Mesih inancı Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Kültüründe mevcut. Tıpkı Samuel Beckett’in ünlü oyunu “Godot’yu Beklerken” de olduğu gibi. Oysa “Godot” hiç gelmeyecektir.

Eylemsizliklerine yenilmiş insanların, “Godot” adında ne olduğu bilinmeyen bir kimse veya “şey"i beklemelerini konu alan en önemli “absürt tiyatro” eserlerinden biridir.

Mehdi - Mesih konusu...

Mehdi (Arapça: المهدي‎), İslam'da ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişidir. 

Hidayete erdirilen ya da hidayete vesile olan” anlamlarına gelir. 

İnanışa göre Mehdi, deccalin olduğu bir zamanda gelecek ve deccale karşı savaşacaktır.

Mesîh” kelimesinin aslı Ârâmîce meşiha, İbrânîce mâşiahtır. 

Mesîh, terim olarak “yağ sürülmüş, yani yağla meshetmek suretiyle bir işe hasredilmiş, dinî bir görevi ifaya elverişli hale getirilmiş, dinî bir görevle vazifelendirilmiş kişiyi ifade eder. 

Tanrı'nın bir görev tevdi etmek üzere el koyduğu kişi" mânasına gelmektedir. Kelime, Grekçe'ye christos, Latince'ye christus olarak geçmiştir

Şia ve Ehli Sünnetteki Mehdilik anlayışı, ne yazık ki Evangelistlerin Mesih inancı ile birebir örtüşür. 

Mehdi ve Mesih’e inananların, Mehdi veya Kayıp İmam da denen 12'nci İmam Muhammed el-Mehdî el-Muntazar’ın dönüşünü sağlamak, hatta hızlandırmak için yapmayacakları şey yok.

Mesela İran’daki İsnâaşeriyye akımı, Amerika’daki Evanjeliklerle bir noktada tam da bu noktada buluşuyor.

Mehdici dünya görüşünü savunanlar, 12’nci İmam’ın dönüşünü hızlandırmak için gerekirse dünyayı ateşe vermekten çekinmeyecek bir inanca sahipler. 

Evanjelikler de İsa Mesih’in yeryüzüne inişini gerektirecek olayları hazırlamak konusunda Mehdici dünya görüşünü savunanlardan geri kalmaz.

Evanjelizm, Amerika’daki Hristiyan toplumunun tutucu kanadını ifade eder. Yahudilere ve Siyonizm’e olan ilginç bağlılıkları ise evanjelikleri Hristiyanlık içinde oldukça farklı bir yere oturtur.

Evanjelikler, Eski Ahit'deki; Yahudilerin “Tanrı’nın seçilmiş halkı” olduğu, kutsal toprakların Yahudilerin malı olduğu, Yahudilerin, Mesih'in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları gibi kehanetleri tamamen kabul ederler.

Bu konuda kendilerine düşen en büyük misyonun, Yahudilerin egemenliğini, Arzı Mevud’u desteklemek olduğunu düşünürler.

Mehdici Müslümanlar ve Mesihci Hristiyanlar ve Yahudi Kabbalizmi…

Yahudi mistisizmi Kabala felsefesi bilinmeden Hurûfilik doğru anlaşılmaz. Kabala-Kabbalah - קַבָּלָה, 'gelenek', 'yazışma' veya Yahudi mistisizminde ezoterik bir disiplin, düşünce okulu veya kurallar bütünüdür.

Yahudilik'te üyelerine מְקוּבָּל - Kabaliste Mequbbāl denir. Kabala'nın tanımı, onu takip edenlerin geleneğine ve amaçlarına göre değişiklik gösterir. Kabala, Yahudiliğin ilk yıllarına kadar uzanır; öyle ki, Hristiyanlığı kuran ilk Yahudilerden, Hristiyanlığa da sıçramıştır.

Yahudilik içindeki mistik dinî yorumların temelini oluşturur. Kabala metinleri, değişmeyen, sonsuz ve ebedi Tanrı'ları Yehova'nın gizemi Ein Sof'u (אֵין סוֹף; anlamı “Sonsuz” ve ölümlü, sonu olan Evren'in arasındaki ilişkiyi felsefî bir şekilde araştıran bir dizi ezoterik Yahudi öğretileri kapsar.

Ancak içeriği İslam geleneğine yerleşmiş, İlmi Nücum - Yuldızname, İlmi Sima veya Kenzül Havasa çok benzer. “Muska” ve “Vefk” tabir edilen kutsal metinleri, işaretleri, ebced ve cifiri içerir. 

Ebced düzeni “Arap alfabesinin ilk tertibi; harflerin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemi” şeklinde tarif edilir. Bu sistemin, İbranice ve Aramice'nin de etkisiyle Nabatice'den Arapçaya geçtiği söylenir. Cifir ilmi, harflere verilen sayı değerleri ile âyet, hadis veya evliyaların sözlerinden çeşitli tarihleri çıkarma işlemidir.

Hurûfilik ya da Hurûf’îyye (Arapça: حُرُوفِيَّة), Arapça hurûf (Türkçe “harfler”) kelimesinden türemiştir. Kutsal metinlerde harf ve kelimelerin sayısı, sırası ve diziliminin belirli şifreler barındırdığı iddiasına dayanır.

Kelime, cümle veya cümlecikleri oluşturan harflerin ebced değerlerinden metnin düz anlamı ile ilgili olmayan, İlmi Bâtın da denilen telmih, ima, işaret gibi ikincil anlamlar çıkartan ve bu anlamlar üzerinden yeni anlayış ve kavrayışlara yol açan yaklaşımlara, Hurûfilik denilir.

İslam öncesi tarihte Yahudi kabbalizmi bu yöntemi kullanmıştır. İslam tarihinde, hurufilik mezhep olarak İran, Azerbaycan ve Türkiye'de 14. ve 15. yüzyıllarda etkin olan bir inanç akımı ve tarikattir.

Geleneksel İbrani ve Arabi Hurufiliğinin Donald Trump'ın Mesihliğine hizmeti…

ABD Başkanı Trump, renkli kişiliği ve ilginç çıkışlarıyla kendi ülkesinin ve dünya kamuoyunun dikkatlerini çekebiliyor.

Türkiye’de kendi adını taşıyan bir iş merkezi var ve Türkiye ortağı Aydın Doğan Şirketler grubu. Merhum Ahmet Ertegün’ün yakın arkadaşlarından.

Donald Trump, ABD’nin başkanı seçildiğinde ebced, cifir ve Hurûfilik içeren Kabala ile meşgul İsrail’deki bazı hahamlar, “300 yıl önceki eski kehanetlere göre tekrar dünyaya geleceği ve Yahudilere politik önderlik edeceği söylenilen Mesih olduğunu söylemişlerdi.

Rahip Tom Horn, İsrail’deki pek çok hahamın Yahudi inancına göre tekrar dünyaya gelecek olan Mesih’in Donald Trump olduğuna inandığını dile getirdi. Horn'a göre Donald Trump, kendilerini İsrail'i korumaya adamış kral ve savaşçı benzeri bir liderdir.

Zaten Trump'ın adı Donald, aslında “mesih” anlamına gelmektedir. Ön isminin bağışlayan, bağışlayıcı gibi manaları  vardır. Horn, eğer Trump mesih değilse, o zaman ilahi mesajı muhtemelen “mesajı vahşi doğada başlatacak kişidir ve mesih onun arkasından gelecektir yani Donald Trump, Mesih'in ‘öncüsü' dür” der.

Horn, hahamların, 300 yıl önce Haham Horowitz’in Yahudi Takvimi’ne göre 5777 yılı, ancak Miladi Takvim’e çevrildiğinde 2016 ile 2017 yılları arasına tekabül edecek şekilde Mesih’in dünyaya geleceğine dair yaptığı kehanetine inandıklarını belirtti. 

Horn, Mesih inancının Hristiyanlıktakinden farklı olduğunu ve Musevilerin Mesih'in Yahudi toplumuna yıllar sonra politik önderlik edecek bir 'Kral' olarak gördüklerini ve Trump'ın da bu tanımlamaya uyduğunu belirtti. 

Trump'ın adının kutsal numerolojiye (ebced cifir) göre Mesih anlamına geldiği söyleniyor. Yahudi mistisizminin (Kabbala) en önemli eserleri arasında yer alan ve 700 yıl önce Aramice dilinde yazılan Zohar kitabında da Mesih'in nasıl geleceğinin ve kendisini bu sene içinde göstereceği anlatılmış. 

Müslüman Mesihciler ve Trump…

Şahsen Trump’ın, değil ABD halkının, Amerika kıtasında yaşayan ezilmiş, sömürülmüş halkların da kurtarıcısı olduğunu düşünüyorum. 

Bu anlamda Trump, astral yolculuğa çıkmış Mesih’tir, seyyahtır. 

Trump'ın İslam düşmanı, ırkçı, faşist olduğu iddiası küreselci iblislerin iftirası olabilir mi? 

Komplo teorileri yerin dibine batsın. İnsanların gözünü boyamak için gazozlarına ilaç koymak dönemi tarih oldu. Şimdi o ilaçları aşı ile veriyorlar.  

Din konusunda bazen “Marksistler haklı mı” diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü insanları Allah ile aldatan bezirgan tayfası ile yıldızım bir türlü barışmıyor. 

Sözü uzatmadan sosyal medyada birbirimizi takip ettiğimiz “Zihni Açık” beyefendinin bu konudaki keşiflerine bakalım. Bilgileri, olduğu gibi aktarayım. Yorum sizin. 

Zihni Açık'ın istihraçları…

"Donald j. trump 14 haziran 1946 tarihinde doğmuş. Doğumundan 70 yıl, 7 ay, 7 gün sonra 20 ocak 2017'de ABD başkanı olarak yemin etmiş.

3 kasım 2020 başkanlık seçiminde geriye düştüğü ilan edilen ilk gün 4 kasım 2020. 

Bundan 70 gün sonrası 13 ocak, 77 gün sonrası ise 20 ocak.eğer bu 7 ve 70 tevafukları donald trump'ın hayatında belirleyici ise seçimi tam da 13 ocak 2021, yani bugün çevirmesi, çevireceği ilk hamleyi yapması gerekiyor. 

donald trump'ın 7 ve 70 sayıları ile ilişkilerini teyit mahiyetinde daha da ileri ve enteresan bir noktaya taşıyabilirim. ancak bunu 20 ocak sonrasına bırakmayı yeğlerim.

4 kasım sonrası 70. gün 13 ocak 2021.

77. gün ise yemin günü olan 20 ocak 2021. 21 de 7'nin 3 katı. 3 tane 7777. 

Bu arada trump'ın biden karşısında geriye düştüğünün ilan edildiği ilk tarih 4 kasım 2020 demiştim malum. 

biden'ın seçici delegelerde 270'i bulduğu ilan edilen ilk tarih ise 7 kasım 2020. 

7 kasım 2020'nin 70 gün sonrası ise 16 ocak 2021. Bugün Texas'ta başlayan tutuklama ile trump lehine seyretmeye başlayan bu seçim, inşaallah 16 ocak'ta trump lehine tescillenir. 

77. gün olan 20 ocak'ta da trump yemin eder. inşaallah.trump için evvelce selef-i mesîh tabirini kullanmıştım ve kullandığımda şu an bildiğim ekstradan bazı bilgilerden daha azını bilerek bu kanaate varmıştım. 

o ekstra bilgileri, ayın 20'sinden sonra trump dediğim gibi başkan olursa hatırlatın, açıklayayım. ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim:

eğer trump tahminim gibi selef-i mesîh ise, trump'ın bilhassa 2. döneminde tam olarak bu şekilde seçilmesi gerekiyordu. 

yani herkesin ona siyaseten öldü dedikten sonra siyaseten dirilerek: 

1 hafta sonra ölü dirilir mi? ocak'tan da 7 ocak'a sarkarak, trump artık siyasî mevta ilan edilmişti.

öldü zannedilen ve bir ikinci geliş ile teşrif buyuracak olan hz. mesîh gibi onun selefi de "siyaseten" öldü zannedilecekti ve o da 2. bir kez gelmeliydi. 

yine hz. mesîh allah'ın izni ile ölüleri diriltiyor ise, bu, teşrîfinden evvel selefi üzerinde tecellî etmeliydi.

eğer bu okumalarım doğru ise, 20 ocak sonrası size buradan hareketle o yukarıda bahsettiğim ekstra bilgileri de veririm. 

tek ricam, üzerinde düşünmeden, hemen olmaz deyip kılçık atmayın, laf sokmaya tevessül etmeyin. kalbim ve kapım iyi niyetli herkese açık.

seçimin başından bu yana trump mahkemeleri denedi olmadı, eyalet meclislerini denedi olmadı, yardımcısından medet umdu, hain çıktı olmadı. 

bütün kapılar yüzüne kapandı. ama ilk kez, seçimin başından bu yana ilk kez, 70. gün yani bugün lehine bir gelişme oldu.

göründüğü kadarıyla bu okumalarım doğru çıkmadı. doğru çıkarsa çok daha fazlasını paylaşacağımı vaad etmiştim.

trump'ın kesin kazanacağına inancımı pekiştiren şeylerdendi bu paylaşacaklarım. onun, mesih'in selefi olduğunu gösteren şeylerden biri…

kitāb-ı mukaddes'in eski ahid kısmında yer alan danyal kitabı'nda  (bölümünde, yahudilerin ve hristiyanların "kehanet" dediği, itikadımızca peygamberlerin sözlerine kehanet denmeyeceği için biz müslümanların gaybî ihbārat diyebileceğimiz şeyler var.

kitāb-ı mukaddes biz müslümanlar için muharreftir, yani tahrif edilmiştir. 

külliyyen doğru veya külliyyen yanlış değildir. bir kısmı doğru bir kısmı beşer eliyle çarpıtıldığı için yanlıştır. 

danyal kitabı'nın bugünkü muharref yahudi ve hristiyan itikadına ilişen bir tarafı yoktur

hâl böyle olunca kalbî kanaatim, danyal kitabı'nın çarpıtılmak üzere ilişilmemiş bir bölüm olduğu idi. 

en azından mânâ itibarı ile. danyal kitabı'ında hz. danyal aşeyhisselâm'ın, danyal peygamberin kıssası ve gaybî ihbâratı yer alıyor.

danyal peygamberin 70 hafta gaybî ihbâratı var bu bölümde. 

ilk 7, sonra 62 haftayı anlattıktan sonra 70. haftayı anlatır. ilk 69 hafta ile 70. hafta arasında uzun bir zaman dilimi vardır. her hafta 7 yıl uzunluğundadır. her yıl da 360 günden oluşur.

7 yıl sürecek 70. haftanın başında kavmi ile 1 haftalık (7 yıllık) sağlam bir anlaşma yapacak bir "gelecek önder" den bahsedilir.

bu 70. haftanın ortasında deccal işleri ile zuhur edecektir, mabedin üst bölümüne iğrenç şeyler yerleştirecektir; sonunda ise mesih dönecektir.

kimi kitāb-ı mukaddes müfessirleri metinde geçen "gelecek önder" ile "yıkıcı önder"in aynı kişi olduğunu düşünürken, kimi de farklı olduklarını, "yıkıcı önder"in deccal olduğunu söylüyor, ki bu da benim kanaatim idi. "gelecek önder" ise selef-i mesih olmalıydı bu durumda.

7 yıl sürecek 70. haftanın başına, 70 yıl 7 ay 7 günlük uzaklıktan gelen ve 2017'de göreve başlayan bir "gelecek önder" tanımına trump tastamam uyuyordu. dahası metindeki hadiseleri, yaptıkları ve döneminde yaşananlarla eşleştirmek mümkündü.

yani bu hesaba göre trump 7 yıl görev yapacaktı. tahminim bu sebeple 2. dönemini kazanacağı, ancak tamamlayamadan 3. yılında bir şekilde makamından uzaklaştırılacağı idi. yine bu hesaba göre mesih, 2024 yılı başlarında nüzul/zuhur edecekti. bu da bizim mehdi hesaplarına muvafıktı

trump'ın 7 ve 70 tevafukları ile kitāb-ı mukaddes danyal peygamber bölümündeki 70. hafta hesapları da tam bir uyum içinde görünüyordu. mike pompeo anayasa gereği başkan vekili olacak dediğimde fark etmediğim ama sonradan fark ettiğim bir şey daha vardı: 70. dışişleri bakanıydı.

trump'ın görev süresini 7 yıl kabul ettiğimizde ortasında cereyan edecek deccalî işler de antifa yağmalarına denk düşüyordu. gelecek önderin kurbanı kaldırması trump'ın kürtajı yasaklamasıyla izah edilebilirdi. sunuyu kaldırması ise sosyal medyaya son vermesi olabilirdi.

danyal peygamber m.ö. 4-5. yy'lar arasında yaşamıştı. daha hz. isa yoktu. kilise de yoktu. kilise hz. isa zamanında dahi yoktu. ama metinde mabedin üst bölümüne iğrenç şeyler yerleştirmekten bahsediyordu. mesih'e nispetle kurulan mabed kilise idi ve onun da üst bölümü vatikan…

bunu yapacak olan "yıkıcı önder" yani deccal'di ve deccal de günümüzde küreselcilik akımı ile iş görüyordu. vatikan'a da sızmışlardı. göreve başladığında şeytanın bir adı soyadı olduğundan bahseden papa, yakın zamanda ise eşcinselliği tecviz eder hale gelmişti.

hasılı dostlar, okumalarım ve istihraçlarım doğru çıksaydı sizlerle paylaşmayı vaad ettiğim şeyler bunlardı ve gördüğünüz gibi yanılmam için muhteşem tevafuklar adeta seferber oldu. bu kadar tevafuğun "boşa gitmesi" beni asıl üzen şey…"

Yahudiler de aşıya karşı…

İsrail'de Ultra-Ortodoks “Daniel Asor” adlı hahamın koronavirüsle ilgili açıklamaları tepki çekti. Haham Asor, aşı vurduranların eşcinsel olacaklarını iddia etti.

İsrail’de Ultra-Ortodoks haham Daniel Asor’un takipçilerine “Kovid-19 aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz” çağrısı tepkilere neden oldu.

-Haham Daniel Asor-

İsrail medyasında yer alan habere göre, sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan Asor, aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu söyledi.

Dünyanın en hızlı aşılama kampanyalarından birini sürdüren İsrail, Mart ayı ortalarına kadar 9 milyon vatandaşının 5 milyonunu aşılamayı ve ekonomisini yeniden açmayı hedefliyor. İki milyondan fazla İsrailli çoktan ilk doz aşıyı yaptırdı, yaklaşık 225 bin kişiye de ikinci doz aşılar vuruldu. 

.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Twitter'da bizi takip edin: @oc32oc39 , @dikgazete

Seçilmiş Kaynakça 

https://www.google.com/amp/s/tr.sputniknews.com/amp/abd/201612141026312280-israil-haham-trump-mesih/

https://tr.sputniknews.com/abd/201701191026835997-trump-medya-twitter/

https://tr.sputniknews.com/abd/201612141026312280-israil-haham-trump-mesih/

https://kafkassam.com/trumpin-saclari-lule-lule-obama-sana-gule-gule.html

https://tr.sputniknews.com/abd/201701191026834447-abd-donald-trump-guve/

https://www.salon.com/2016/12/15/end-times-pastor-tom-horn-donald-trump-could-be-the-messiah-or-his-forerunner_partner/

https://m.barnesandnoble.com/w/the-rabbis-donald-trump-and-the-top-secret-plan-to-build-the-third-temple-dr-thomas-horn/1130012597

https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202101181043600380-israilli-haham-asor-koronavirus-asisi-vurduran-escinsel-olur/

https://israelhayom.com/2021/01/11/popular-rabbi-warns-followers-covid-vaccine-could-make-you-gay/

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Her türlü yorum, editör onayı gerekmeden anında yayınlanır. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlâka ve dini değerlere aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk, yorum sahibine ya da içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Talep edildiğinde "IP no" ilgili mercilerle paylaşılır. Kısa yorumlarınızı, sayfa yenilenme süresi dolmadan “yorum gönder” butonuna tıklayıp kaydetmelisiniz; uzun yorumların, farklı sayfada yazılıp, kopyala-yapıştır şeklinde eklenmesi sayfa yenilenmesi halinde oluşan kayıpları önleyecektir.
Avatar
gamsız 2021-01-22 10:38:28

Hitler Haydar, Mussolini Muhsin demişlerdi. Napılyanda evliya

Avatar
boz atlı Hızır ın seyisi 2021-01-22 11:19:37

Gardaşım sen ne yaptın bırakın boş beleş işleri

Avatar
Efraim 2021-01-22 19:18:26

Ömür bey referans gösterdiğiniz kişi yüzde bin beşyüz NURCUdur. Bunların Şeyhi piri üstadı bu işleri iyi bilirdi

Avatar
GAP 2021-01-22 23:28:20

Cahiller bilmez nur risaleleri ilimde deryadır. Bu zamanda Nur risalelerini okuyan alim olur

Avatar
Ali COŞAR 2021-01-23 01:39:38

Bu yaziyi hiç tutmadim

Avatar
Keçeli 2021-01-23 07:08:31

Nur şakirtlerinin elinde siyaset topuzu değil ilim topuzu var

Avatar
Trgt 2021-01-23 13:19:20

Sizde mj..????

Avatar
behlül 2021-01-23 13:32:42

Sizin gibi muhterem bir şahsın bu uyduruk Mehdi mevzusuna inanması inanın zatımda hayal kırıklığına sebeb oldu


sanalbasin.com üyesidir