Cengiz Han Güven
Cengiz Han Güven
Yazarın Makaleleri
Hayatın anlamını “Bilme - Öğrenme” güdümüz / isteğimiz...
Bu içsel güdü, belirli bir yaşa gelmiş birçok kişide mevcuttur. İnsanoğlu, yaşadıklarını ve kalan yaşama süresini anlamlandırmak için "Hayat" kavramına dinsel / ideolojik / sosyolojik manalar vermek ister. Peki, hayatın anlamını bilme...
Modern ilkellik ve irtica
İlkel toplulukların kulakları rahatsız edici seslerle, çok hızlı tempodaki "Ayinsel Ritüelleri" ile, günümüzün klip/sahne gösterilerinde "popüler dans" şeklinde nitelenen, hızlı tempoda ve zarif olmayan tarzların birbirine...
Denizin Ayrışması / Yarılması...
Musa - Firavun mücadelesini anlatan ayetlerin tefsirinde,  Hazreti Musa'nın Asa'sını Denize vurmasıyla birlikte "Deniz'in/Bahr'ın ikiye bölünmesi" ve ardından Denizin tekrar birleşerek Firavun'un...
KAN VE CAN BEDELİ
Uzun bir yolculuğun ardından Derviş, bir şehre varmıştır, bahçeli muntazam evler, sükunet içinde çalışan insanlar görür. Bir fırına girer ve para uzatarak bir ekmek ister, fırıncı ise ona; -"Bu uzatmış olduğun nedir?" diye...
DAVUDİLİK / DAVUDİLER
Semâvi Dinlerin çıkış / yayılım süreçlerinde aldıkları isimler, genellikle "Kitap getiren” dağıtıcı / yayıcı / tebliğci Resullerin isimleri olmuştur. Mesela; Tevrat >> Musevilik İncil... >> İsevilik...
İNGİLTERE, KRAL DAVUD VE BATINİLİK
Osmanlı'nın dağılmaya başlamasıyla birlikte Ortadoğu ve Arap coğrafyasında kurulan Devletler 'Krallık" ünvanını kullanmışlardır. Mesela Mısır, Ürdün, Irak, Arabistan gibi...
BEŞERİ İSTİHBARAT
Devletlerin güvenliği için kurulan İstihbarat/Haber alma örgütlerinin klasik misyonu, izleme/dinleme/takip gibi veriye dayalı İstihbaratları toplamaktır.  Toplanan bu verilerin ne şekilde kullanılacağına ise Devlet veya Hükümet yetkilileri...
GÜNEŞİN BATIDAN DOĞUŞU
Bu ifadenin bir "Kıyamet âlameti" olduğuna dair görüşlerin günümüze kadar gelişinin aksine, bu ifadenin "Mana ilmi" açısından analizi yapıldığında, Güneş'in yıllar önce BATIDAN doğduğu mecazen tespit edilebilir....
YAHUDİ / HRİSTİYAN / MÜSLÜMAN
"İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Hanif bir Müslüman idi." ALİ İMRAN-67 Yukarıdaki ayete göre Hz. İbrahim, Müslüman olmuştur, Peki Musa/İsa/Muhammed gibi resullerden önce yaşamış olan Hz. İbrahim nasıl Müslüman olmuştur?...
Vahiy Mekanizması ve Yapay Dindarlaşma!..
VAHİY MEKANİZMASI Peygamberlerin ortaya çıkışını ve Semavi Kitapların yazılışındaki 'Vahiy mekanizması"nı çözmek için, bu kitapların, antropolojik ve sosyolojik verilerle donatılarak metodolojik bir sistemle yazıldığını...
RAB KAVRAMI ÜZERİNE...
Rab kavramını anlayabilmek için öncelikle bu kavramın türevlerine ve işlevlerine bakmalıyız, Rab kavramının en önemli türevi 'mürebbi/ mürebbiye" yani terbiye eden/ yetiştiren/ öğreten anlamında kullanan sözcüklerdir. Mesela...
YÜKSEK BİLİNÇ VE VAZİFESİ
Ademoğulları cehalete ve esarete yenik düşmek üzereyken, bu kötü vaziyeti düzeltmek maksadıyla İlahi Sistem tarafından "Yüksek bir bilinç" beşeri âleme intibak ettirilmişti. Tecessüm etmiş halde Beşeri alemde vücuda gelen bu "Yüksek Bilinç"...
YAŞAM VE YILAN
Yaşam sözcüğü "Yaş" kökünden türemiştir, "Yaş" tabiri, kurunun zıddı ve taze/körpe anlamında kullanıldığı gibi, olguların geçirdiği yıl/süre dilimlerini de ifade etmektedir. (yaşlanmak/yıllanmak gibi..) "Yeşil"...
AYETLER VE KÂİNAT KİTABI
Ayet kavramının ne olduğunu açıklamadan önce bu kavramın günümüzdeki kullanılışıyla ilgili bir tespit yapmamız gerekmektedir. Günümüzde 'Ayet'” sözcüğü, sadece dinsel kapsamda tanımlanan bir kavram haline...
Kritik yıl 2019!.. Küreselleşme ve Kozmik Çağ...
Gerçek manada Küreselleşme olgusu, sanılanın aksine bir siyonist dayatma değildir, Küreselleşme, insanlığın takip etmesi gereken zorunlu bir istikamet gibidir.  İşte bunu farkeden kapitalist egemenler,...
GÜNEŞİN BATTIĞI YER...
Kur'an'da "Zülkarneyn" bahsinde de geçen "Güneşin doğduğu ve battığı yer" kavramlarının bizim hissi dünyamızdaki yerleri, umutların doğuşunu/ yükselişini ve sönüşünü/ batışını tarif etmektedir. Yeni bir umut ile başlanılan...
Osmanlı’dan, Türkiye Cumhuriyeti’ne evrilişte “Bilinç Kodlarımız"
Osmanlı'nın kuruluşunda etkili olan "Türk Ocak / Dergah Sistematiği", Türk'ün "Bilinç Kodlarını" aktarıcı insiyatik bir yapıydı. Osmanlı sadece kuruluşunu değil, yükselişini de bu sisteme borçludur. Dolayısıyla Osmanlı, sadece Türk'ün...
HALK VE CUMHURİYET
Tanrı'nın 'Yaratım" (Hilkât) fonksiyonu Kitâbi açıdan incelendiğinde "yoktan var etmek" şeklinde açıklanmamıştır; tam aksine "Yaratım" bir dönüşümün ve değişimin ifadesidir (Kur'an'da "yoktan...
ÖLÜMCÜL HAMLE
Hükümetler, düşmanın yapmış olduğu hamleye verecek karşılık bulamadığı zamanlarda, mecburi bir önlem olarak "Devlet Aklı"na müracaat etmişlerdir. Devlet mekanizmasının ne olduğunu, nasıl işlediğini kavrayabilmek için kurumsal anlamdaki...
HIZIR'IN GEMİYİ DELMESİ
Musa/Hızır yolculuğu, Musa'nın Hızır'a hitaben söylediği; "Sana öğretilen ilimden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim" şeklindeki talebi üzerine başlamıştır, ancak yolculuğun başında Hızır;...
Dünyanın dengesini bozmak için oluşan “Ortak Akıl” ve 2019...
İçinden çıkmış olduğu tabiatı değiştirme çabası içinde olan insanoğlu, bu değişimin hangi yönde olacağına müştereken karar verememektedir.  Dolayısıyla insanoğlu, bir "Ortak Akıl" ile ya da bir diğer tabirle 'Tevhid/Birleştirme...
​​​​​​​YARATICILIK MEKANİZMASI
Sözler, bilgiler, tecrübeler aktarılabilir, fakat bunları kullanan herkes ortaya yeni bir eser çıkartamaz! Çünkü insandaki "Yaratıcılık Mekanizması" aktarılamaz. Sizin doğuştan gelen bir takım özellikleriniz -el yatkınlıklarınız-...
Devletler Ordu kuramaz, 'Ordu'lar Devlet kurar...
Batılı devletlerin aksine, bu anlayış bize mahsustur. 'Ordu'lar devlet kurduktan sonra, kurulu devleti koruyan bir >>iç mekanizma<< haline getirilerek, devletin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilme ihtimaline karşı,...
KOZMİK SIRLAR
Suriye olayları henüz başlamadan önce FETÖ'nün konuşma videolarında, durup dururken Çukurova ve Suriye alevilerini (Nusayri yaftası yapılan topluluğu) hedef göstermesinin nedenini pek anlayamamıştık. Daha...

sanalbasin.com üyesidir