Dr. Ufuk Cerrah
Dr. Ufuk Cerrah
Turkish Military Academy. PG, National and International Security. PhD, International Relations
Yazarın Makaleleri
Fırat’ın Doğusu’na Askerî Harekât başlıyor! Alınması gereken tedbirler var!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda, Türkiye sınırında 30 km. derinliğinde bir Barış Koridoru (Güvenli Bölge) oluşturmak için gerekli yığınaklanmayı tamamladı.  Geçen hafta James Jeffrey başkanlığında...
Yeni tehdit algılamaları ve 21. yüzyılın küresel jeopolitik durumu
Soğuk Savaş döneminde doğu ve batı blokları karşılıklı olarak güçlerinin hemen hemen ne olduğunu biliyorlardı. Düşmanın politikası, stratejisi, taktiği ve konsepti açıktı ve dünyada birbirini tehdit olarak algılayan iki grup vardı. ...
Değişen uluslararası sistem ve Türkiye’nin kendisini yeniden konumlandırması
Mevcut uluslararası politik sistem ve bu sistem içerisindeki güç dağılımı dikkate alındığında 21. yüzyılın küresel aktörlerinin (jeostratejik oyuncularının) ABD, AB, RF ve Çin olduğu görülmektedir. Hindistan, Brezilya, Türkiye, Endonezya,...
Jeopolitik, Jeostrateji, Strateji ve Coğrafya
'Devletlerin politikaları coğrafyalarında yazılıdır…” diyen General Napolyon, coğrafya ile politika arasındaki ilişkiye işaret etmekte ve aslında 'Jeopolitik”ten bahsetmektedir. Jeopolitiğin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması...
Milli Bir Duruş İçin Kavramsal Bir Çerçeve
Uluslararası politikada yaşanan gelişmeleri dikGAZETE.com aracılığı ile takipçilerimizle paylaşıyoruz. Yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız bütün jeopolitik değerlendirme ve analizler 'Milli” duruşumuzun bir ürünüdür....
24 Nisan ve sözde “Ermeni Soykırım” iddiaları
Birinci Dünya Harbi esnasında Osmanlı İmparatorluğu, doğu cephesinde (Kafkas Cephesi) Rus İmparatorluğu ile savaş halinde bulunuyordu. Ruslar, Doğu Anadolu ve Kafkasya'da yaşayan Ermeni halkının bir kısmını, 'bağımsızlık vaadi”...
Türkiye’nin Avrasya Jeopolitiği içindeki konumu
Bir görev için Türkiye'de bulunan ABD'li bir subaya, görevin sonunda Türkiye'yi nasıl bulduğunu sordum. ABD'li subay bu soruya, 'Birçok ülkede görev yaptım ama Türkiye çok farklı bir ülke, daha önce İstanbul'a...
Milli Gücün İnşası
Bir ülkenin uluslararası sistem içerisinde etkin bir aktör olması ve geleceğini güven altına alması için güçlü bir ülke olması gerekmektedir.  Bir ülkenin gücü; siyasi, askerî, ekonomik, coğrafî, sosyo-kültürel ve bilimsel-teknolojik...
Değişen Uluslararası Sistem…
20. yüzyılda uluslararası sistem iki sıcak savaş (I. ve II. Dünya Savaşları) ve bir Soğuk Savaş yaşamıştır. Soğuk Savaşın ardından uluslararası sistem, yaşanan bir dizi gelişme ile birlikte 'Soğuk Barış” olarak adlandırdığımız...
Jeopolitik bir analiz: Jeostratejik oyuncular - Jeopolitik mihverler
Soğuk Savaş'ın sona ermesi ile birlikte 'Tek kutuplu” uluslararası sistem söylemi sıklıkla kullanılsa da 1991 yılı sonrası yaşanan bir takım gelişmeler 'Tek kutuplu” uluslararası sistemin mümkün olmadığını göstermiştir....
AB ile RF arasında karşılıklı bağımlılığı oluşturan faktör: Enerji
Rusya Federasyonu'nun (RF) petrol rezervleri, dünya petrol rezervlerinin yüzde 6.4'ünü oluşturmaktadır. RF; Venezuela (yüzde 17,6), Suudi Arabistan (yüzde 15,4), Kanada (yüzde 10), İran (yüzde 9,3) ve Irak (yüzde 9)'tan sonra dünyanın...
ABD’nin Doğu Avrupa Stratejisi: AB ve RF arasındaki stratejik dengeler
1991 yılında SSCB'nin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Avrasya coğrafyasında bazı bölgelerde (Baltık Havzası, Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz Havzası, Kafkasya, Ortadoğu, Hazar Havzası ve Orta Asya)...
Sosyolojik Savaş ve İslam Dünyası
Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan 193 devletin 60'ının halkı Müslüman'dır. Müslüman dünyanın nüfusu, dünya nüfusunun beşte birine tekabül etmektedir. İslam coğrafyası 19 milyon kilometre kare ile dünya coğrafyasında...


sanalbasin.com üyesidir