- haberler son dakika

Türkiye acaib olduğu kadar garib bir ülke. Müslüman gibi inanılır, en kepaze günahkar gibi yaşanılır. 

Belki de Doğu ile Batı Kültürü arasındaki sıkışmışlığımızı net şekilde Ömer Hayyam tarafından söylenen; "Bir elde kadeh, bir elde Kuran/ bir helaldir işimiz, bir haram/ Şu yarım yamalak dünyada/ ne tam kafiriz, ne tam müslüman." dizeleri ifade eder, ne dersiniz?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde sempatik Hırsız tiplemesi “Hamdi Baba” ve Sosyo-psikolojik arka planı…

Erasmus’un Morias enkomion seu laus stultitiae / Deliliğe Övgü  kitabı ile başlayan methiye düzme geleneği, günümüzde “havuz medyası”nda “Hırsızlığa Övgü” ile tam gaz devam ediyor.

Antik çağda Eski Yunan'da hırsızlık erdemdir!..

Hırsızlık, binlerce yıllık insanlık tarihi kadar eski. Peloponez / Mora Yarımadası’nın güney doğusunda bulunan Lakonya bölgesindeki yer alan Eski Yunan’da, kent devletlerinin en güçlülerinden Sparta'da;  bir çocuğun hırsızlık yapmasına "cesa­retinin kanıtı" gözüyle bakılırdı.

Hayatta kalmayı başaran ve hatta hayatta kalmayı hak eden Spartalı yurttaş adayı çocuklar, yedi yaşından itibaren ailelerinden ayrılarak zorlu bir asker-yurttaş eğitim sürecine tabi tutularak öldürme, hırsızlık yapma ve yalan söyleme dahil savaşta mübah olduğu iddia edilen tüm etkinliklerden başarılı olmak zorunda bırakılırlardı. Onlara göre hırsızlık, gayri ahlaki  sayılmaz, cesaretin dışa vurumu görülürdü. 

Kadim dinlerde hırsızlık günah mı?

Tur Dağı’nda İsrailoğullarının peygamberi Hz. Musa’ya vahyedilen 10 Emir'den sekizincisi “Çalmayacaksın” der. Aynı emir Hristiyanlık ve Müslümanlık için de geçerlidir. 

Kur’an’da bir çok ayette ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in sözlerinde Hırsızlık lanetlenir, yasaklanır. Mesela Maide Suresi 38. Ayette "Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah’tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir." denilir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in  Hırsızlıkla ilgili bir kaç sözünü örnek olsun diye alıntılayayım: Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kim (bir malı) yağmalarsa bizden değildir.” (Tirmizî, Siyer, 40)

Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “...Kim bir karış (bile olsa) toprak çalarsa, kıyamet günü o yer, yedi kat hâlinde onun boynuna dolanır.” (Tirmizî, Diyât, 21)

İnananlar için hırsızlık hakkında hükümler vahiy kaynaklı, ne bir eksik ne bir fazla. 

Darul Harp Fıkhı ve hırsızlık…

Hiç düşündünüz mü? Vahye göre hırsızlık, çalmak, yasak olmasına rağmen bu kötü fiili işleyenlerin başka mazereti /gerekçesi olabilir mi? 

İslâm hukukunda Dar'ul Harp “İslâmî veya İslâm dışı bir yönetimin hâkimiyeti altındaki ülke” anlamında kullanılır (İbn Âbidîn, III, 247). Buna göre bir ülkenin İslâm veya küfre nisbet bakımından niteliğinin tayin ve tesbitinde temel ölçü, yönetim ve hâkimiyettir.

Dârülharp, klasik İslâm hukuku kaynaklarında “küfür yönetiminin hâkim olduğu ülke” (Haccâvî, II, 7), “kâfir liderin emir ve idaresinin yürürlükte olduğu ülke” (Kuhistânî, II, 311) şeklinde tarif edilmiştir. Buna göre, dârülharp, İslâm dışı devlet ve yönetimlerin hâkimiyet alanını, faaliyet ve hukuk düzenlerinin uygulama sahasını ifade eder.

Mesela Ebû Ha­nife ile İmam Muhammed’e göre, gayrimüslim­lerin ülke­sinde (dâru’l-harp) bulunan bir Müs­lüman, o ül­ke­nin vatandaşıyla faizli işlem yapabilir. O şahıs, isterse orada Müslüman olmuş ve henüz İslam ülkesine (dâru’l-İslam’a) göç etmemiş olsun.

Yine Ebu Hanife ve İmam Mu­hammed’e göre, dâru’l-harp ahalisine, öl­müş hayvan eti ve do­muz satmada ve onlarla kumar oynamada da aynı  durum geçerlidir.

İnanmayan araştırsın, Nakşibendi tarikatının Halidi kolunun, Gümüşhânevî Dergâhı'nın resmi internet  sitesinde Dârü'l Harp’te içki, zina, hırsızlık gibi büyük günahları işleyenlere had cezası uygulanmayacağı belirtilir:

Hanefi mezhebine göre bazı hükümler değişir; bunlar şunlardır: 1- Dârü'l Harpte içki, zina, hırsızlık gibi haddi gerektiren bir günah veya kısası gerektiren bir katil cinayeti işleyen bir kimse, dârü'l İslâm'a döndüğünde, Hanefî mezhebinde ise uygulanmayacaktır.”

Muhafazakar Demokrat Siyasal İslamcılıkta Hırsızlık algısının medya yansıması…

Tafsilata gerek yok. İktidar elitlerinin dine bakış açısı malum. Konuşmaları ve bazı icraatları din refaranslı. Bu nedenle kesin inançlı kesimlerin desteğini alabiliyorlar.

Türkiye’deki ana akım medya, iktidarın kontrolünde. İktidarın medyaya hakimiyeti her türlü yaptırımlarla pekiştirilmiş. Erken öten horozun başını kesiyorlar. Sedat Peker kalkıp konuşmasa, kimin malına, kimler, nasıl çöküyor, kamuoyunun haberi olmayacaktı.

Sedat Peker, medyadaki bu çıkar networkunu şöyle açığa çıkardı, dedi ki; "Eşkıya dizisi var ATV’de oynuyor. Turkuvaz grubunda, Serhat Albayrak, Berat Albayrak beyin abisi… Esas tehlikeli beyin hep o derler." 

Bu Albayraklar, dini bütün bir aile. Baba Albayrak, Milli Gazete'de yıllarca “düzen” aleyhine verdi veriştirdi. Cumhuriyet karşıtı sözde İslamcı şahsiyetlerin biyografilerini yazdı. Ömrünü bu zihniyetin iktidarına adadı. Şimdi meyvelerini topluyorlar.

“Havuz medyası”nın önde gelen televizyon kanallarından “atv”, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biri.

Serhat Albayrak, yukarıda kısaca yaşam öyküsünden bir kaç satır söz ettiğim Trabzonlu gazeteci yazar Sadık Albayrak'ın oğlu. Serhat Albayrak, Türk iş insanı ve medya patronu. Turkuvaz Medya Grubu'nun CEO’su, Sadık Albayrak'ın diğer oğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, maliye eski bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi.

“Minareyi çalan kılıfını hazırlar”

İslam’ı tanımlama çalışmalarında “Allah’a teslim olmak” fikri ağır basar. Oysa günümüzde Müslüman olduğu iddiasındaki bazı birey ve cemaatler, “dini teslim alma”nın, kendi heva ve heveslerine uydurmanın bir yolunu bulmuş görünüyor. Sebeb? Tabii ki “deveyi hamudu ile yutmak” için.

Tevfik Fikret boşuna dememiş;

"Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı zi-safa sizin /

Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin!" 

“Muktedirlerin fıkhı”  böyle oluyor demek ki.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” TV Dizisi…

“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde, “Hamdi” karakterini canlandıran Muhammed Cangören; 1951 tarihinde Afganistan'da Mayısmana şehrinde  doğmuş.

Daha önce de bazı televizyon dizilerinde oynamasına rağmen ülke çapında tanınması "Kurtlar Vadisi" dizisinde Abuzer Kömürcü karakteri ile oluyor.

“atv”nin  reytingi yüksek dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”da “Hamdi Baba” karakteri dikkat çekiyor. “Hamdi Baba”, dizide “Yaman Korkmaz”ın babası ve “Korkmazlar”ın lideridir.

Bu dizinin en başarılı hırsız karakteridir ve kendine has özlü sözleri vardır.  Dolarlar için söylediği "basıldığı yeri bilmesem tapardım!” sözü ile aynı karekteri ruhunda taşıyan “ecmain” tayfasının gönlüne taht kurar.

Hatta senaryada “ciadan bile para çalmaya çalışan, koca yürekli orijinal bir karakter” olarak tasvir edilir. Millet, teravih namazını kılarken “Hamdi Baba” ve “Seko” boş evlere dalarlar. En olmadı, cami önündeki ayakkabılardan birer ikişer toplarlar.

Hamdi Baba”, hırsızlığın, arsızlığın adeta kara kitabını yazıyor. Adam, tam bir ruh hastası. Çalmayı adeta bir hobi haline getirmiş. Birilerinin canını yakmadan, malını mülkünü zimmetine geçirmeden rahat edemiyor.

“Hamdi Baba”nın hırsızlık felsefesinin özlü sözleri!..

Tok it kendini aslan sanarmış.

Hırsızın başını tevekkül yer, tamah öldürür.

Hırsızlığın hiçbir ahlakı kalmadı.

Hırsızın tövbesi fırsat bulana kadardır.

İnsanı kendine mahkum edeceksin ki itin olsun.

Kendi ailesinden çalamayan hırsız mı olur? Kendi ailesinden çalamayan, kimseden çalamaz.

Neydi o eski camiler Yaman. Şimdi rulo rulo makina halıları seriyorlar. Hiçbir kıymeti yok.

Yaman: Ha o yüzden camiye gitmiyorsun baba.

Yarabbi bize CIA'yı da soymayı nasib eyle.

Hırsızlık sırf zengin olmak  için değildir, heyecan yaratmak içindir.

Çalıntı malın büyüğü küçüğü olmaz Seko.

Hiç, ağzımdan çalmayın diye bir laf duydunuz mu?

Aferin Yaman. Karakterli hırsız azar azar çalar.

Hırsızın tembeli babasını soyarmış. Göz göre göre babandan çalıyorsun. Haram zıkkım olsun.

Şimdi alem sahtekar olmuş. Nerede o eski saf altınlar. Kaplama yapıyorlar. Şimdi içine katıyorlar bakırı, demiri. Suyuna batırıp senin benim gibi temiz insanların duygularıyla oynuyorlar.

Seko: Doğru söylüyorsun Hamdi baba alem çok bozuldu.

- Sakın ola ki biz zengin olduk, artık çalmayalım demeyin. Hırsızı kanaat öldürür.

Kendi mahallesini soyamayan, başkasının mahallesini soyamaz. Tevekkül, hırsızın belasıdır.

Yeterince diye bir para yoktur. Sen hiç doymuş bir zengin gördün mü?

Dünyayı misafirhane ve insanları bu dünyada az bir misafir görenlerin ipliği pazara çıktı. Bu takva timsali yaşayan melekler, bir anda dünyaya kazık çakma derdine düşüverdiler.

Allah cümlemizi “Hamdi Baba”dan ve onun gibi düşünenlerin şerrinden, iktidarından korusun!..

.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Seçilmiş Kaynakça

https://www.stratejikortak.com/2020/09/antik-yunanda-yurttaslik-sparta-ve-atina-kent-devletleri.html

https://islamansiklopedisi.org.tr/on-emir

https://incil.info/kitap/Misirdan+Cikis/22

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/M%C3%A2ide-suresi/707/38-ayet-tefsiri

https://www.islamveihsan.com/hirsizlik-ile-ilgili-hadisler.html/amp

https://islamansiklopedisi.org.tr/darulharp

https://www.suleymaniyevakfi.org/fikih-arastirmalari/darul-harpta-faiz.html

http://www.iskenderpasa.com/C47D8503-560D-4C3D-8229-376EA276CE4E.aspx

https://www.haberturk.com/yiyin-efendiler-yiyin-siiri-kimin-han-i-yagma-siiri-2910016

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Serhat_Albayrak

https://www.birgun.net/amp/haber/sedat-peker-berat-albayrak-in-abisine-seslendi-ben-devletin-karakolunda-milletvekilinin-kemiklerini-kirdirdim-344133

http://www.gazetevatan.com/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz-eylulde-atv-de-basliyor-izle-857299-magazin/

https://www.uludagsozluk.com/k/hamdi-baba/

https://m.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/aytug/2020/11/18/arsizligin-kitabini-yaziyor/amp

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Her türlü yorum, editör onayı gerekmeden anında yayınlanır. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlâka ve dini değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, yorum sahibine ya da içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Talep edildiğinde "IP no" ilgili mercilerle paylaşılır. Kısa yorumlarınızı, sayfa yenilenme süresi dolmadan “yorum gönder” butonuna tıklayıp kaydetmelisiniz; uzun yorumların, farklı sayfada yazılıp, kopyala-yapıştır şeklinde eklenmesi sayfa yenilenmesi halinde oluşan kayıpları önleyecektir.
Avatar
cihad 2021-06-20 10:11:56

Rüşveti unutmayın ne yolsuzluklar var bunlar gidince ortaya çıkar

Avatar
Mersin delisi 2021-06-20 10:15:59

Sıfır sıfır altı Ankara beni bulun anlatayım deveyi hamuduyla yutanlar hakkında bildikleriniz devede kulak. İktidar miktidar tanımam hepsini anlatırım beni bulun

Avatar
Allahın kulu müslüman 2021-06-20 10:56:14

İslam kötülükleri yasaklar haram sınırlarını belirler, sizin gayeniz, Müslümanlara çamur atmak. Bu kötü huyunuzdan vaz geçin caz yapmayın. Allah sizin gibi günahkarları ıslah etsin, fitne çıkarıyorsun

Avatar
halit kocaoğlu 2021-06-21 01:25:07

güzel bir makale olmuş


sanalbasin.com üyesidir