Dr. Ufuk Cerrah
Dr. Ufuk Cerrah
Turkish Military Academy. PG, National and International Security. PhD, International Relations
Yazarın Makaleleri
Sosyolojik Savaş ve İslam Dünyası
Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan 193 devletin 60'ının halkı Müslüman'dır. Müslüman dünyanın nüfusu, dünya nüfusunun beşte birine tekabül etmektedir. İslam coğrafyası 19 milyon kilometre kare ile dünya coğrafyasında...
ABD’nin Doğu Avrupa Stratejisi: AB ve RF arasındaki stratejik dengeler
1991 yılında SSCB'nin dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Avrasya coğrafyasında bazı bölgelerde (Baltık Havzası, Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Karadeniz Havzası, Kafkasya, Ortadoğu, Hazar Havzası ve Orta Asya)...
AB ile RF arasında karşılıklı bağımlılığı oluşturan faktör: Enerji
Rusya Federasyonu'nun (RF) petrol rezervleri, dünya petrol rezervlerinin yüzde 6.4'ünü oluşturmaktadır. RF; Venezuela (yüzde 17,6), Suudi Arabistan (yüzde 15,4), Kanada (yüzde 10), İran (yüzde 9,3) ve Irak (yüzde 9)'tan sonra dünyanın...
Jeopolitik bir analiz: Jeostratejik oyuncular - Jeopolitik mihverler
Soğuk Savaş'ın sona ermesi ile birlikte 'Tek kutuplu” uluslararası sistem söylemi sıklıkla kullanılsa da 1991 yılı sonrası yaşanan bir takım gelişmeler 'Tek kutuplu” uluslararası sistemin mümkün olmadığını göstermiştir....
Değişen Uluslararası Sistem…
20. yüzyılda uluslararası sistem iki sıcak savaş (I. ve II. Dünya Savaşları) ve bir Soğuk Savaş yaşamıştır. Soğuk Savaşın ardından uluslararası sistem, yaşanan bir dizi gelişme ile birlikte 'Soğuk Barış” olarak adlandırdığımız...
Milli Gücün İnşası
Bir ülkenin uluslararası sistem içerisinde etkin bir aktör olması ve geleceğini güven altına alması için güçlü bir ülke olması gerekmektedir.  Bir ülkenin gücü; siyasi, askerî, ekonomik, coğrafî, sosyo-kültürel ve bilimsel-teknolojik...

sanalbasin.com üyesidir