumuz ekonomik krizler ile şekillenen dönemde, hakim siyasi ve bürokratik aktörlerin eylemlerine bağlı olarak hızla demokrasiden uzaklaştığı argümanı oluşturmaktadır. ...
Toplumu anlamada iki sosyolojik figür: Anthony Giddens ve Manuel Castells
Toplumsal dinamikleri anlamaya yönelik analizler sunan önemli iki düşünür olan Anthony Giddens ve Manuel Castells'e dair kısa bir değerlendirme, bu yazının konusunu oluşturmakta. Günümüzde, Internet ve bilgi teknolojileri, bireyler ve devletler...
Kimlik arayışı bitmez bir yolculuk mu?
Benlik kavramı, her bireyin kendi kişiliği hakkında sahip olduğu zihinsel temsilin inşası ile oluşur. Psikolojik gelişim basamağının önemli aşamalarından olan bireysel kimlik inşası ne zaman başlar ve devamlı sürer mi? Bu meseleler yazımın...
Amerikan Siyaseti ve “Yumuşak Güç”
Yumuşak güç, askeri kuvvet yerine, kültür gibi gücün diğer sert olmayan unsurlarına vurgu yapmaktadır. 'Yumuşak güç”, Joseph S. Nye tarafından yayımlanan 'Liderliğe Zorunluluk: Amerikan Gücünün Değişen Doğası” adlı kitabında...
Sevgi, şefkat ve beyin gelişimi üzerine
Özgün adı, 'Why Love Matters - How Affection Shapes a Baby's Brain?” olan 'Sevgi Neden Önemlidir? -Şefkat Bir Bebeğin Beynini Nasıl Biçimlendirir?” isimli eser Sue Gerhart imzasıyla kitap marketlerdeki yerini geçtiğimiz yıllarda...
Küresel terörün serencamı -2-
IŞİD eylemleri görece azalsa da son yıllarda uluslararası gündemi, küresel terörizm söylemi ile aynı derecede meşgul eden çok fazla konu olmadığı söylenebilir.  2001'de George W. Bush, 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika'nın...
Küresel terörün serencamı
Küresel terör 11 Eylül 2001 yılında ABD'de gerçekleşen 'İkiz Kuleler”e yapılan saldırılar ile dünya gündeminde önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır.  Terörün tanımı üzerinde net bir evrensel antlaşmanın olmadığı...
Habermas, Rasyonalite ve Dil üzerine
Habermas'ın 'kamusal alan” ve 'iletişimsel eylem” kavramları, demokrasi kavramını anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir.  Habermas (1974), iletişimsel eylem teorisine göre, toplum alanlarını iki ana bölüme ayırmıştır;...
Sosyal medya ağları ve toplumsal dinamikler
Sosyal medyanın, özellikle devlet-vatandaş ilişkisindeki değişen dinamikler ile ekonomi ve eğitim sistemlerinin değişen doğası açısından toplum üzerinde giderek artan bir etkisi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. 1980'ler ile birlikte,...
Tarih biliminin “baba”sı Bernard Lewis
Ortadoğu tarihinin önde gelen akademisyenlerinden belki de en önemlisi olan Bernard Lewis (31 Mayıs 1916, Londra - 19 Mayıs 2018, New Jersey), eserleriyle akademide derin bir iz bırakmıştır. İki yıl önce hayata gözlerini yumduğunda 101 yaşındaydı....
Mısır - Türkiye - Ortadoğu üçgeni…
Ortadoğu; Türkiye'yi de kapsayan ve geniş bir alana yayılan, yüzlerce yıl savaş ve istikrarsızlıklarla boğuşmuş ve boğuşmaya devam eden bir coğrafya.  Bölge, 3 semavi dinin ortaya çıktığı yerdir.  Tarımın ve ticaretin...
Salgınlar, Spekülasyonlar ve Tarihsel Evrim
Günümüzden sadece 50 yıl önce, önde gelen iki ABD üniversitesinin bulaşıcı hastalık servislerini kapattığı haberi basında yer almıştı.  Çalıştıkları sorunun çözüldüğünden emin oldukları iddia edilmişti.  İlerleyen...
Küreselleşen dünyada COVID-19 -Koronavirüs- tehdidi
1970'lerin sonu ile birlikte, akademik yazına ve hayatımıza yeni bir kavram girdi: 'Küreselleşme” bir diğer adıyla globalizasyon. Sınırların önemini yitirmesi, karşılıklı bağımlılık (interdependency) olgusunun güç kazanması...
Sosyal medya ağları ve toplum
Gelişen bilgi teknolojileri sayesinde sosyal medya, hemen her bireyin hayatında büyük bir yere sahip.  Özel paylaşımların dışında, politik süreçlere dahil olmak ve bilgi edinmek adına sosyal medya platformları artık kilit öneme sahip....
Muhafazakarlık ideolojisi üzerine
'Muhafazakarlık” kavramı, siyasi literatüre 1789 Fransız Devrimi sonrası girmiştir.  Muhafazakarlığın model ülkesi İngiltere'dir. Çünkü orada toplumsal değişim, tarihin doğal seyrinde yani hiyerarşileri alt-üst etmeden...
Fransa’da neler oluyor?
Fransa'da 4 Aralık'ta Macron'un emeklilik reformuna protesto için düzenlenen gösteriler yüksek katılımla devam ediyor. Grevin ülkede son 34 yılda yaşanan en uzun grev olduğu bilinmekte.  Grevler sebebiyle özellikle Paris'teki...
“Öteki” olan kadının, kendisi olması
Zaman zaman gündemimizin ilk sırasına taşınan 'kadına yönelik şiddet” haberleri toplumda cinsiyet ayrımcılığının en somut göstergesidir.  Kültürel olarak ikincil konumda olan kadınlar erkek egemen hayatta evlilik içi şiddetten,...
Değişen dünya düzeni ve dönüşen güvenlik anlayışı
'Güvenlik” kavramı, tarihten bu yana önemini koruyan konularından birisi olmuştur.  Uluslararası sistemde güvenlik tesisi, gerek devletlerin gerekse küresel örgütlerin gündemindedir.  Günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle,...
Sosyolog ve ideolog olarak Ziya Gökalp
Türkiye'de sosyolojinin kurucusu olarak görülen Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliği ideolojisi temelinde de önemli etkileri olan bir isimdir. Ziya Gökalp'ın yaptığı çalışmalar Türk sosyoloji bilimi çalışmalarında önemli bir yer...
Avrupa’nın “Medeniyet” sınavı
Gerard Delanty 'Avrupa'nın İcadı” adlı kitabında, Avrupa kimliğinin 'Doğu'nun reddi ve inkarı” üzerine kurulu olduğunu ifade eder. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa, 'Özgürlük” söylemlerine rağmen, ırkçılık hastalığıyla...
İktidar Hırsı ve Politik Akıl
Bu yazıda, siyaset bilimi literatürünün soyut bir kavramı olan ve üzerinde çok da kaynak olmayan 'siyasi akıl” kavramını irdelemek istiyorum. Lakoff'un 'The Political Mind: A Cognitive Scientist's Guide to Your Brain and Its...
Küresel dünyada dost-düşman algısı
Komplo teorileri ile beslendiğimizi savunan birçok kimsenin aksine, makul olarak şu sorunun yeniden sorulması gereken bir dönemden geçiyoruz: Gerçekten dış dünya, Türkiye'ye düşman mı? Avrupa Birliği'nin üyeleri de, Ortadoğu'da Suudi...
Birleşmiş Milletler’in çaresizliği
Birleşmiş Milletler (BM) örgütü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı korumak için kurulmuş bir örgüttür. Milletler Cemiyeti'ni kuran irade, dünya barışını sağlayacak bir organizasyon oluşturma çabası içerisindeydi;...
Gardrop Atatürkçülüğü
'Gaziler Günü” ardından yine 'alışıldık haberler”den biri vardı gündemde: 'İzmir'de başörtülü olduğu gerekçesiyle kadın sunucuyu protesto edenler…”  Olayın çok üzücü ve düşündürücü olduğu aşikar....
Boris Johnson ve Brexit muamması
Anlaşmasız Brexit planı darbe alan Boris Johnson, erken seçim oylamasını da kaybetti. İngiltere gündeminin sıcak maddesi olan ve Avrupa Birliği ülkeleri için de en önemli tartışma konusu olan 'Brexit nedir, dünya siyaseti ve ekonomisine...
NATO’nun Kosova Müdahalesi
Soğuk Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılmasına paralel olarak dağılan diğer devletler arasında Yugoslavya da yer almaktaydı.  Arnavut kökenli halkın, toplam nüfusun yüzde 90'ını oluşturduğu Yugoslavya'nın otonom...


sanalbasin.com üyesidir