Eren Talha Altun
Eren Talha Altun
Gazeteci - Journalist - Military Intelligence Researcher
Yazarın Makaleleri
Ulusal güvenlik ve siber istihbarat
Konuya başlamadan önce, devletleri ve milletleri ayakta tutan en önemli unsurun 'İstihbarat” kavramı olduğunun altını çizmek gerek.  Bu yazıda, teknolojinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan,...
Siber terörizmin tehdit potansiyeli yükseliyor!
Teknoloji kullanımı yaygınlaştıkça teknolojinin önemli faydaları ile beraber çok önemli zararları da toplumsal yaşamı ve uluslararası ilişkileri etkilemektedir. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte gelen siber terörizm de bunlardan biridir....
Askeri istihbarat ve siber terörizm
Siber terör ile topyekün mücadele etmeliyiz!.. Siber terörizm, belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin bireylere ve mallara karşı bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı altında tutma amacıyla...
Askeri İstihbarat ve Radar İstihbaratı
Elektromanyetik dalgalar ile konum bulan cihazlara, aygıtlara RADAR denir. Radarların frekansları 30 MHz'ten 130 GHz'e kadar uzanabilir.  Radar, anteni ile hedefe yüksek frekanslı sinyaller yollar, hedefe çarpan sinyaller yansır ve radar...
Askeri İstihbarat ve Sinyal İstihbaratı
Konvansiyonel silahların yerini nükleer ve teknolojik silahlara, cephe savaşlarının yerini düşük ve orta yoğunluklu çatışmalara bıraktığı günümüz dünyasında istihbarat faktörü, ülkelerin vazgeçilmez gücüdür.  Sinyal istihbaratı,...
Askeri istihbarat ve elektronik istihbarat savaşları
Bir önceki yazıda başladığımız konuya devam edelim; elektronik istihbarat, üstün yetenekli elektronik cihazların kullanıldığı, muhabere istihbaratı, sinyal-telsiz haberleşme seslerini dinleme istihbaratı, fotoğraflama ve film görüntüleme...
Askeri İstihbarat ve Hava Muhabere İstihbaratı
İstihbarat, bir komutanın askeri anlamda ilk adımını atabilmesi için en önemli ihtiyacıdır. Komutan, istihbarat sayesinde, düşmanı, araziyi, hava şartlarını tanımak ve düşmanın neler yapabileceği, nasıl etken olabileceği konusunda vereceği...


sanalbasin.com üyesidir