Cengiz Han Güven
Cengiz Han Güven
Yazarın Makaleleri
GÜÇLER DENGESİ
Devlet aklı, Batı'nın sahip olduğu askeri/finansal gücün, mevcut şartlarla yenilemeyeceği varsayımdan yola çıkarak; Batı'ya denk bir askeri/finansal güç elde edilene kadar, onların güç merkezlerinden faydalanarak denge...
7 Mühürlü Kitap
Dünya'yı yönetmeye talip bazı grupların, bir takım teolojik verilerle senaryolar kurguladıklarını daha önce de söylemiştik; özellikle semavi kitaplardaki kavram ve kıssalar üzerinden insanlığı yönlendirme çalışmaları...
Erdoğan’ın ikilemi ve İHVAN-I SAFA -Sâfi/ Duru/ Temiz Kardeşler-
Erdoğan'ın Ortadoğu'ya ilişkin politikalarındaki en büyük çıkmazlarından biri, Türkiye'deki "Siyasal İslamcılığın" Arap dünyasındaki ideolojik kardeşi olan İhvan-ı Müslimin anlayışından...
TEO-POLİTİK YAPI: BEKTAŞİLİK
Daha önceki yazımızda Yeniçeri/Bektaşi kültüründen doğan Külhanbeyi kavramını uzunca izah etmiştik, bu kültürdeki üslup ve tavırların geçmişten bu yana insanlar üzerinde güven duygusu oluşturduğunu da anlatmıştık. ...
KÜLHANBEYİ Mİ? KABADAYI MI?
Bizim kültürümüzde 'Külhanbeylik" kavramı makbulken, 'Kabadayı" denilen usül, adab bilmeyen bir tipleme ortaya çıkmıştır. Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılmasından sonra 1800'lü yılların sonuna kadar devam...
Yeniçeriler’in yok edilmesi ile siyasi cinayetin ilk kurbanı Sultan Abdülaziz
Resimdeki kişi Sultan Abdülaziz'dir... Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılışından sonra sarsılmaya başlayan Devlet otoritesinin ilk kurbanıdır. Abdülaziz, bilim, sanat ve spora çok ilgili olan ve batılı anlamdaki...
CHP'de YAKLAŞAN FIRTINA
Türkiye'de yakın zamandaki siyasi şekillenmenin ilk adresi MHP olmuştu. MHP'de o dönemki kurultay sürecinin beklenildiği gibi olmaması üzerine, partiden kopan bir grup vekil, İYİ Parti'yi kurmuştu. Uzun süredir dillendirilen...
ÖLÜM ÜZERİNE…
Kendisine verilen bunca imkan ve fırsatı geçici heveslere kurban ettikten sonra, gerçek mutluluğu aramaya başlamıştı… Fakat her arayışında aynı tuzağa düşüyor, dünyevi arzulara/hırslara ve kibrine kanıyordu. Sonra anladı ki tüketilmiş...
Wikileaks, Tuncay Güney, Ergenekon, Kozmik Oda… Sıradaki senaryo: "Bir NASA Çalışanının İtirafları…"
İsmini Wikileaks belgeleri ile dünyaya duyuran Julian Assange isimli kişi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait çok sayıda yazışmayı, kurduğu internet sitesi aracılığı ile dünya kamuoyuna sızdırmıştı. Yayınladığı...
ABD ve Batı İttifakı Türkiye, Rusya, İran'ın muhtemel “2019 - Tahran Zirvesi” ile dağıtılabilir!
2019 - TAHRAN ZİRVESİ -İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan verdiği mesajı, Batı anlamamakta ısrar ederse, Türkiye de İstanbul Boğazı üzerinden Batı İttifakına benzer bir mesaj verebilir… : ABD'nin Ortadoğu coğrafyasındaki...
"Yeni Dünya Düzeni"nde Türkiye ve Rusya
YENİ DÜNYA DÜZENİ Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliği, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin Rusya tarafından inşa edilmesiyle boyut değiştirmeye başlamış, ardından S-400'lerin...
NEHİRLER VE ZİHİNLER
Sürekli akışkan olan nehirler, durgun sulara göre daha temizdirler. Çevresel faktörler o nehre, kirli atıklar bıraksalar dahi nehir sürekli akışkan olduğu için, bu kirli birikintileri tutmayarak 'Deniz'lere...
Erdoğan aynen Atatürk gibi Çukurova’dan yeni bir hamle başlatmalıdır!
SON HAMLE -Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrımızdır!..- : Yaklaşık 17 yıldır süren iktidar serüveninde ilk kez sarsıcı bir yenilgi alan AK Parti, bu yenilginin esas sebeplerini ortaya koymakta zorlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Nasıl oldu da MHP kökenli İYİ Partililer ile HDP’liler aynı ittifakta buluşabildi?
CHP'nin son dönemlerde izlediği en etkili politikalardan biri, rakibi olması beklenen bir partiyi kendisine angaje etmiş olmasıdır; kastettiğimiz oluşum İYİ Parti'dir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlarsanız, başlarda...
Mesih ve Mehdi
Bu iki kavram -Mesih ve Mehdi- üzerinden kurgulanan senaryolar, bu konuda beklenti içine giren toplumların bilinçaltına yerleşerek, 3 Semavi din açısından ciddi tahribatlara sebep olmuştur. Esas manalarından uzaklaştırılan...
Yükselmezse kadın, alçalır vatan!..
Konumuza başlık olarak seçtiğimiz "Kadın Yükselmezse Alçalır Vatan" sözü, Ziya Gökalp'ın şiirlerinden birine ait meşhur bir dizedir.  Bu dize, bir toplumda ilerlemenin/yükselişin/gelişimin nasıl başlaması gerektiğine dair...
FAHİŞELİK kavramı üzerine...
Kitâbi kavramların "Mana ilmi" açısından izahını yapmak, kavramların ifade ettiği esas mesajların anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu izahların akli/ ilmi/ vicdani ölçülerle yapılması ve hayatın...
Aldanmamak için sorgulamak
Tarih, insanlığın/olguların/vakaların birikmiş sözlü ve yazılı külliyatı gibidir.  Tarihin aktardıklarını/yazdıklarını okuyanlar, buradan çıkardıkları anlamlar/manalar/sonuçlar itibarıyla geleceği şekillendirmeye...
TAKVA EHLİ VE VATAN EHLİ
İman/İnanç sahibi>>Mü'min... Takva sahibi>>Müttaki... : Birbiriyle karıştırılan bu iki kavram arasında şöyle bir fark vardır: Herhangi bir 'Din"e mensup olsun ya da olmasın, "Hak/Adalet/Doğruluk" adına bir hedefe/davaya/yola...
GELECEKTEKİ TARİH ALGISI
Tarih, bugünün insanları tarafından -güncel bilgiler ışığında- ufkun görülmesiyle birlikte, yeniden tanımlanacak ve anlaşılabilecek bir döngüsel arka plandır. Yer/Zaman ve Şahıslar itibariyle farklı olguları bize aktarmaktan mesul olan...
DEVLETİN DİNİ OLMAZ!..
Devlete 'Din" kılıfı giydirmeye çalışmak veya 'Din" üzerinden 'Devlet"i tanımlamaya kalkmak, hem devlete hem de inanılmış olunan Din'e zarar verir. Misal olarak 'Devlet"i Musevilik/Hristiyanlık ya da 'İslam"...
KİTAP / KUR'AN / RESUL
Kitap ile Kur'an arasındaki farkı daha önce izah etmiştik, elimizdeki şekli "Kitap", "Kur'an'ın anlatıldığı Mushaftır", Kur'an ise insana ve hayata dair herşeyin, akıl/mantık/vicdan esaslı "Evrensel" tanımlarıdır....
SABIR KAVRAMI ÜZERİNE
Sabır denilince zihinlerde Tahammül/Dayanıklılık/Direnç gibi kavramlar canlanmalıdır, çünkü "Sabretmek" zorlu bir süreçtir. Yorgun düşüldüğünde de sabır gereklidir >> tekrar eski gücü/direnci kazanana kadar pes etmemek adına......
HAYATIN AKIŞI ve HALKIN SESİ
Bizler için ideallerimizi ve hedeflerimizi teşkil ve teyit edecek olan en büyük hakikat, bizzat hayatın durdurulamaz akışının ruhlarımıza nakşetmiş olduğu değişim ve ilerleme arzusudur. Hayatın durmaz akışı karşısında,...
KUTSAL DOĞUM
Doğum anının yaklaşması sancılı bir süreçtir,  Doğumla birlikte ise bu sancı son bulmakta ve yeni bir varlık dünyaya gelmiş olmaktadır, "Eril" bir varlığın "Dişil" olanı döllemesiyle başlayan bu süreç, her zaman olumlu bir sonuç...
MEDİNE SÖZLEŞMESİ
Yesrib/Medine şehrindeki farklı inançlara mensup toplulukları biraraya getiren Hz.Muhammed, ortak bir deklarasyon niteliğindeki bu sözleşmeyi hazırlatmıştır. Bu sözleşme, Kamusal alana ilişkin 'Ortak yaşama prensibi"nin benimsendiği...
PARÇALI KİŞİLİK
Bulunduğu ortamlara göre farklı duruşlar sergilemek zorunda kalanlar "Parçalı Kişilik" sendromunu yaşıyor olacaklardır. Aile/İş/Arkadaş gibi çeşitli yer ve zamanlarda elbette birebir aynı "Hâl durumunda" olmak mümkün olmayacaktır;...


sanalbasin.com üyesidir