- haberler son dakika
Ramazan Topraklı
Ramazan Topraklı
1944 Isparta Gelendos İlçesi Kötürnek doğumlu. 1968 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Mezunu.
Yazarın Makaleleri
Karanbük Kışlağı ve Dündar Bey -Tarihî Coğrafya Çalışması-
Karanbük Kışlağı ve Dündar Bey (Tarihî Coğrafya Çalışması) (Emir Çoban'ın 1314 yılındaki kışlağı ve Küçük Şeyh Hasan ile Eratna'nın 1343'de savaş yeri) '(Emir Çoban), velhasıl o yıl Karanbük'ü kışlak...
Kötürnek Yaylası
'Son dakika haberine göre Kötürnek Yaylası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. 04.08.2021, Pzt.” Konya - Isparta karayolunun Isparta'ya göre 92. kilometresinde bulunan, şimdiki adı Madenli, esas adı ise Kötürnek olan köyümüzün,...
Hüseyin Avnî Paşa hakkında bir doktora tezinde ciddiyetsizlik!
(SDÜ, YÖK, TTK)'NUN SORUMLU OLDUĞU BİR DOKTORA TEZİNDE CİDDİYETSİZLİK Hemşerimiz Mustafa Ali Uysal'a, Hüseyin Avnî Paşa hakkında Süleyman Demirel Üniversitesinde bir doktora tezi yaptırılmıştır. Tez, Jüri tarafından 27.12....
Sultan Aziz’e nokta
01. Giriş Sultan Aziz (1830-1876), bilhassa İslamcı geçinen çevrelerce çok istismar edilmiş bir sultanımızdır. O, ülkesi için iyi şeyler yapmak istemiş, fakat saray ve sair kişilerin etkisiyle Nedimof gibi birini sadrazam yapmış ve onun yanlış...
Sultan Aziz ve oğlu Yusuf İzzeddin Efendi nelerle intihar ettiler?
Yazan: Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver (1898-1986)  Tarih Konuşuyor, Aylık Tarih Mecmuası, C. 4, S. 24, s. 1960-1961, 2014, İstanbul, Ocak 1966 (bk. Açık.2) Yayına Haz. Ramazan Topraklı . Değişmeyen Duygu... Yalnız İstanbul'da değil,...
Mahmut Celâlettin Paşa’ya dair
Yazan: Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977) Resimli Tarih Mecmuası, S. 49, s.2840-2843-2844, İstanbul, Ocak 1954 Yayına Haz.: Ramazan Topraklı (…): Sultan Abdülâziz'in hal' ve ölümüyle ilgisi olmayan makalenin baş kısımları...
Aziz canına nasıl kıydın?
AZİZ CANINA NEDEN VE NASIL KIYDIN? (Mabeyinci Fahri Bey, İbretnümâ'da anlatıyor) Yay. Haz. Ramazan Topraklı [1876 yılı, 4 Haziran Pazar Günü, bugünkü saatle Saat 05.26'da İstanbul'da güneş doğuyor.]  Pazar günü erkenden...
Bir abide şahsiyet: Mabeyinci Fahri Bey
'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Görünür şahsın rütbe-i aklı eserinde!” Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Kimin ne olduğu ancak imtihanda belli oluyor.  Kişilerin işgal ettikleri makamların, giydikleri libasların, söyledikleri...
Ayşe Kulin yalan yazarsa!..
Kitapları çok satan Ayşe Kulin, 2019 yılı Kasım ayında 'Her Yerde Kan Var” adlı, tarihî roman türünde bir kitap yayınlamıştır. Editörü Mehmet Said Aydın. Evrensel Yayınlarından çıkmış ve İstanbul - Bayrampaşa'daki Melisa...
1211 Alaşehir Savaşı ve Savaş Alanı Arkeolojisi
Ferman icabı, bütün asker serdarları, sipahi sahipleri, her türlü mühimmat ve mevcutlarıyla ordugâhta hazırlandılar.  Kuvvetli bir ordu, sultanın (Gıyaseddin Keyhüsrev) kumandası altında hareket etti.  Rum ülkesinin en büyük şehirlerinden...
Kitap tanıtım - Eleştiri; 2. Haçlı Seferi: Caner Togaç
KİTAP TANITIM-ELEŞTİRİ II. HAÇLI SEFERİ: CANER TOGAÇ -Prof. Dr. Ebru Altan'a ithaf olunur- Merhum Eriman Topbaş tarafından 2011 yılında eserin Fransızca tercümesinden Türkçeye kazandırılan eser, on yıl sonra 2021'de; şimdi de...
Eleştirilere cevap -Bahadır Kocaman, Sefer Uyanık, Herodot-
ELEŞTİRİLERE CEVAP (Bahadır Kocaman, Sefer Uyanık, Herodot): Tarihçi oldukları anlaşılan üstteki üç zat, 27 Ekim 2020 tarihinde dikGAZETE'de yayınlanan, 'Bir Yüksek Lisans Tezinin Tenkidi” başlıklı yazımdan dolayı beni aşağıda...
Şiirlerde Eğirdir Gölü ve Hoyran Gölü
1939-1941 yıllarında Isparta Nafia Müdürlüğü yapmış olan 1900 Taşköprü doğumlu Hüseyin Hilmi Emre, Isparta için bir şiir yazmış; bu şiirden elimizde kalan sadece şu dörtlüktür. Günlerden bir gün, -2010 yılı olabilir- torunları...
Ankara Savaşı Sonrası Timurlenk -Tarihî Coğrafya Çalışması-
ANKARA SAVAŞI SONRASI TİMURLENK (Tarihî Coğrafya Çalışması) Özet: Ankara Savaşı'nda galip gelen Timurlenk, İzmir üzerine yürürken, Sivrihisar, Seyitgazi, Kütahya ve Denizli yoluyla gitmiştir.  İzmir'deki Lâtin kalesini aldıktan...
Skylitzes Tarihi: İskit, Pankaleia ve Polemon Savaşları -Yapboz tamamlanıyor-
SKYLİTZES TARİHİ: İSKİT, PANKALEİA VE POLEMON SAVAŞLARI (Yapboz Tamamlanıyor) Skilizes'in Bizans Tarihi adlı eserinin 959-1057 yılları arası ve 12-23 Bölümleri, yüksek lisans tezi olarak Hatice Bolat tarafından 2016 yılında Türkçeye...
Manuel’in 1146 Konya Kuşatması ve Ric’atı: Tarihî Coğrafya
MANUEL'İN 1146 KONYA KUŞATMASI VE RİC'ATI: TARİHÎ COĞRAFYA Bu çalışma, bir önceki makalede olduğu gibi Kinnamos ve Honiyates'i mukayese ve tarihî coğrafya nazara alınarak yapılacaktır.  Önceki çalışmada İmparator Manuel'i...
Kinnamos ve Honiyates hakkında bir tarihî coğrafya çalışması
Aşağıdaki tabloda verilen ve karışık gibi görünen 1142-1146 arasında vukûbulan olayları, iki kaynağı birbiriyle karşılaştırarak, mümkün olduğu kadar takdim tehirleri kaldırarak açıklamak ve olayları araziyle yüzleştirmek istiyoruz....
Azar azar olan değişim fark edilmiyor!
Ömür Çelikdönmez'in Dikgazete'de çıkan 'Dünya Sağlık Örgütü istedi, Hıfzıssıhha kapatıldı, Ülke koronavirüse teslim edildi” (*) başlıklı yazısında Arif Nihat Asya'nın 'Ne olduysa hep bize azar azar oldu”...
Haçlılar Çağı -P. M. Holt-
2020'de Islık Yayınlarınca, 1986'da P. M. Holt tarafından yazılmış 'The Age of the Crusades”: Türkçesi Özden Arıkan'a ait, 'Haçlılar Çağı 11. Yüzyıldan 1517'ye Yakındoğu” adlı bir kitap neşredildi. Eser,...
Yedi ana kaynağa göre Miryokefalon Savaşı’nın yeri
17 Eylül 1176 Cuma günü vukû bulan Miryokefalon Savaşı'nın üzerinden tam 844 yıl geçmiştir.  Bu savaşın önemi hakkında konuşmak tarihçilerin işidir.  Biz, 1890'dan beri, 130 yıldır yeri tespit edilemeyen savaşın yerini,...
YÜZ KARAMIZ: Miryokefalon Savaşı’nın yerinin tesbiti meselesi
Miryokefalon Savaşı'nın yeri, tam 130 yıldır tesbit edilemedi; son yıllarda da, sorumsuz ve adından bahsettirmek isteyen kişilerce, yeni savaş yerleri iddia edilmeye başlandı.  2001'den beri kesin bir dille Çivril Kûfi Boğazı'nı...
Bir "Yüksek Lisans Tezi"nin tenkidi -Göller Bölgesi'ndeki yollar-
BİR YÜKSEK LİSANS TEZİNİN TENKİDİ (GÖLLER BÖLGESİ'NDEKİ YOLLAR) (…) Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı'nda Sn. (…, …) tarafından bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. xx. xx. 2018 günü savunulan tezin adı 'XII....
Ünlü Arap şairi İmru’ul-Kays’ın mezarı nerededir?
Ünlü şair, İstanbul dönüşü, Ankara'ya yaklaştığında hastalığı şiddetlenir ve Asib yanına vardığında öleceğini tahmin ederek alttaki beyit'i söyler ve orada hayata veda eder. 'Ey bana yakın olan sen! Felâketler çullanıyor,...
Ünlü ama asılsız bir resim -Gustav Dore’nin Miryokefalon Resmi-
ÜNLÜ AMA ASILSIZ BİR RESİM (Gustav Dore'nin Miryokefalon Resmi) Gustav Dore'nin (Gustave Doré) Miryokefalon Savaşı'nı canlandırmak için yaptığı asılsız bir resim, savaşın 844. Sene-i devriyesi olan 17 Eylül 2020 tarihi...
Peçenek Tatış, Bitzina - Becene Bazarı ve Pentapolis
-Tarihçi Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel'e ithaf olunur- 'Sarmatlar'ın her gün talan saldırısına uğrayan bir Peçenek boyu, yurtlarından ayrılıp Tuna kıyısına indiler.  Tuna yöresinde yaşayan halklarla anlaşmaya varmaları...
Mekân Con’a emanet, zaman kime?
Prof. Kâzım Yaşar Kopraman ve Prof. Refik Turan hocalardan işittiğime göre, tarihin zaman ve mekân gibi olmazsa olmaz iki rüknü vardır.  9. Asırda yaşayan Taberî, bütün olaylarda zaman ve mekân bildirir.  Kopraman Hoca'dan 'Almak...
Side’yi Müslümanlar Araplar değil, Haçlılar soydu
Yaklaşık 500 yıl önce bugünkü Eğirdir Gölü, Hoyran ve Eğirdir olmak üzere iki ayrı göldü ve Hoyran Gölü'nden Eğirdir Gölü'ne doğru akan bir ırmak vardı.  Dinar ve Uluborlu tarafından gelen Tarihi Kıral Yolu, iki göl...
Tarihte yanlış bildiklerimiz 5: Tarihin kaydettiği en eski karayolu
Yanlış Bildiklerimiz 5: KIRAL YOLU, VİA REGİA TARİHİN KAYDETTİĞİ EN ESKİ KARAYOLU Tarihin en ünlü yolu, İpek Yolu da dediğimiz Kıral Yolu'dur. Kıral Yolu, tarihî Selçuk (Efes) ile İran'ın Susa kentlerini bağlıyordu, fakat ülkemizdeki...
Tarihte yanlış bildiklerimiz 4: Battâl Gâzî’nin Mezarı
Bu yazımızda Battâl Gâzî ve onun gerçek mezarından söz edeceğim.  Onun mezarından ilk defa söz eden, YBÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu, henüz doçent iken Hamideli Tarih 01, 2013 adlı yayında, 'Hamideli Tarihî Coğrafyası...
Tarihte yanlış bildiklerimiz 3: Esas Denizli neresi?
ESAS DENİZLİ NERESİ? Yanlış Bildiklerimiz 3 : Çok eski bir tarihi olan Eğirdir'den 250 yıllık Türkiye Selçukluları döneminde hiç söz edilmez.  Tarihçi bunun sebebini bugüne kadar hiç düşünmedi.  Hâlbuki, Strabon'un...


sanalbasin.com üyesidir