- haberler son dakika

Bu yazı dizisinin sonuna geldik. 

Türkiye’de Berlin, Londra, Moskova, Roma, Paris, Pekin, Washington derin devlet yapılanması ve Aksakallılar! - “Yabancıların Türkiye’deki sahte derin devletleri?" - “Roma Masası - Türkiye’deki derin Vatikan” - “Türkiye’de Paris Masası; Fransız derin devleti” - “Pekin Masası ve Türkiye'deki Çin derin devleti” - “Washington Masasıbaşlıkları altında, geçmişte ve   günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devletine zehirli sarmaşık misali dolanan sözde derin devlet görünümlü belli başlı yabancı masaları kısmen büyüteç altına aldım. 

Berlin, Londra, Moskova, Roma, Paris, Pekin ve Washington eksenli sahte/çakma sözde Türk derin devlet yansımalarını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.  

Esefle belirletmeliyim bu sahte/çakma  ve paralel sözde Türk derin devletlerine hizmet eden, sağcılar, solcular ve cemaatler ve hatta kurumlar, kuruluşlar mevcut. 

Masa” deyince resmi istihbarat kurumlarındaki sorumluluk bölgelerinin anlaşılmaması gerektiğinin altını hususen çiziyorum.

Ülkemizde beşinci kol faaliyeti yürüten ecnebilerin kurdukları / kurdurdukları, nüfuz ettikleri iş dünyasını, cemaatleri, Hint ve Çin kökenli insan gelişimi / Yoga akımlarını, kültür merkezlerini, eğitim kurumlarını, dernekleri, locaları, yabancı gelin transfer eden organizasyonları, kayıt dışı ekonomiyi ve bürokrasiyi kapsayan gayri milli yapılara dikkat çekmek istedim.

Zor zamanlarda tarihin karanlık devirlerinden çıka gelen boz atlı, tahta kılıçlı, sarıklı mücahitlere inanmayı bir kenara bırakın. Bu tür kabullenmeler, inançlar afyondur, milletimizi gerçeklikten koparır ve hayal dünyasına hapseder. Sonra şizofren bireyler, gruplar, toplum, şizofren bir devlet yapısı ve şizofren yöneticiler zümresi ortaya çıkar.

Oysa hakikat tıpkı Türk Milletinin bir ferdi/lideri Mustafa Kemal Paşa’nın dediği gibi; “Zaferin sırrı, orduların sevk ve idaresinde bilim ve teknik kurallarını yol gösterici olarak almaktır. - Zaferi, milletimizin azim ve iman gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının süngüleri kazanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliğini kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir. 

Bu ordular tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin gerçekten minnet ve teşekkürüne hak kazanmıştır.”

Gerisi lafı güzaf.

Aksaçlı /Aksakallışehir efsanesine ve bunun tüccarlığını yapan, ekmek teknesi gören ucuz yazarlara, kendisine derin süsü veren kalpazanlara, ortalıkta “ben istihbaratçıyım” diye dolaşan şarlatanlara, bundan böyle uyku yok. 

Her biri, insanları istismar ediyor. Binlerce masum, farkında olmadan bu saydıklarım aracılığı ile ülkesine, devletine milletine gönüllü ihanet ediyor ve sözde Türk Devletine Türk Milletine, Türk istihbaratına, Türk Ordusuna hizmet ettiğini sanıyor. 

Gerçek Türk Derin Devletinin yapılanması…

Yazdıklarım biraz afaki biraz hamaset. “Keçiboynuzundaki bir miligram bal” gibi düşünün. Adım Hıdır elimden gelen budur. 

Türkler, sadece  Trakya ve Anadolu coğrafyası üzerinde kurulu Türkiye Cumhuriyeti'nde  yaşamaz. Türk’ün vatanı, emperyalistlerin dayatması ile sınırları belirlenmiş, yaşadığımız coğrafyadan ibaret değildir. 

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.Turan neresi” derseniz, Türk’ün ayak bastığı, yaşadığı her yerdir. Ömer Seyfettin’in “Kızıl Elma hikâyesinde dediği gibi “Türk’ün atının gidebildiği her yerdir. 

Trakya ve Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkler, “Cihanşümul Kadim Türk Devleti”nin gen ve bilgi havuzunun bekçisidir. Eskilerin deyimi ile Cihanşümul Kadim Türk Devlet Teşkilatı, sınır tanımaz. 

 “Üçler Yediler Kırklar”ın yol verdiği “beyaz hayaletler” beş kıtayı gece gündüz denetler. Kimileri onlara “gölgedekiler” der. “Zeitgeist / Zamanın Ruhu”nu  gönüllerinde hissederler. “Beyaz Hayaletler” sahada, “Zeitgeist / Zamanın Ruhu”na sahip, daha derin, daha sırlı gizli kutlu bir merkezin görünmezleridir. 

Evet, Türkiye’de, Berlin Masası, Londra Masası, Moskova Masası, Paris Masası, Pekin Masası, Washington Masası var mı var. Bu masaların her birinde Cihanşümul Kadim Türk Derin Devleti’nden talimat alan, Üçler Yediler Kırklar adına hareket eden, serdengeçtiler istihdam edilmişler. “Kırklar Meclisi”nde destur alırlar destur verirler. Onlar tanınmazlar, bilinmezler. Onlara “Beyaz Hayaletler” denilmesi boşuna değildir.

Beyaz Hayaletler; Washington'da ünlü bir şirketin CEO’su,  New York Wall Street'de banker, New Orleans'da Jazz müzisyeni, Paris'te bir sokak ressamı, Nice'de şarap tadıcısı, Roma'da pizzacı, Venedik'te gondolcu Vatikan'da papaz, Londra borsalarında brocker, Berlin'de Mühendis, Madrit'de flamenko danscısı, Brüksel'de mücevher satıcısı,  Amsterdam'da bisikletçi, Lizbon'da armatör, Belgrat'ta sporcu, Bern'de kayak antrenörü, Atina’da tavernacı, Sofya'da taksici, Tiran'da lavazh -oto yıkamacı, Bükreş'te deri tüccarı, Viyana'da heykeltıraş, Kiev’de kömürcü, Moskova Kremlin’de ayyaş bir bürokrat, Pekin'de tasarımcı, Yeni Delhi'de yazılımcı, Tahran’da molla, Tokyo'da ürün tedarikçisi, Şam'da nargileci, Kahire’de antikacı, Kudüs'te Hasidik Haham olabilir.

Birçoğu, en az beş kuşak öncesi bulundukları ülkeye yerleştirilen ailelerin çocuklarıdır. Şecere önemlidir, kan hafızası mühimdir. İçlerinde Türkiye’yi görmemiş olanlar bile var. Türkiye ile gönül bağları sessiz ve derindendir en önemlisi ölümünedir. Gizlilik esastır. 

Ankara'nın vitrin haber alma birimleri dahi onların izini süremez. “Üçler Yediler Kırklar” zaten buna izin vermez. Deneyen, hayatının kumarını oynamıştır, tahtalıköye kısa yoldan muhtar olur. “Kadim Türk Devleti”nin nasıl çalıştığını, nasıl bilgi topladığını, nasıl aleme nizam verdiğini? merak edenlerle küçük bir bilgi notunu paylaşayım.

Martolos: Adanmış ölümsüzler!

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türklerin, Müslüman olmayan unsurlardan devşirdikleri istihbarat çalışanlarına ve bunların dairesine "martolos" deniliyordu. Bizans kökenli olan bu teşkilat adının “Silahlı Nöbetçi, Milis Mensubu gibi anlamları olduğu söyleniliyor. 

Hıristiyan dünyası ile ilgili haber alma faaliyetlerinde özellikle Yahudiler ve mezhep çekişmesi nedeniyle birbirlerine düşmanlık besleyen Bogomil ve Ortodoks Hıristiyan casuslardan faydalanılmıştır. 

Bu iş için önce Ortodokslar’ın bir kaç yüz yıl sonra da Protestanlar’ın, Katolik devletlere karşı haberci ve casus olarak değerlendirilmesi fikri, II. Murad tarafından 1421'de Martolos teşkilatı yenilenerek harekete geçirilerek değerlendirildi.

Macar Tarihçi Sandor Taktas, Osmanlı'nın en geniş topraklara sahip olduğu dönemde, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Çekçe, Macarca, İtalyanca ve Almanca bilen Yahudi casusları kullandığını gündeme getirmişti. Öyle ki "Katolik bir papazla, bazı yüksek rütbeli subaylar da aslında Kanuni'ye çalışan elde edilmiş casuslardı." Hatta, Türkler adına Avrupa'da topyekün casusluk yapan köyler vardı.

1677'de Fransız elçi Novantel, Avusturya kalelerinin planlarını Osmanlı vezirine veriyordu. O planları çizen Venedikli mühendis Borazzi'ye Osmanlı, keselerle maaş bağlıyordu. 

Genellikle ganimet ve macera peşinde koşan Hristiyanlardan toplanan ve 15. yüzyılda sadece serhat yani sınır bölgelerinde görev yapan Martoloslar, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden itibaren iç bölgelerde muhafız ve derbentçilik görevlerini de üstlendiler.

1734’te Hollanda’da basılan bir kitapta, tam 38 yıl Fransa sarayında Osmanlı casusu olarak görev yapan bir Gökoğuz, yani Gagavuz Türkü olan Titus Moldavientus/Titus Moldariensis Clericus, Osmanlı sarayında bilinen ismi ile Sicilyalı Mehmed Efendi’den söz edilir.

Yavuz Sultan Selim'in görevlendirmesiyle Sicilyalı Mehmet Ağa; dile kolay tam 40 yıl, “Titus” adıyla Fransa'da, Osmanlı adına casusluk yaptı. Kaptanıderyâ Küçük Ali Paşa’nın kardeşliği Sicilyalı Mehmed Ağa, Avrupa devletleri ve özellikle Osmanlı Devleti’nin Batı’daki en büyük rakibi olan Avusturya hakkında da İstanbul’a muntazaman bilgiler gönderdi.

Mortolos” yani Osmanlı casusları, Avrupa saraylarının en gizli sırlarını, daha devlet görevlilerinin diline düşmeden, İstanbul’a ileterek bilgilendiriyorlardı. Avrupa saraylarına sızabilecek her meslek gurubundan kişiler, özellikle papazlar kullanılmış ve Martin Luter bile Osmanlı’ya Mortolosluk yapmıştı. 

Martoloslar bazı bölgelerde küçük gruplar halinde 19. yüzyıl ortalarına kadar faaliyetlerini sürdürdüler. Günümüzde de Martoloslar, dünyanın dört bir tarafında Türk İstihbarat Teşkilatı’nın emrinde faaliyetlerine devam ettiriyor.

Vazifemiz…

2023, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Cihanşümul Kadim Türk Devleti, küllerinden yeniden doğuyor. Hücre yenilenmesi ile bölgesinde ve dünyada mevcudiyetini yeniden konuşlandırmanın hazırlığını yapıyor.

İçte ve dışta, "dahili ve harici bedhahlar”a karşı bir doğal refleks söz konusu. Bu kavga; emperyalizmin yeşil - kızıl - sarı - beyaz - siyah her türlü rengine, şekline şemaline dur demek için yapılıyor. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; "Sonsuza akıp giden her on senede, şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük uygar niteliği ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonraki gelişimi ile geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır." Sadece bilin, eğer kim ki “Vel bâ'su ba'del mevt - ölümden sonra dirilişe" zerre miskal inanıyorsa “Tanrı tektir ordusu Türk’tür” 

Sonsuzluğa akıp giden her yıl, zaman ölçüsünün geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünüldüğü bir ortamda,  geçen zamana göre daha çok çalışacağız ve daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. 

Cihanşümul Kadim Türk Devleti'nin nizamülâlem ülküsü uğruna, tarihe tanıklıklarını şehadetle perçinleyen  yiğitlere, martoloslara selam olsun, rahmet olsun.

.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Seçilmiş Kaynakça 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. I, Ankara, 1997, s. 47

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 45

https://www.dikgazete.com/turkiyede-berlin-londra-moskova-roma-paris-pekin-washington-derin-devlet-yapilanmasi-ve-aksakallilar-makale,3647.html

https://www.dikgazete.com/yabancilarin-turkiyedeki-sahte-derin-devletleri-makale,3664.html

https://www.dikgazete.com/roma-masasi-turkiyedeki-derin-vatikan-makale,3673.html

https://www.dikgazete.com/turkiyede-paris-masasi-fransiz-derin-devleti-makale,3714.html

https://www.dikgazete.com/pekin-masasi-ve-turkiye-deki-cin-derin-devleti-makale,3722.html

https://www.dikgazete.com/washington-masasi-makale,3728.html

https://www.dikgazete.com/evrensel-kadim-turk-devletinin-gorunmez-savascilari-bingazili-yusuf-makale,2733.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
YORUMLARINIZI ESİRGEMEYİN!.. Dikkat! Her türlü yorum, editör onayı gerekmeden anında yayınlanır. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlâka ve dini değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, yorum sahibine ya da içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Talep edildiğinde "IP no" ilgili mercilerle paylaşılır. Kısa yorumlarınızı, sayfa yenilenme süresi dolmadan “yorum gönder” butonuna tıklayıp kaydetmelisiniz; uzun yorumların, farklı sayfada yazılıp, kopyala-yapıştır şeklinde eklenmesi sayfa yenilenmesi halinde oluşan kayıpları önleyecektir.
Avatar
Nihat celik 2021-07-06 09:35:21

Yoruma ne hacet eline gonlune saglik

Avatar
tozduman 2021-07-06 11:53:37

ne yani Türk istihbaratı bu kadar güçlü öylemi gelde inan

Avatar
rastık 2021-07-06 14:52:22

şaşırdım

Avatar
Ziya Paşa 2021-07-06 18:10:55

Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir

Avatar
Ziya Paşa 2021-07-06 18:13:35

“Nush İle Uslanmayanı Etmeli Tekdir, Tekdir İle Uslanmayanın Hakkı Kötektir”

Avatar
Sedat ergenç 2021-07-18 08:32:19

Öğrenmenin yaşı yok.
Öğrendim.
Ayrıca gurur duydum...


sanalbasin.com üyesidir