Yavuz Yıldırım
Yavuz Yıldırım
Germany
Yazarın Makaleleri
TOPLUMSAL MUTABAKAT MÜMKÜN MÜ!..
Toplumsal mutabakat (volonté générale) Mümkün mü! İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için birbirlerine tahammül etmeleri esastır. Uzlaşma arayışları sonucunda elde edilen kriterler değerlendirilerek toplumsal anlaşma metinleri (anayasa)...
KOLEKTİF ZİHNİYET
Bilimsel alandaki çalışmaları, genel-geçer kanunlara ulaşmak teleolojisi üzerine kurulmuş, sırrı keşfetme girişimleri olarak da okumak yanlış olmaz. 'Doğayı anlama”da başarılar elde eden bilim insanları, insanı anlamayı; anlayabildiklerinden...
Periferide modernizmi yaşamak
Sürdürülen hayatın merkezinde olamamak, bizi ona mümkün olduğunca yaklaşmaya davet eden karşı konmaz cazibesine girmeye ikna etmeye çok çeşitli nedenler olduğu oranda, akıntıya katılmamaya sebep teşkil eden argümanların çokluğu da aslında...
Adalet ve diğer kayda değmez önemsiz şeyler…
Bir kişiden fazla insanın bir arada yaşaması ile başlayan topluluk, regüle edici güç olmaksızın doğal durumdan kurtulamaz. Salahiyet paylaşımından, hukuk, eğitim, özgürlük, mülkiyet dağıtımına kadar, toplumsal yapının ihtiyaç duyduğu...
Göç (exodos)
Trajedinin diğer bir adıdır migrasyon. Savaştan, ekonomik, politik, ideolojik veya doğa koşullarının elverişsiz ikliminden kurtulmak isteyen insan gruplarının aradıkları imajiner durak, umutla umutsuzluk arasındaki savrulmuşluk halinin pragmatik...
Çoğunluğun tahakkümü yahut demokrasilerde eşitlik
Değişik görüş ve düşüncelere eşitlik ilkesi gereği izin veren demokrasi; karar alma aşamasında çaresizliğe düşer. Hangi görüşün uygulanacağı, tartışmalara neden olurken, uygulanacak önerinin sorumluluğunu da, kimin üstleneceği...
Kültür - medeniyet ayrışması
‘Kültür'ün (cultura), Latince'de ‘toprak işleme' ve ‘bakım' anlamına gelmesi; bu eylemde, insanın oynadığı role işaret ettiği gibi eserin kimin tarafından icra edildiğini de gösterir. Oldukça isabetli bir terim seçimi,...
Savaş(ma)
Homo homino lupus (*) -Thomas Hobbes- Hobbes, insanın doğa durumundan kurtularak toplumsallaşması gerekliliğini savunurken; sözleşmesiz bir topluluğun birbiriyle savaşmayı sürdüreceğini, Plautus'un metaforu ile zihinlere kazımıştı. 'İnsan...
Konformist
Çocukluk günlerinden itibaren alınan eğitimin temel hedefi, toplumla yaşama kurallarına uyum sağlamayı öğrenmektir. Bizim buna 'tahammül etmeyi öğrenmek” dememek için hiçbir nedenimiz bulunmuyor. Eş eşine, ebeveynler çocuklarına...
Demokrasiye derin tuzak: AYM
Demokrasi, iki Yunanca kelimenin demos (halk) ve kratia (yönetim) bileşiminden meydana gelmiş bir kavram. Orijinalliğinden fazla şey kaybetmeden günümüze kadar gelebilmesini, bir taraftan daha iyi bir alternatifin olmayışına, diğer yandan insanın...
Yasama sorumsuzluğu (indemnitas)
Parlamenter sistem temsiliyet esasına dayanır. Parlamenterin temsil ettiği halkın bir bölümü olmasına karşın, ülkenin tüm vatandaşlarına karşı bir sorumluluğu vardır. Aslında vekiller, iki türden oluşan görev tanımına göre tasnif...
Suriyeli sığınmacılara tolerans kapasitemiz
Planlanmamış herhangi bir sorunun ortaya çıkmasıyla, geliştirilebilecek çözümler, istenen sonucu vermeye uzak kalırlar. Öngörülebilen gelişmeler için planlar hazırlanır, yeri geldiğinde uygulama bularak, sorunun başlangıç aşaması az...
Terörizmin meşrulaştırdığı fişleme
Terörizmin amacı, kendinden güçlü düşmanlarını korkuya, paniğe, çaresizliğe ve zihin karışıklığına düşürerek kısa süreliğine de olsa felç etmeye yöneliktir. Terörist, düşman ilan ettiklerini yok etmeye çalışırken; düşmana...
Et - liberalizm - regülâsyon - kartel ve serbest piyasa
Soyluluğun beraberinde getirmiş olduğu ayrıcalıklı statü, zengin olmayı mutlaka gerektirmeyen siyasi, dolayısı ile idari belirleyicilik anlamlarını da kapsar. Bu anlamda seçkinler (prensler, krallar, hükümdarlar vb.) sahip oldukları habitusu,...
Lider (zihin narsizmi)
Önder, diyalektik mantık çerçevesinde ele alındığında; Max Weber'in karizmatik hâkimiyet tanımına ters düşmediği görülür. 'Karizma taşıyıcısı ve ona inanan halktan oluşan egemenlik.” Bu tanımdaki oluşum, liderin ayrıcalıklı...
Vicdan
'İnsan hür doğdu ve her taraftan zincirlere bağlı.” Dünyayı algılayışını bu şekilde ifade eden Rousseau, demokrasi vasıtasıyla insanın özgürlüğüne kavuşacağını vaat ediyordu. Yükümlülüklere doğan insanı özgürleştirmek,...
Apati
Kültürel değerlerin tümünün süreklilik gösteremeyeceği gerçekliği ve buna bağlı algılamaların da değişim-dönüşüm kanunundan kurtulamayacağı realitesi tarihi sürecin öğretileri arasındadır. Kültür değerlerinin dogmaya dönüşmesini...
Güç oyunları
Politika'nın, yönetim sanatı yanı sıra güç elde etmek için kurulan bir düzenek olduğu kabul edilmeden, onu anlamak mümkün olamaz. İstisnasız, her politikacının amacının güce, nihai hedefinin sonsuz güce ulaşmak olduğu inkâr edilemez;...
Eleştiri kültürü / subversiyon
Doğruluğundan şüphe duyulan eşya ya da düşünceye karşı geliştirilen itiraz, eleştiri olarak adlanıyor. Kritik, aklın kendisinde bulunan bir ölçü olmakla beraber; daha çok başkaları tarafından icra edilen sözlü yahut yazılı ifade olarak...
Türkiye yalnızlaşıyor mu!
Günümüzde ittifakların uzun süreli olmasını beklemek; hele hele dürüst bir çizgide seyretmesini arzulamak, zamanın şartlarını doğru okuyamamaktan kaynaklanan çaresizliğin dışavurumudur. Diğer taraftan kendi güçsüzlüğünü ahlaki değerleri...
Ressentiment
Nietzsche'yle bütünleşmiş gibi görünen bu Fransızca terim (birine karşı süre giden nahoşluk), gerçekten de onun tarafından kavramlaştırılan enteresan bir teorinin oluşmasında primat rol oynar. Birçok negatif anlama tekabül eden bu...
Entelektüel kimdir!
Çok iyi eğitim almak, derin ve kapsamlı bilgiye sahip olmak, hatta fikir dünyasını peşinden koşturacak teoriler üretmek, kavram ve kelimeleri atomlara ayırarak yeni bir anlam, kavrayış yaratmak, ontolojinin geniş atmosferinde gezinmek; entelektüel...
AK Parti’nin son seçim zaferi, nasıl okunmalı!
İlkelerin esnekleşmesi, onların nihai hedeflerine ulaşmadıklarını gösteren önemli bir kriter olduğundan, dışarıdan alınacak katkılarla mükemmel olana daha da yaklaşabilecekleri, değişim ve dönüşüme açık olma işaretleri verir. Ancak...
Rus (Truva) uçağı
Kaynağa ulaşabilmek için, suyun izi takip edilir. Akan su çok kaynaktan besleniyorsa, asıl kaynağa erişmek zaman alır. İstanbul Havalimanına yapılan terörist saldırının izleri, Rus uçağının düşürülüş sırrında düğümlenmiş olduğundan,...
sanalbasin.com üyesidir