Kitâbi kavramların "Mana ilmi" açısından izahını yapmak, kavramların ifade ettiği esas mesajların anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu izahların akli/ ilmi/ vicdani ölçülerle yapılması ve hayatın realitesine uyması ise, “Kitâbi" mesajın doğru/kabul edilebilir olarak açığa çıkmasını sağlayacaktır.

Kitap'ta “Fuhuş" (fâhşa) olarak ifade edilen kavramı, “Maddi bir karşılık ile bedenini kullandıran kadın" olarak tanımlamak ve bu kadına "Fahişe" diyerek bu kavramı bu şekilde sabitlemek, kurnazca bir yanıltma taktiğidir.

Peki esas Fahişe kimdir!.. (?)

Kitabın iki yönlü anlatım sistemini kullanarak, "Maddi/ Şekli/ Dışsal" ve "Mana/ Öz/ İçerik" bakımından bu kavramı analiz ettiğimizde,  beden üzerinden maddi kazanım sağlamanın "Şekli Fahişelik" olduğunu söyleyebiliriz. 

Kitap'taki kavramların izahı, "şekiller/ bedenler/ tasvirler" üzerinden yapılsa da burada tasvir edilmek istenen konunun şekle/görünüşe değil, içeriğe/ niteliğe yönelik olduğunu bilmeliyiz; dolayısıyla Kitap bize "Şekli" unsurlar üzerinden davranışlarımızı/ hissiyatlarımızı tanımlamaktadır.

Kitap’taki anlatımlar ve hayatın realitesi içinde gözlemlediğimiz -Şekli/Bedeni/Dışsal- fahişeliği bildiğimize göre, şimdi karakter/ nitelik/ öz bakımından esas “Fahişe"yi şöyle izah edebiliriz;

Bir makam/ mevki/ maddiyat uğruna veya hak etmediği bir kazanım elde etmek adına, "Ahlakından/ Onurundan/ Haysiyetinden" taviz verenler, karakter bakımından işaret edilen “Fahişe" kavramına uymaktadır. 

Şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım;

Herhangi bir nedenle bir kadının maddi ihtiyaçlardan dolayı bedenini kullandırması mı (?) yoksa bir erkek veya kadının, ciddi bir maddi sorunu olmamasına rağmen daha yüksek bir Makama/ Mevkiye/ Konuma geçmek için veya daha büyük servetler/ kazanımlar/ mülkler edinmek için yalana/ hileye/ riyakârlığa başvurarak, Ahlâkından/ Karakterinden/ Onurundan taviz vermesi mi (?)

Bu iki durumdan hangisi, içerik/nitelik bakımından “Fahişelik" kavramına daha yakındır (?)

Bu kıyaslamada karakter bakımından “Fahişe" kavramını incelerken, erkek veya kadın ayırımı gözetmeksizin, bu verilere uygun herkesin bu kapsamda değerlendirildiğini unutmayalım! 

Semavi Kitaplar’ın sesleniş ve hitap şekilleri Evrensel ölçülerle belirlendiğinde cinsiyetçi ayrımlar da son bulacaktır.

"Mana ilmi” bize, yukarıdaki kıyaslamanın cevabını vermek için kullanılabilir; çünkü Akli/ İlmi/ Vicdani ölçülerle bu iki durumu kıyasladığımızda, kimin Şekli/ Bedeni/ Dışsal anlamda Fahişe olduğu ve kimin Karakter/ Öz/ İçerik bakımından esas Fahişe olduğu ortaya çıkacaktır.

.

Cengiz Han Güven, dikGAZETE.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

sanalbasin.com üyesidir