“Bir liyakat hadisesi: ‘Yarı ümmi’den müşir olursa…” başlığı altındaki yazısında Ali Yıldız, bu günlerde de sıkça dile getirilen “Liyakat”, “Emanet” ve “ehliyet” meselesine, 2 yıl önce değinirken çarpıcı giriş cümlelerinin ardından yakın geçmişten iki ayrı kişinin Çırağan’da yollarının nasıl kesiştiği örneğini verdikten sonra, başlığa bir kelimesini “kuvvet"lendirerek çıkardığımız cümlenin ardından da şunu söyledi:

"liyakatte "yeter şart"; vatanına sadık, dürüst ve namuslu olmaktır."

İşte, geçen yıl “Allah’a ısmarladık” diyerek yazılarına ara veren, verdiği bu aranın da bir an önce son bulmasını dilediğimiz Ali Yıldız’ın “Arşiv”de kalan o yazısı 

:

MüslümanlarAllah’ın (azimuşşan) indirdiği vahye ve O’nun elçisi Hz. Peygamber aleyhisselâmın buyurduğu hadislere göre bir hayat yaşarken, kendilerinden sonra gelecek olan nesillere birer ölçü olsun diye eserler kaleme almışlardır. 

İslam hukuku alanı, ele aldığı konular sebebiyle bu eserler arasında en geniş olanıdır. 

Son günlerde üzerinde sıkça durulan ve neredeyse herkesin hâlihazırdaki durumdan muzdarip olduğu "liyakat” meselesi, sözünü ettiğimiz İslam hukuku eserlerinde genelde  "Emanet" ve "Ehliyet" bahislerinde ele alınır. 

Hatta "Emanet ve Ehliyet" isminde müstakil eserler de mevcuttur.

MAKAMIN  HAK EDENE VERİLMESİ "İBADET” HÜKMÜNDE!.. HAK ETMEYENE EMANET “ZULÜM”...

Biz Müslümanlar’ın ecdadının bu meseleye hassasiyet göstermesinin temelinde, Allah'ın "adaleti tesis etme" emrinin izi vardır.

Dolayısıyla bizler bir makamı hak edene vermeyi "ibadet" hükmünde görürüz.

Hak etmeyene bir şey emanet etmeyi de "zulüm"  telakki ederiz.

Fıkıh kitaplarında emanete ehil görülen mümin zevatın sıfatları tafsilatı ile izah edilmektedir.

ERLİKTEN MÜŞİRLİĞE… ÇORUMLU YEDİ SEKİZ HASAN EFENDİ…

Müslümanlar nazarında mesele bu derecede mühim olduğundan ötürü Osmanlı döneminde kahir ekseriyetle tayinlerde liyakat esas alınmıştır. 

Meselâ okuma yazması zayıf olan hatta rivayete göre bu yüzden imzasını Arapça yedi ve sekiz rakamlarını yazarak atan, askeri mekteplerin kapısından geçmeyen, yabancı dil bilmeyen, Avrupa görmeyen Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Efendi'nin terfisi böyledir.

Abdülmecit döneminde erlikten çavuşluğa ardından mülazımlığa (teğmen), Abdülaziz döneminde karakol ağalığına (komutan), II. Abdülhamit döneminde ise paşalığa (general) terfi ettirilmiştir. 

93 Harbi’nde ise müşir (mareşal) rütbesi ile askeri hizmetlerin en tepesine çıkmıştır.

“LİYAKAT”Lİ HACI ALİ SUAVİ’NİN SERÜVENİ...

Yedi Sekiz Hasan Paşa ile aynı dönemde yaşamış olan bir başka tarihi şahsiyetin hayat hikâyesinde de Osmanlı döneminde "liyakat" meselesine verilen önemin izlerini sürmek mümkündür.

Çankırılı bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Ali Suavi, yaşadığı döneme göre iyi bir eğitim almıştı. 

Rüştiyede öğretmenlik, medresede hocalık yapmış, çeşitli memuriyetlerde bulunmuş, vaizlik yapmış, birçok kitap kaleme almış, İngilizce’ye ve Fransızca’ya gazete çıkaracak kadar hakim, Paris ve Londra'yı sokak sokak gezmiş, dünya görmüş olan Hacı Ali Suavi, meziyetleri ve kabiliyetleri itibariyle her türlü göreve "liyakat"inin olduğunu düşünüyordu. 

II. Abdülhamid zamanında Galatasaray Sultanisi Müdürlüğü’ne getirilip kısa süre sonra görevden alınınca rivayetlere göre bu durumu gururuna yediremedi. 

İslamcılıktan Türkçülüğe, Türkçülükten saltanat savunuculuğuna savrulup duran zihni, onu bir serüvenin daha içine sürükledi. 

“LİYAKATLİ” DARBECİ’DEN SARAYA ÇIKARMA VE... 

II. Abdülhamid'in siyasetinden memnun olmayan Batılı devletlerin de desteğini alan Hacı Ali Suavi, tarihe Çırağan Baskını olarak geçecek darbe teşebbüsünde bulundu.

Yaklaşık 200 başı bozuğun başında saraya çıkarma yaptı ve sarayı ele geçirdi. 

V. Murat'ı tahta getirmeyi planlıyorlardı. 

Ne oldu dersiniz?

O sıra Beşiktaş Karakol Ağası olan Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın "liyakatli" tutumu ile darbe teşebbüsü akamete uğratıldı.

Darbecilerin çoğu öldürüldü.

Hacı Ali Suavi de, Hasan Paşa tarafından sopa ile dövülerek öldürüldü.

GEREKLİ ŞARTLAR VE GERİ KALAN...

Yani ey kari; işin ehli, elinde en geçerli belgeleri olan değildir.

Liyakatten kastımız da kariyeri en kavi olanı değildir. 

Evet, bunlar da belki gerekli şartlardır. 

Lakin liyakatte "yeter şart"; vatanına sadık, dürüst ve namuslu olmaktır. 

Geri kalanı birkaç hizmet içi seminerine bakmaktadır…

Ali Yıldız, Diriliş Postası -25 Ağustos 2016, Perşembe-

.

Yazıda, bazı paragraf açmalar ile siyahlaştırma ve ara başlıklar bize aittir.

Aradaki “resim" ve ÇIRAĞAN BASKINI: 20 Mayıs 1878'de gerçekleştirilen, Çırağan Sarayı'nda tutulan eski Osmanlı padişahlarından V. Murad'ı kurtarmak ve tekrar tahta geçirmek amacıyla yapılan Sultan 2. Abdülhamid’e karşı DARBE girişimi.

dikGAZETE.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

sanalbasin.com üyesidir